Main Menu
User Menu

24. základna dopravního letectva [2003- ]

24th Transport Air Force Base

     
Název:
Name:
24. základna dopravního letectva
Originální název:
Original Name:
24. základna dopravního letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2003
Předchůdce:
Predecessor:
6. základna dopravního letectva
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2003-30.11.2003 Velitelství vzdušných sil
01.12.2003-30.06.2013 Velitelství společných sil
01.07.2013-DD.MM.RRRR Velitelství vzdušných sil
Dislokace:
Deployed:
01.07.2003-DD.MM.RRRR Praha, letiště
Velitel:
Commander:
01.07.2003-28.10.2005 Bejdák, Josef (Podplukovník)
28.10.2005-31.12.2010 Bejdák, Josef (Plukovník)
01.01.2011-30.06.2013 Vávra, Jiří (Plukovník)
01.07.2013-31.10.2019 Klement, David (Plukovník)
01.11.2019-DD.MM.2022 Nezbeda, Martin (Plukovník)
DD.04.2022-27.10.2022 Falta, Jaroslav (Plukovník)
28.10.2022-DD.MM.RRRR Falta, Jaroslav (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dvořák, Jiří (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bojkovský, Martin (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rosa, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2003-DD.MM.RRRR 24. křídlo
01.07.2003-30.09.2007 243. letka zabezpečení velení
01.07.2003-30.09.2007 244. letka bojového zabezpečení
01.07.2003-30.09.2007 245. technická letka
01.07.2003-30.09.2007 246. technická letka
01.07.2003-30.09.2007 247. letka oprav letecké techniky
01.07.2003-30.09.2007 248. letka logistické podpory
01.07.2003-30.09.2007 249. letka zabezpečení
01.07.2003-DD.MM.RRRR Vojenská hasičská jednotka letiště Kbely
01.10.2007-31.12.2010 245. letka zabezpečení řízení letového provozu
01.10.2007-31.12.2010 246. prapor bojové logistické podpory
01.01.2011-30.11.2013 245. prapor podpory a bojového zabezpečení
01.01.2011-30.11.2013 246. prapor speciálního zabezpečení leteckého provozu
01.12.2013-DD.MM.RRRR 245. letka podpory a bojového zabezpečení
01.12.2013-DD.MM.RRRR 246. letka speciálního zabezpečení leteckého provozu

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.07.2003-DD.MM.RRRR 24. základna dopravního letectva T. G. Masaryka 1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) Čestný název "T. G. Masaryka" byl udělen předchůdci, 6. základně dopravního letectva, 28.10.1998 a 24. základna dopravního letectva ho jako její nástupce po reorganizaci přebrala.

VÚ 8407
Zdroje:
Sources:
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5396
http://www.zdl.army.cz/htm/0_1.html#data
http://www.army.cz/images/id_7001_8000/7401/cr.pdf
A report 11/2009
L+K 9-11/2009
URL : https://www.valka.cz/24-zakladna-dopravniho-letectva-2003-t63576#345332Verze : 0
MOD