Main Menu
User Menu

21. základna taktického letectva [2003- ]

21st Tactical Air Force Base

     
Název:
Name:
21. základna taktického letectva
Originální název:
Original Name:
21. základna taktického letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2003
Předchůdce:
Predecessor:
4. základna taktického letectva
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2003-30.06.2013 Velitelství společných sil
01.07.2013-DD.MM.RRRR Velitelství vzdušných sil
Dislokace:
Deployed:
01.12.2003-DD.MM.RRRR Čáslav, letiště
Velitel:
Commander:
01.12.2003-22.06.2007 Verner, Jiří (Plukovník)
22.06.2007-31.05.2010 Mikulenka, Petr (Plukovník)
31.05.2010-DD.MM.RRRR Lanči, Petr (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-30.06.2013 Lanči, Petr (Plukovník)
01.07.2013-31.07.2016 Hromek, Petr (Plukovník)
01.08.2016-31.10.2020 Tománek, Petr (Plukovník)
01.11.2020-07.05.2022 Míka, Jaroslav (Plukovník)
08.05.2022-31.10.2022 Míka, Jaroslav (Brigádní generál)
01.11.2022-DD.MM.RRRR Tomaňa, Jaroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.2003-DD.MM.2008 Virt, Milan ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Čech, Ivan (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hatala, Peter (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.2003-DD.MM.RRRR 21. taktické křídlo
01.12.2003-DD.MM.2007 213. letka zabezpečení velení
01.12.2003-DD.MM.2007 215. letka bojového zabezpečení
01.12.2003-DD.MM.2007 216. letka logistické podpory
DD.MM.2007-31.12.2007 215. prapor zabezpečení velení
DD.MM.2007-31.12.2007 216. prapor bojového zabezpečení
DD.MM.2007-31.12.2007 217. prapor logistické podpory
01.01.2008-30.11.2013 214. prapor zabezpečení velení
01.01.2008-30.11.2013 215. prapor bojového zabezpečení
01.01.2008-30.11.2013 216. prapor logistické podpory
01.12.2013-DD.MM.RRRR 215. letka zabezpečení
01.12.2013-DD.MM.RRRR 216. letka logistické podpory

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.12.2003-DD.MM.RRRR 21. základna taktického letectva "Zvolenská" 1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) Čestný název "Zvolenská" byl udělen předchůdci, 4. letecké základně taktického letectva, 08.05.1999 a 21. ztl ho jako její nástupce po reorganizaci přebrala.
Zdroje:
Sources:
http://www.afbcaslav.cz/
L+K 5/2009
http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/utvary/7.htm
elektroniká korespondence s 21.zTL (info@afbcaslav.cz)
URL : https://www.valka.cz/21-zakladna-taktickeho-letectva-2003-t63573#346268Verze : 0
MOD
Znak 21. základny taktického letectva


Vychází ze symboliky útvarů z období 1. republiky.
Byl převzat jako původní znak Leteckého pluku 4.


Zdroj:
A report 10/2009
URL : https://www.valka.cz/21-zakladna-taktickeho-letectva-2003-t63573#346285Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/426755
URL : https://www.valka.cz/21-zakladna-taktickeho-letectva-2003-t63573#426756Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/426755
URL : https://www.valka.cz/21-zakladna-taktickeho-letectva-2003-t63573#426757Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/426759
URL : https://www.valka.cz/21-zakladna-taktickeho-letectva-2003-t63573#426760Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/426759
URL : https://www.valka.cz/21-zakladna-taktickeho-letectva-2003-t63573#426761Verze : 0
MOD
Rukávový znak (polní)
URL : https://www.valka.cz/21-zakladna-taktickeho-letectva-2003-t63573#489685Verze : 0
MOD