Main Menu
User Menu

36. pěší divize (záložní) [1939-1939]

36th Infantry Division (Reserve)

36 Dywizja Piechoty (Rezerwowa)

     
Název:
Name:
36. pěší divize (záložní)
Originální název:
Original Name:
36 Dywizja Piechoty (Rezerwowa)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-31.08.1939 Generální inspektorát branné moci
01.09.1939-01.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
01.09.1939-03.09.1939 Armáda „Prusy“
03.09.1939-09.09.1939 Jižní uskupení Armády „Prusy“
10.09.1939-10.09.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-30.08.1939 Czortków, ? /
31.08.1939-01.09.1939 Czortków-Krakov-Szydłowiec, ? / 2)
02.09.1939-02.09.1939 Chlewiska, ? /
03.09.1939-03.09.1939 Przysucha, ? /
04.09.1939-04.09.1939 Końskie-Izabelów, ? /
04.09.1939-06.09.1939 Izabelów, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Nieświński Młynek, les /
08.09.1939-08.09.1939 Antoniów-Barak-Kierz Niedźwiedzi, ? /
09.09.1939-09.09.1939 Trębowiec Duży-Jasieniec Górny-Piotrowe Pole, ? /
10.09.1939-10.09.1939 Antoniów, hájenka Narożniki /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-08.09.1939 Ostrowski, Bolesław Andrzej, (pułkownik piechoty) 3)
08.09.1939-10.09.1939 Nakoniecznikoff, Przemysław (podpułkownik piechoty) 4)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.08.1939-10.09.1939 Włostowski, Ignacy (major dyplomowany piechoty) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Velitelství divize bylo mobilizováno na bázi velitelství brigády Sboru ochrany pohraniči „Podolí“
2) Přesun velitelství po železnici.
3) Před mobilizací byl velitelem brigády Sboru ochrany pohraničí „Podolí“. 08.09.1939 odpoledne odjel vyhledat nadřízené velitelství a ztratil kontakt se svými jednotkami.
4) Do 08.09.1939 byl velitelem 163. záložního pěšího pluku. Po ztrátě kontaktu s velitelem divize převzal její velení.
5) Před mobilizací byl náčelníkem štábu brigády Sboru ochrany pohraničí „Podolí“.
Zdroje:
Sources:
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-zalozni-1939-1939-t63563#434454Verze : 3
MOD
36 Dywizja Piechoty Rezerwowej w kampanii wrześniowej 1939 r.


Dowództwo i sztab
* dowódcy dywizji
do 8.09 – płk Bolesław Andrzej Ostrowski
od 8.09 – ppłk Przemysław Nakoniecznikow
* dowódca artylerii dywizji – ppłk Bronisław Wiktor Piniecki
* szef sztabu – mjr dypl. Ignacy Włostowski
* kwatermistrz – mjr dypl. Stanisław Kramar
* dowódca łączności – mjr Ignacy Stanisław Skarżeński
* szef żandarmerii – por. Leonard Krzemieński
* szef intendentury – kpt. Józef Tarnawski
* szef taborów – kpt. Józef Gil
* szef służby zdrowia – mjr dr Eugeniusz Pająk
* szef służby weterynaryjnej – mjr lek. wet. Władysław Zalewski
* szef duszpasterstwa – ks. kapelan Otto Kriesten


Oddziały i pododdziały
163 Pułk Piechoty Rezerwowy – dowódca ppłk Przemysław Nakoniecznikow
164 Pułk Piechoty Rezerwowy – dowódca ppłk Stanisław Styrczula (nie dotarł do dywizji)
165 Pułk Piechoty Rezerwowy – dowódca ppłk Zygmunt Gromadzki
40 Pułk Artylerii Lekkiej – dowódca ppłk Paweł Bielecki (nie dotarł do dywizji)
46 Batalion Saperów – dowódca kpt. Eugeniusz Krzemiński (nie dotarł do dywizji)
Szwadron Kawalerii – dowódca rtm. Bronisław Riczka


Źródło: P. Zarzycki, Południowe Zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2001.
URL : https://www.valka.cz/36-pesi-divize-zalozni-1939-1939-t63563#226758Verze : 0