Main Menu
User Menu

14. brigáda logistické podpory [2004-2013]

14th Logistic Support Brigade

     
Název:
Name:
14. brigáda logistické podpory
Originální název:
Original Name:
14. brigáda logistické podpory
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2004
Předchůdce:
Predecessor:
5. brigáda logistické podpory
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2013
Nástupce:
Successor:
14. pluk logistické podpory
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2004-30.06.2013 Velitelství společných sil
01.07.2013-30.11.2013 Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.07.2004-30.11.2013 Pardubice, letiště
Velitel:
Commander:
01.07.2004-01.03.2008 Šemelák, Jozef (Plukovník)
01.03.2008-30.09.2013 Burkoň, Josef (Plukovník)
01.10.2013-30.11.2013 Hlobílek, Jaromír1) (Plukovník)
(Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Balachoncev, Petr (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2004-30.11.2013 141. zásobovací prapor
01.07.2004-30.11.2013 142. prapor oprav

Ručně vyplněné položky:
01.07.2004-30.11.2013 velitelství a štáb
01.07.2004-30.11.2013 141. zásobovací prapor
01.07.2004-30.11.2013 142. prapor oprav
01.07.2004-30.09.2004 2. prapor logistiky
01.07.2004-30.09.2004 4. prapor logistiky
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) dočasně pověřen

VÚ 4854
Zdroje:
Sources:
http://www.pavpec.info/14blogp.html
www.army.cz
www.army.cz
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8083
http://www.army.cz/images/id_7001_8000/7401/cr.pdf
www.army.cz
http://www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/14-brigada-logisticke-podpory-2004-2013-t63594#375008Verze : 0
MOD
14. brigáda logistické podpory

Vznik: 1. 7. 2004 reorganizací 5. brigády logistické podpory


Dislokace: Pardubice


Nadřízený stupeň:


Složení:
velitelství a štáb
141. zásobovací prapor
142. prapor oprav


Předurčení:
poskytování logistické podpory 2. úrovně kontingentu, organizace a zabezpečení všech druhů doprav a přeprav osob, techniky a materiálu, příjem, zmanipulování, evidence, přerozdělení a výdej ma teriálu a techniky, opravy vlastní techniky do rozsahu středních oprav, vyprošťování a odsun techniky kontingentu, odsun nepotřebného a poškozeného materiálu, kontraktační a podpůrná činnost - plnění požadavků v místě nasazení, vedení fi nančního hospodaření, zabezpečování a prověření zdrojů pitné vody, potravin a PHM, udržování zásob a jejich distribuce jednotkám, podpora personálního zabezpečení - doprava osob, zabezpečení zbraněmi a municí, jejich doprava, skladování a opravy, podpora zdravotnického zabezpečení, zabezpečení úklidu bojiště - odsun a likvidace tělesných ostatků, pohřební služby a podpora polních poštovních služeb - přeprava psaní, cenin a zásilek


Zánik: ---


Zdroj:
www.army.cz

URL : https://www.valka.cz/14-brigada-logisticke-podpory-2004-2013-t63594#227185Verze : 0
MOD