Main Menu
User Menu

Combat Car M1E1

Na prelome rokov 1936/37 bola u 3 ks štandardných Combat Car M1 neskoršej výroby vymenená pohonná jednotka za dieslový motor Guilberson T-1020. Tieto stroje boli v 2/1937 dodané do Fort Knoxu a tam plnili výcvikové úlohy.


*zdroj :


R.P.Hunnicutt - Stuart - A history of the American light tank, Volume I, vydavateľstvo Ballantine Books, rok vydania 1992, ISBN: 9780891414629, ISBN10: 0891414622
URL : https://www.valka.cz/Combat-Car-M1E1-t63493#226581Verze : 0
MOD
Dieselový hvezdicový motor Guiberson - T1020 bol najprv skúšaný v jednom prototype pod označením T5E3. V priebehu skúšok sa však ukázali problémy s použitým štartérom a tak došlo k jeho nahradeniu Coffmanovým kartridžovým štartérom. Iné problémy sa neprejavili a tak ako už bolo uvedené tieto motory boli zastavané do troch sériových Combat Car M1.


zdroj :


R.P.Hunnicutt - Stuart - A history of the American light tank, Volume I, vydavateľstvo Ballantine Books, rok vydania 1992, ISBN: 9780891414629, ISBN10: 0891414622


URL : https://www.valka.cz/Combat-Car-M1E1-t63493#227980Verze : 0