Main Menu
User Menu

Konštantín X. Dukas

Konštantín X. Dukas – Byzantský cisár


Vládol v rokoch 1059 – 1067


Narodil sa v roku 1006. Jeho druhou manželkou bola budúca cisárovná Eudokia Makrembolitissa, neter patriarchu Michala Kurelaria.


Konštantín sa v roku 1057 postavil na stranu Izáka I. Komnéna, ktorý sa povstal proti cisárovi Michalovi VI. Po tom, čo sa Izák stal cisárom, ich cesty sa rozišli. Konštantín prešiel do tábora opozície vedenej ministrom Michalom Psellom. Práve Psellos presvedčil chorľavého Izáka, aby abdikoval a za svojho nástupcu vymenoval Konštantína. Stalo sa tak v decembri 1059 a 24. decembra bol Konštantín korunovaný za cisára.


Podobne, ako jeho predchodca Izák, aj Konštantín sa pokúsil ozdraviť štátne financie. Zaviedol nové dane a štátne úrady udeľoval za istý poplatok. Na druhú stranu však udeľoval značné donácie cirkvi dôležitým štátnym úradníkom, aby si tým zabezpečil ich lojalitu. Značne však znížil výdaje na armádu, čo sa takmer okamžite prejavilo na jej bojaschopnosti.


V roku 1064 dobil uhorský kráľ Šalamún Belehrad. Na jeseň toho istého roku vpadol do balkánskych provincií kočovný národ Uzov. Byzanská armáda však proti nim nebola schopná podniknúť žiadnu akciu. Ich vpád zastavila až zhubná epidémia, ktorá takmer zlikvidovala celý národ. Zvyšky Uzov sa usadili v Macedónii, prípadne boli začlenení do byzanského vojska.


Za Konštantínovej vlády bola Byzancia vystavená útokom seldžuckého sultána Alp-Arslána. Seldžuci ovládli pohraničné územia a podnikali výpady do vnútrozemia Malej Ázie. V roku 1064 dobili mesto Ani, ktoré bolo hlavným mestom byzanskej Arménie. V roku 1067 vyplienili mesto Kaisareu v Kappadokii.


Ešte v roku 1059 uzavrel pápež Mikuláš II. a Normani spojenectvo. Ich vodca Róbert Guiscard zložil pápežovi lénnu prísahu a ten mu za to udelil ako léno Apúliu a Kalábriu, ktoré ovládali Byzantínci a Sicíliu, ktorá však bola v rukách Arabov. V rokoch 1059 až 1069 sa podarilo Róbertovi Guiscadrovi dobiť obe byzanské provincie, s výnimkou dobre opevneného prístavu Bari. Toho sa Normani zmocnili až 16 apríla 1071. Byzancia tým stratila všetky svoje dŕžavy na Iberskom polostrove.


Konštantín zomrel 22. mája 1067.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Konstantin-X-Dukas-t63294#226029Verze : 0