Main Menu
User Menu

312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2005- ]

312th Radiation, Chemical and Biological Defence Battalion

     
Název:
Name:
312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
Originální název:
Original Name:
312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2005-30.11.2013 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany
01.12.2013-DD.MM.RRRR 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany
Dislokace:
Deployed:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Liberec, Horní kasárna
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hruboň, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitelská četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. rota chemické ochrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. rota chemické ochrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR speciální odřad
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 7924
Zdroje:
Sources:
www.cbrn-liberec.army.cz
www.312prrchbo.army.cz
URL : https://www.valka.cz/312-prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2005-t63610#380190Verze : 0
MOD