Main Menu
User Menu

Michal VI. Stratiotikos

Michal VI. Stratiotikos – byzanský cisár


Vládol v rokoch 1056-1057


Michal pochádzal z starej patricijskej rodiny Bringas. Jeho prímenie Stratiotikos je odvodené od úradu, ktorý zastával „logothetes tu stratiotiku“, mal na starosti finančné záležitosti armády. Pre jeho vysoký vek ho nazývali aj Starec.


V roku 1056, cisárovná Theodora, krátko pred svojou smrťou si ho adoptovala a menovala ho za budúceho cisára. Nebolo to jej rozhodnutie, ale rozhodla o tom skupina dvorných úradníkov, ktorá mala na cisárskom dvore najväčšiu moc. Po nástupe na cisársky trón sa Michal úspešne vysporiadal s pokusom Theodosia, synovca cisára Konštantína IX. Monomacha, získať cisársky trón.


Michal výdatne podporoval spoločenské kruhy z ktorých vyšiel. Svojim podporovateľom veľkoryso udeľoval nové štátne úrady, finančné a pozemkové donácie. Nie div, že štátny byrokratický aparát sa značne rozrástol a s tým sa zvýšili aj výdavky na štátnu správu. Michal, aby pokryl financovanie úradníkov, musel krátiť finančné prostriedky pre armádu. Týmto činom si proti sebe postavil vojenské kruhy. Nespokojnosť armády prerástla do otvorenej vzbury, po tom čo sa Michal neúctivo zachoval voči armádnym veliteľom počas audiencie na Veľkú noc 1057. Do čela vzbury sa postavili Katakalon Kekaumenos a Issakios I. Komnénos, ktorého vzbúrenci 8.júna 1057 prehlásili za cisára. Nového cisára podporovala celá východná časť ríše. Michal sa snažil s Komnénom vyjednávať a ponúkol mu titul spolucisára, to tieto vyjednávania prerušila vzbura konštantínopolského obyvateľstva a po tom čo na Komnénovu stranu sa pridal aj patriarcha a senát, Michal VI. abdikoval. Stalo sa tak 31. augusta 1057. Po týchto udalostiach Michal vstúpil do kláštora.


Zomrel v roku 1059.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Michal-VI-Stratiotikos-t63276#225963Verze : 0