Main Menu
User Menu

312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2005- ]

312th Radiation, Chemical and Biological Defence Battalion

     
Název:
Name:
312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
Originální název:
Original Name:
312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2005-30.11.2013 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany
01.12.2013-DD.MM.RRRR 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany
Dislokace:
Deployed:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Liberec, Horní kasárna
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hruboň, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitelská četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. rota chemické ochrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. rota chemické ochrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR speciální odřad
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 7924
Zdroje:
Sources:
www.cbrn-liberec.army.cz
www.312prrchbo.army.cz
URL : https://www.valka.cz/312-prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2005-t63610#380190Verze : 0
MOD
312. prapor radiační chemické a biologické ochrany NATO je špecializovanou jednotkou NATO, ktorá bola vytvorená v decembri 2003 s cieľom poskytovať ochranu nasadeným silám NATO ochranu pred zbraňami hromadného ničenia. Je to mnohonárodná jednotka, ktorá je súčasťou síl rýchleho nasadenia NATO. Jeho velenie rotuje medzi jednotlivými štátmi NATO a rovnako jeho súčasti sú vyčleňované z rôznych armád NATO. V prípade že je tzv. Lead Nation Česká republika, tak je prápor v štruktúrch AČR vedený ako 312. prapor radiační chemické a biologické ochrany NATO - prvýkrát to bolo v období 01.12.2003 do 15.01.2005 (samotný prápor bol súčasťou NRF-3 od 01.07.2004-13.01.2005, do NRF-1 (15.10.2003-15.01.2004) a NRF-2 (01.01.2004-30.06.2004) bola vyčlenená čata RCHB prieskumu), následne velenie prevzalo Nemecko (NRF-4 bol bez účasti AČR). Za výstavbu práporu zodpovedal a jeho prvým veliteľom bol podplukovník Vratislav Osvald.


Špcialisti chemického vojska boli v ďalšom období vyčlenení do NRF-5 (01.07.2005-15.01.2006, čata RCHB prieskumu), NRF-8 (01.01.2007-15.07.2007,velenie práporu a ďalšie špecializované jednotky, celkom 400 osôb) a NRF-9 (01.07.2007-15.01.2008, len malý kontingent do vyhodnocovacieho tímu), NRF-12 až NRF-15 (01.01.2009-15.01.2011, spravidla 2-3 stovky osôb mimo NRF-13, kde bola účasť len symbolická).


Zdroj: www.natoaktual.cz
www.natoaktual.cz
URL : https://www.valka.cz/312-prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2005-t63610#713342Verze : 2
MOD