Main Menu
User Menu

CZK - Světluška-2 (světlotechnická souprava pro vrtulníky)

Světlotechnická souprava pro vrtulníky SVĚTLUŠKA-2


Určení: Je určena k vytváření vizuálních obrazců pro zabezpečení vzletů a přistání vrtulníků na polních letištích a na letištích omezených rozměrů za NPP i ZPP VE DNE A PŘEDEVŠÍM V NOCI.
Souprava je řešena stavebnicově, k zabezpečení jednotlivých vrtulníků až po celý vrtulníkový pluk.


Umožňuje sestavit 3 varianty:
A - K zabezpečení max. dvojice vrtulníků, obsluha 1 - 2 muži.
K rozvinutí je stanovena doba 20 minut. Příkon 350 VA. (10 x 21 W).
B - skládá se ze dvou souprav A a má i zábleskový maják, obsluha 2 muži. K jejímu rozvinutí limit 30 minut. Příkon 1. 050 VA.
C - skládá se ze dvou souprav B, obsluha 4 muži. rozvinutí limit 60 minut.
Příkon 1.800 VA.
Jako zdroj slouží akumulátory, nebo EC, případně el. sítě.


Zdroj: Let-51-70 "Systémy a prostředky RTZ" vydání II. z r. 1982 (MNO)
CZK - Světluška-2 (světlotechnická souprava pro vrtulníky) - Schéma rozmístění systému (Předpis Let-51-70)

Schéma rozmístění systému (Předpis Let-51-70)
CZK - Světluška-2 (světlotechnická souprava pro vrtulníky) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Svetluska-2-svetlotechnicka-souprava-pro-vrtulniky-t63570#226795Verze : 0
Foto soupravy
CZK - Světluška-2 (světlotechnická souprava pro vrtulníky) - Složená souprava
(Foto archiv VTÚL a PVO)

Složená souprava
(Foto archiv VTÚL a PVO)

URL : https://www.valka.cz/CZK-Svetluska-2-svetlotechnicka-souprava-pro-vrtulniky-t63570#294128Verze : 0
Všesměrové návěstidlo
CZK - Světluška-2 (světlotechnická souprava pro vrtulníky) - (Foto archiv VTÚL a PVO)

(Foto archiv VTÚL a PVO)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Svetluska-2-svetlotechnicka-souprava-pro-vrtulniky-t63570#294131Verze : 0
Pojazdná osvetľovacia súprava pre pristávanie vrtuľníkov „ SVETLUŠKA“ je určená k svetelnotechnickému zabezpečeniu leteckej prevádzky vrtuľníkov na stálych a poľných letiskách, za normálnych a sťažených poveternostných podmienok, vo dne i v noci.Poskytuje osádkam vrtuľníkov vo vzduchu potrebné informácie pre bezpečné pristania.


Stavebnicová konštrukcia umožňuje použiť dve i viac súprav v jednej schéme rozloženia.


Pre roj a letku vrtuľníkov postačuje použitie jednej súpravy.


K svetelnému zabezpečeniu vrtuľníkového pluku sú potrebné dve až tri súpravy.


Rada bielych návestidiel ( spravidla 5 až 7 po 50 m) začínajúca a končiaca červenými návestidlami, vyznačuje osu vzletu a pristania ( pristávaciu svetelnú radu).
Smer pristania určuje svetelné pristávacie T, tvorené 8 bielymi návestidlami.


Zloženie súpravy :


Svetelné návestidlo je svetlotechnické zariadenie, slúžiace k vyznačeniu bodu v teréne jednak svetelne ( v noci ) , jednak vizuálne ( vo dne ). Zdrojom svetla je žiarovka typu TESLA 41449 25 W/220 V.


Svetelné návestidlá :


- vytyčovacie návestidlo s čírym filtrom - 17 ks,
- s červeným filtrom - 7 ks,
- všesmerové akumulátorové svietidlo s červeným filtrom – 6 ks,
- trojfarebné svietidlo pre zavádzanie lietadiel – 3 ks,
- ovládací a istiaci panel – 1 ks,
- přerušovač prúdu – 1 ks,
- kolíky pre upevneniu návestidiel – 72 ks.


Zdroj elektrickém energie


- elektrocentrála ZB 5G – 1 kVA ú 220 V s náradím, záložnými dielmi a 20l bankou na PH – 1 ks,
- oddeľovací transformátor 1 kVA, 120-220 V – 1 ks,
- kolík pre uzemnenie transformátoru – 1 ks,
- nabíjačka akumulátorov – 1 ks.


Súprava šňůr


Súpravu tvorí celkom 1490 m šňúry typu HSS 2x1,5 mm², rozdelenej do dĺžok 50 m, 25 m, 15 m, 3 m.


Signálne prostriedky


- signálna pištoľ – 2 ks,
- signálny náboj biely – 10 ks,
- signálny náboj biely na padáčku – 10 ks,
- signálny náboj zelený – 10 ks,
- signálny náboj červený – 10 ks,
- dýmovnica typu DA60 oranžová, vrátane trecích zapaľovačoch – 20 ks,


Meteorologické pomôcky


- anemoter vírivý – 1 ks,
- aneroid malý – 1 ks,
- smerovka veterná ručná - 1 ks, šesťdielna skladacia tyč – 2 ks,
- meteorologický záznamník – 2 ks,


Súprava náradie pre údržbu


Prepravné prostriedky


Pohotovostná lekárnička


Náhradné diely


Hlavné technické údaje :


Viditeľnosť rozloženej súpravy 10 km při výške letu : 600 m


Rozmery zloženej súpravy v mm:


Dĺžka : 2500
Šírka : 1500
Výška : 1500


Hmotnosť súpravy : 700 kg ( vrátane 27 l PH pre elektrocentrálu )

Spotreba paliva na 1 hod. prevádzky : 1,5 l


Doba výstavby / zloženia ( 3 osobami) : 40 min. / 30 min.


Napájanie napätie : 120 alebo 220 V


Obsluha :


- velitel,
- starší elektromechanik,
- 2 elektromechanici,
- vodič - strojník elektrocentrály.
Zdroj : Let-22-6 Pojazdná osvetľovacia súprava pre pristávanie vrtuľníkov „ SVETLUŠKA“ Popis a prevádzka - predpis ČSĽA, Praha, 1968
CZK - Světluška-2 (světlotechnická souprava pro vrtulníky) - Súprava SVETLUŠKA

Súprava SVETLUŠKA
CZK - Světluška-2 (světlotechnická souprava pro vrtulníky) - Návestidlo.

Návestidlo.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Svetluska-2-svetlotechnicka-souprava-pro-vrtulniky-t63570#338791Verze : 0