SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline]

přehled verzí
Přehled základních pozemních verzí:
SA-75 Dvina
S-75 Děsna
S-75M Volchov
S-75 Volha


Námořní verze:
M-2 Volchov-MTabulka kódů NATO     
SystémRaketa (tovární označení)Raketa (vojenské označení)Kód NATOOdpalovací zařízeníStřelecký naváděcí radiolokátor – původní názevStřelecký naváděcí radiolokátor – název v kódu NATO
SA-75 Dvina
V-750
1D
SA-2a Guideline
SM-63
RSNA-75
Fan Song A
SA-75M Dvina
V-750V
11D
SA-2b Guideline Mod 1
SM-63-I
RSNA-75M
Fan Song B
S-75 Děsna
V-750VN
13D
SA-2c Guideline Mod 2
SM-63-I
RSN-75
Fan Song C
S-75D Děsna
V-750VN/V-755
13D/20D
Bez kódu
SM-63-IIA
RSN-75
Fan Song C
S-75M Volchov
V-755
20D
SA-2d Guideline Mod. 3
SM-90
RSN-75V
Fan Song E
S-75M Volchov
V-760
15D
SA-2e Guideline Mod 4
SM-90
RSN-75V
Fan Song E
S-75M2
V-759
5Ja23
SA-2f Guideline Mod 5
SM-90
RSN-75V2
Fan Song F*
M-2 Volchov-M
V-753
13DM
SA-N-2 Guideline
SM-64

* - Západ se domníval, že jde o S-75M2 Volchov s raketou 5Ja23. Ve skutečnosti však šlo o SA-75M Dvina a RSNA-75M doplněným optickým kanálem PA-00. Viz příslušný článek


Verze S-75M1-4 Volchov již nemají vlastní kódy a navíc Západ měl trochu zmatek v tom, čím se vlastně jednotlivé verze lišily.


Exportní verze S-75 Volha neměla vlastní kód.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#290887 Verze : 0
Všechny typy raket použitých v PLRK S-75 / SA-75 nebo od nich odvozených


BN - konvenční bojová nálož
JaBN - jaderná bojová nálož


A pokud to někdo počítá, tak je jich opravdu 36.     
Typ
Type
Raketa
Missile
Tovární index
Factory Index
Popis
Description
normální
normal
V-750
1D
dálka střelby 7 - 29 km, výška střelby 3000 - 23000 m
Firing range 7 - 29 km, Firing altitude 3000 - 23000 m
normální
normal
V-750V
11D
dálka střelby 7 - 29 km, výška střelby 3000 - 25000 m, BN 190 kg, průměr 500/654 mm, váha 2163 kg, délka 10726 mm
Firing range 7 - 29 km, Firing altitude 3000 - 25000 m, Weight 2163 kg, Lenght 10726 mm, Warhead weight 190 kg, Diameter 500 / 654 mm
normální
normal
V-750VK
11D
modernizovaná raketa
Modernized missile
normální
normal
V-750VM
11DM
raketa pro střelbu na rušiče
Missile for firing to aircraft - jammer
normální
normal
V-750VM
11DU
modernizovaná raketa
Modernized missile
normální
normal
V-750VM
11DА
modernizovaná raketa
Modernized missile
normální
normal
V-750M
20ТD
nemám bližší informace
Have not specific information
normální
normal
V-750SM
-
nemám bližší informace
Have not specific information
normální
normal
V-750VN
13D
dálka střelby 7 - 29/34 km, výška střelby 3 - 25/27 km, délka 10841 mm
Firing range 7 - 29/34 km, Firing altitude 3000 - 25000/27000 m, Lenght 10841 mm
normální
normal
-
13DА
raketa s novou BN 191 kg
Missile with new warhed weight 191 kg
normální
normal
V-750АK
-
nemám bližší inforamce
Have not specific information
normální
normal
V-753
13DM
raketa pro námořní PLRK M-2 Volchov-M (SA-N-2 Guidelaine)
Missile from naval SAM system M-2 Volkhov-M (SA-N-2 Guideline)
normální
normal
V-755
20D
dálka střelby 7 - 43 km, výška střelby 3 - 30 km, váha 2390 - 2396 kg, BN 196 kg, délka 10778 mm
Firing range 7 - 43 km, Firing altitude 3000 - 30000 m, Weight 2360 - 2396 kg, Lenght 10778 mm, Warhead weight 196 kg
normální
normal
V-755
20DP
raketa s možností střelby na pasivním úseku, dálka střelby 7-45 km na aktivní, 56 km na pasivním úseku, výška střelby 300 - 30000 (35000) m
Missile for firing on passive flight-line, Firing range 7 - 45 km active, 56 km passive, Firing altitude 300 - 30000 (35000) m
normální
normal
V-755
20DА
rakety s prošlou životností a předělané na 20DS
Missile with expired lifetime period and remodelled to 20DS
normální
normal
V-755OV
20DO
raketa pro odběr vzorků vzduchu při provádění zkoušek (s přídavným raketovým motorem na pevná paliva)
Missile for taking of samples air at tests
normální
normal
V-755U
20DS
raketa se selektivním blokem pro střelbu na výškách menších než 200 m
Missile with selectvive block for firing to target in low altitude (under 200 m), Firing altitude 100 - 30000 / 35000 m
normální
normal
V-755U
20DSU
raketa se selektivním blokem pro střelbu na výškách menších než 200 m a zkrácenou dobou předstartovní přípravy
Missile with selectvive block for firing to target in low altitude (under 200 m) and shortening time preparation missile to fire, Firing altitude 100 - 30000 / 35000 m
normální
normal
V-755U
20DU
raketa se zkrácenou dobou předstartovní přípravy
Missile with shortening time preparation missile to fire
normální
normal
V-759
5Ja23 (5V23)
dálka střelby 6 - 56 (60/ 66) km, výška střelby 0,1 - 30 km, váha 2406 kg, délka 10910 (10806) mm, BN 197 - 201 kg
Firing range 6 - 56 (or 60 or 66) km, Firing altitude 100 - 30000 / 35000 m, Weight 2406 kg, Lenght 10806 mm, Warhead weight 197 - 201 kg
normální
normal
V-760
15D
raketa bez destabilizačních plošek, JaBN 10 kt
Missile with nuclear warhead 10 kt
normální
normal
V-760V
5V29
raketa s JaBN
Missile with nuclear warhead
vývoj
development
V-750IR
-
raketa s impulzním radiozapalovačem
Missile with pulse radiofuse
vývoj
development
V-750N
-
raketa vlnového rozsahu N, zkušební
Test missile, N-band
vývoj
development
V-750P
-
experimentální raketa s otáčivým křídlem
Experimental missile - with rotate wings
vývoj
development
V-751
KM
raketa - létající laboratoř na bázi neřízené rakety "025"
Experimental missile - flying test bed
vývoj
development
V-752
-
varianta rakety s umístěním startovacích raketových motorů po stranách
Experimental missile - boosters at the sides
vývoj
development
V-754
-
varianta rakety s poloaktivní radiolokační samonaváděcí hlavicí
Experimental missile - with semi-active homing head
vývoj
development
V-757
17D
zkušební raketa s náporovým raketovým motorem
Experimental Missile - with scramjet
vývoj
development
-
18D
zkušební raketa s náporovým raketovým motorem
Experimental Missile - with scramjet
vývoj
development
V-757Kr (3M10)
-
varianta rakety V-757 pro PLRK 2K11 Krug (SA-4 Ganef)
Experimental Missile - version for2K11 Krug (SA-4 Ganef)
vývoj
development
V-758 (5 JaGG)
22D
zkušební třístupňová raketa, váha 3200 km, rychlost 4,8 M (1560 m/s, 5760 km/h)
Experimental Missile - three-stage missile, Weirht 3200 kg, Speed 4,8 M (= 1560 m/s = 5760 km/h)
terč
target
Korshun
-
terčová raketa
Target missile
terč
target
RM-75MV
-
terčová raketa pro malé výšky
Target missile - for low altitude
terč
target
RM-75V
-
terčová raketa pro velké výšky
Target missile - for high altitude
terč
target
Sinica-23
5Ja23
terčová raketa
Target missile
terč
target
RM-75
Armavir
terčová raketa
Target missileZdroj informace:
Vlastní poznámky, 20 let jsem pracoval se všemi PLRK a ASV PVOS v ČSLA (71.plrb).


Pokud něčemu nebudete rozumět, tak se ozvěte.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#318495 Verze : 1
Modifikace a složení PLRK S-75 Volchov


Následující řádky píši zcela z paměti, pokud si vzpomenu na další upřesnění, doplním to.


Protiletadlové raketové komplexy (dále PLRK) S-75 Volchov, které byly použity na území ČSSR (ČSFR, ČR) byly v těchto modifikacích:
S-75V, S-75M, S-75M* a S-75M3.
Na území ČR bylo začleněno v sestavě 71.plrb 8 PLRK (obrana Prahy a středních Čech) u 1. až 8.plro a u 185.plrp 5 PLRK (obrana státní hranice se SRN).
S-75V – základní verze PLRK S-75 Volchov
S-75M – ve srovnání s S-75V vylepšeny způsoby sledování cíle, trochu jiné nastavení systému výpočtu povelů pro rakety
S-75M* - doplněn vizuální kanál (použita TV kamera, která umožňovala vyhledání, sledování a postřelování cíle v optickém režimu metodou „tři body“ bez vyzařování elektromagnetické energie
S-75M3 – vylepšeny způsoby sledování cíle, v aparaturách více použity polovodiče, nové elektrocentrály 2x100 kW


PLRK S-75 Volchov všech modifikací sestávaly z:
Radiotechnické baterie, která byla tvořena stanicí navedení SNR-75 v sestavě kabin:
UV (řídící kabina) obsahovala
- systém důstojníka navedení (vyhledání cíle, předání cíle k zachycení, volba metody navedení, odpálení raket atd.)
- systémy operátorů azimutu (β - beta), polohového úhlu (ε - epsilon) a dálky (D)
- systém přípravy raket
- pracoviště velitele (výnosný indikátor kruhového obzoru od RLD P-12, někde P-18)
- imitační aparaturu pro výcvik
AV (přístrojová kabina) obsahovala
- systém K (koordinaty – výpočet souřadnic cíle a rakety + mezifrekvenční a nízkofrekvenční část přijímačů)
- systém SVK (sistěma vyrabotky komand – výpočet povelů pro raketu)
- systém RPK (radioperedatčik kommand – vysílač povelů na palubu rakety)
- systém SDC (selekcija dvižajuščich celej – selekce pohyblivých cílů = ochrana před pasivním rušením)
PV (vysílací kabina) obsahovala
- antény širokého paprsku pro azimut a polohový úhel (listová vyzařovací charakteristika, tloušťka listu 1,1° , šířka 7°)
- antény úzkého paprsku pro azimut a polohový úhel (tužková vyzařovací charakteristika, průměr 1,7°)
- anténa vysílače povelů
- u modifikací M* a M3 TV kamera
- vysílače pro azimut a polohový úhel (výkonový stupeň proveden magnetronem, délka vlny cca 6 cm, impulzní výkon v každé rovině 1 MW)
- vysokofrekvenční část přijímačů pro azimut a polohový úhel (na vstupu použity elektronky s postupnou vlnou)
RV / RKU (rozvodná kabina) obsahovala
- řídící pulty pro rozvod elektrické energie k napájení všech kabin a odpalovacích zařízení 50 Hz a 400 Hz
- měnič napětí 50 Hz na 400 Hz (400 Hz rozvody se používaly pro anodová napětí kvůli menšímu zvlnění po usměrnění)
- řídící pulty pro obsluhu elektrocentrál
- elektrocentrálu 30 kW (pouze na napájení PLRK ve vypnutém stavu pro osvětlení, ventilátory atd.)
EDS (eletrocentrály)
- 3 elektrocentrály po 100 kW (u S-75V, M a M*)
- 2 elektrocentrály 2x100 kW (u S-75M3)
Dále tam bylo
- radiolokační dálkoměr P-12 nebo P-18
- vazební kabina 5F20 pro připojení k automatizovanému systému velení pro ASV Seněž, 5Ch56 pro Asurk-1ME a nebo 5F24 pro Vektor
- kabina a anténa systému rozpoznání vlastní – cizí (ZEF)
- stanice radioreléového spojení s nadřízeným pro komunikaci a přenos dat z ASV 5Ja62 (na dva směry) nebo 5Ja63 (na tři směry) pro ASV Seněž a Vektor nebo R-404 pro Asurk
Palebná baterie:
- Odpalovací zařízení SM90 – 6ks
- Protiletadlová řízená střela (dále plřs) 20DP, 20DSU nebo 5Ja23 – počty a typy podle dislokace plro, zpravidla ne méně než 12 a ne více než 18
- Na odpalovacích zařízeních se udržovalo 5 plřs, šesté bylo určeno k výcviku
- Přepravník plřs PR-11B – počty opět podle dislokace plro, zpravidla ne méně než 8 a ne více než 12
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#109240 Verze : 0
Jsou tři naprosto zřejmé markanty, které rozlišují rakety pro Dvinu (11..) a Volchov (20.., 5Ja23).
1. Pitotova trubice: u Dviny se vysouvala, proto měla na špici krátký silnější "nos", u Volchovu se stahoval kryt, proto na špici tenčí a delší trubka.
2. Antény přijímače radiozapalovače: byly umístěny před křídly 2.stupně u obou typů. u Dviny byly ale zapuštěny do trupu rakety, kdežto u Volchovu vyčnívaly v krytech nad povrch.
3. Stabilizátory 1.stupně: u Dviny byly na levém horním a pravém dolním stabilizátoru aerodynamické korekční plochy (při pohledu zezadu), u Volchova nic, pouze hladké plochy.
Rozdílů je samozřejmě ještě mnohem více, toto jsou ale ty nejvýraznější, které napomohou k okamžitému přiřazení rakety danému komplexu. Proto by bylo možné opravit některé výše uvedené drobné nepřesnosti.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#109417 Verze : 0
V roce 2000 udelali rusove jeste jednu modifikaci - S75M4 Volga-2A. Rozdil od predchozich verzi byl v tom, ze 2 anteny uzkeho paprsku sloucili do jedne a dali ji misto anteny RPK a tu posunuli na druhou stranu (viz foto z http://www.raspletin.ru/production/old/s75.php).
Modernizace podle programu Volga-2A predpokladala vymenu zakladnich analogovych systemu za cislicovou aparaturu. To by znacne vylepsilo technicke parametry celeho systemu.
Bohuzel dalsi informace o teto modifikaci jsem uz nenasel. Pravdepodobne od dalsich modernizaci upustili, protoze v dnesni dobe maji PLRK S-75 tri zasadni nedostatky:
1) vzhledem k cili je jednokanalovy.
2) je sice mobilni, ale casy na svinuti/rozvinuti jsou pomerne dlouhe (z vlastni praxe vim, ze jsme to nejrychleji stihli asi za 1 hod 20 min / 1 hod 30 min, byla to ale zabiracka a po rozvinuti se nesmela vyskytnout zadna zasadni zavada.
3) problem s udrzbou raket - 2.stupen mel kapalinovy raketovy motor a vubec system skladovani atd. ma daleko do dnesnich modernich reseni s ulozenim raket v hermetizovanych kontejnerech, kdy se na ne nemusi sahnout 10 nebo i vice let.
V soucasnosti je S-75 plne nahrazen PLRK S-300 vsech modifikaci.
SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#117922 Verze : 0


URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#3324 Verze : 0
Raketa 20DSU na technologickém vozíku.URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#193443 Verze : 0
tahač s raketou V-755 komplexu S-75M Volchov
exemplář z Varšavského muzea
SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#288893 Verze : 0
Zo zbierok VHM Piešťany (vlastné foto)
SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] - Exponát VMH Piešťany.

Exponát VMH Piešťany.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#311446 Verze : 0
Lešany 2009, vlastní foto
myslím, že na tahači je Dvina a na další fotce Volchov a S-200.
Dvina,letecké muzeum Kbely, vlastní foto
SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#318487 Verze : 0
zde je par dalsich snimku z Lesan 2010


Vlastni foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#361427 Verze : 0
Rozdíly mezi raketami pro Volchov a Dvinu (první tři snímky).


Rozdíl mezi raketami V-755 (řada 20D) a V-759 (5Ja23)
- 20D má 4 přijímací antény radiozapalovače umístěné v osách křídel (jeden pár pro úhel 78°, druhý pro 87°)
- 5Ja23 má pouze jeden pár antén, umístěný ve vodorovné ose rakety těsně za destabilizačními ploškami.
SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] - V-759 / 5Ja23

V-759 / 5Ja23
SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] - V755 / 20DSU

V755 / 20DSU
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380669 Verze : 0

Diskuse

Chtěl bych odpovědět na tři dotazy, které jsem obdržel ohledně SA – dvojek.


Dotaz první: Jak vypadá OR zevnitř?
Uvnitř plášťů OR jsou především pohony, tzn. motory, amplidyny, různé bloky apod. Rampu SM-90 jsem si nikdy zevnitř nevyfotil a u Dvin jsem nedělal. Jedna rampa SM-63 sice zůstala u nás v kasárnách, ale ta má veškeré vnitřní vybavení demontované.


Dotaz druhý: Jaký je rozdíl mezi SM-90 komplexu Volchov a SM-63 komplexu Dvina?
Opakuji – s Dvinou jsem nikdy nepracoval, takže pouze dvě fotografie. Rozdílů je vidět dost, ale přesné rozměry nebo hmotnost SM-63 neznám. Všimněte si také rozdílů mezi raketami 11D a 20D.

Dotaz třetí: Je možné postavit diorama, kde je Dvina a poblíž tým Zelených baretů, které vyzvedává vrtulník?
Podle mne ne. Bojové postavení vypadá následovně. Uprostřed je naváděcí lokátor a kabiny a v kruhu kolem jsou rozestaveny OR. Vzdálenost OR od NRL je normálně 100 m, ale ve Vietnamu byly tyto vzdálenosti zkráceny na pouhých 35 m.
PLRK byly nejutajovanější a nejchráněnější severovietnamské prostředky. Jejich obraně byla proto věnována velká pozornost.
Kolem PLRK byla zřízena kruhová obrana proti pozemnímu napadení, ale hlavní obrana byla před vzdušným nebezpečím. Každý oddíl měl ke své obraně vyčleněn tři baterie malorážního PL dělostřelectva (ráže 37 a 57 mm) a tři až čtyři čety PL kulometů (ZPU-2 nebo ZPU-4 ráže 14,5 mm). Hlavňové PL prostředky byly rozmístěny v nepravidelném kruhu kolem oddílu, přičemž kanóny byly umístěny ve vzd. 1,5 – 2 km a kulomety 200 – 700 m.
Domnívám se, že ani hloupí Američané Smile by se nenechávali vyzvednout z prostřed nepřátelského obranného perimetru.
SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


SOV - SA-75 Dvina / S-75 Děsna / S-75M Volchov / S-75M Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#22433 Verze : 0
Objevila se tu informace o verzi S-75M4 ve spojení s názvem Volga 2A a s rokem zavedení 2000. Toto spojení se mi nezdá pravděpodobné. V roce 1987 jsem jako důstojník navedení střílel v Kazachstánu z verze S-75M4. Jednalo se o vylepšenou verzi M3 a komplex rozhodně měl už něco odstříleno. Co jsem postřehl, byla verze M4 oproti M3 teplotně stabilnější, měla výkonnější klimatizaci, jinak ale z hlediska hlavních použitých bloků a součástek byla velmi podobná s verzemi M3 , které byly dodány do ČSSR, bloky měly stejné kontrolní a nastavovací procedury, pouze některé obvody byly odlišné, byly přidány nové ochrany proti rušení a co si tak pamatuji, odlišný byl přijímač cílového kanálu , ale nastavoval se stejně jako verze M3 ( I-55 jestli si to dobře pamatuji). Naváděcí systém bez problémů umožňil použití našich raket D20DSU a 5Ja23. V dokumentaci ke komplexu bylo jasně uvedené, že se jedná o verzi M4. Rozhodně se ale nejednalo o verzi vyobrazenou na obrázku. Proto si myslím, že informace S-75M4=Volga 2A je chybná.


Jinak zdravím bývalé kolegy, kteří sem nepochybně přispívají. Rád vzpomínám na časy naší služby v hotovostním systému PVOS.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#201826 Verze : 0
Je možné, že dokumentace v Ašuluku byla takto označena, nebyl to ale PLRK S-75M4 Volga-2A.
Ta informace je obsažena na linku, který je v mém příspěvku uveden (jedná se o link na NPO Almaz, který S-75ky vyvinul a také vyráběl).


Je sice určitý rozpor (hlavně časový) mezi informacemi o S-75 na stránkách Almazu a www.pvo.guns.ru, jedno mají ale společné - u S-75M4 byla použita nová konstrukce antén úzkého paprsku.


Já jsem byl na střelbách celkem 14x (naposledy v roce 1989) a o S-75M4 řeč nebyla.


Osobně bych se přiklonil k jako správnému označení typu S-75M4 spíše u výrobce (tedy Almaz).
Ten název linku na stránky Almazu souvisí se jménem akademika A.A.Raspletina, který byl hlavním konstruktérem PLRK S-25 Berkut a taktéž S-75 ...


Jen tak mimochodem, ze které Volhy jste stříleli?


Franta
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#213052 Verze : 0
K fotografiím od karaca si dovolím upřesnit:
- na obrázku 100_7185.jpg je raketa 11D nebo 13D (vidím málo detailů, proto to neumím přesněji určit) na přepravníku PR-11A s tahačem ZiL-157, patří PLRK SA-75M Dvina Jen tak mimochodem, když byl letos na jaře v Lešanech Den PVO, tak tam ještě nebyla a to místo bylo prázdné.


- na obrázku 100_7182.jpg je zleva raketa 5V28 na OR 5P72 od PLRK S-200VE Vega, ta vpravo je raketa 5Ja23 na OR SM-63-II *)
- na obrázku Snímek 104.jpg je raketa 1D na OR SM-63-I


*) původně tato věta pokračovala "...a patří k PLRK S-75M* nebo vyšším".
Vzhledem k tomu, že dnes už vím, proč je tato kombinace v Lešanech realizována, zde je vysvětlení: v republice prostě OR SM-90 nesehnali, tak použili tu OR, kterou se jim podařilo sehnat.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#318490 Verze : 0

Citace - Franta02 :

K fotografiím od karaca si dovolím upřesnit:
- na obrázku 100_7185.jpg je raketa 11D nebo 13D (vidím málo detailů, proto to neumím přesněji určit) na přepravníku PR-11A s tahačem ZiL-157, patří PLRK SA-75M Dvina Jen tak mimochodem, když byl letos na jaře v Lešanech Den PVO, tak tam ještě nebyla a to místo bylo prázdné.


- na obrázku 100_7182.jpg je zleva raketa 5V28 na OR 5P72 od PLRK S-200VE Vega, ta vpravo je raketa 5Ja23 na OR SM-90 a patří k PLRK S-75M* nebo vyšším
- na obrázku Snímek 104.jpg je raketa 1D na OR SM-63 od prvních verzí PLRK SA-75 DvinaRaketa 5Ja23 není na odpalovací rampě SM-90, nýbrž SM-63 systému SA-75 Dvina. V podstatě jde o nesmyslnou kombinaci - volchovácká raketa na dviňáckém odpalovacím zařízení. Dřív jsem si toho nevšiml, ale Adminovy fotky to zjevily v plné nahotě.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#361440 Verze : 0
Kombinace rakety 5Ja23 s odpalovací rampou SM-63-II je opravdu blbost.


Ne tak je to ale s obecným pojmenováním, které uvedl Rad:

Citace :

V podstatě jde o nesmyslnou kombinaci - volchovácká raketa na dviňáckém odpalovacím zařízení.V provedení PLRK S-75D Děsna (ty byly pouze ve výzbroji armády SSSR) bylo možné použít rakety 11D, 13D, 13DA, 15D, 20D a 20DP, tedy rakety dviňácké i volchovské!
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380009 Verze : 0
Pravda, myslel (ale nenapsal) jsem v ČSLA, ostatně jsem o použití ramp SM-63 a raket řady 20D u S-75 Děsna sám psal.


Hm, chudáci nemohli sehnat rampu SM-90, škoda, že jsem jich osobně vezl šest na zrušení.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380036 Verze : 0
Pánové raketovščici, měl bych na vás prosbu.Nemáte náhodou fotografie či (v nejlepším případě!) perovkový bokorys vnitřní výbavy obou polobloků palpostu?Stavím Volchov (z výzbroje ČSLA) na odpalovací rampě jako model a chci jej udělat s otevřenými kryty rampy (kde bude vidět motor rampy a další výbava) ale nedaří se mi na to sehnat komplexnější walkaround - prakticky vždy pouze zakrytovaný palpost.Předem díky za jakoukoli pomoc
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380039 Verze : 0
člověče nemám, za mě nás tak strašili ztrátou bezpečnostní prověrky,, že jsem si techniku fotil spíš výjimečně a fotky uvnitř plášťů horní lafety vůbec nemám. Ale zase na druhou stranu, když už byla raketa na rampě, kryty se už moc neotevíraly.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380052 Verze : 0
a tak mě napadá, jakej stavíš volchov?? Pokud vím, existuje jen jedna stavebnice OR SM-90 a to je resin od planet model, ten je plnej, odlévanej. trumpetka dělá dvinu, u té jsem já ani nedělal
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380054 Verze : 0
Dávám dohromady pětatřicetinu od Trumpety - fotky ze stavby viz zde (je to sice ve What-Ifu ale to je spíš stavovská příslušnost, bude to normální stavba ze služby ČSLA):


www.modelforum.cz


Podle podkladů co mám by to ale měl být Volchov, ne Dvina.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380612 Verze : 0
Asi špatný podklady Very Happy Trumpeter dělá odpalovací zařízení SM-63 systémy Dvina, ostatně i na těch fotkách jsou vidět vyvažovací plošky na stabilizátorech urychlovače, takže jde o raketu 11D nebo 13D systému Dvina resp. Děsna, Volchovácká raketa ty plošky nemá a odpalovací zařízení SM-90 se podobá SM-63 asi jako mezek "emil" "fridrichovi"
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380621 Verze : 0
tady forum.valka.cz jsou dva pohledy na SM-63 s raketou 11D (Dvina) a SM-90 s raketou 20D z približně stejného úhlu, rozdílů je vidět dosti
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380624 Verze : 0
No jo, já jsem říkal že na tohle nejsem odborník Embarassed.Podkladově jsem vycházel z Ospreye a tam to mají celkem pomíchané.Nicméně přít se nebudu (Volchov holt bude až někdy příště) a zařídím se dle toho.Stavba bude OOB (překopávat to v tomto stadiu už moc nechci) s vyjímkou použití plechařiny na otevřené postranní bloky palpostu.Za případné rady předem díky.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380628 Verze : 0
jinak tady forum.fortifikace.net popsal franta výborně i s obrázkama rozdíly raket, ale musíš se přihlásit, aby se obrázky zobrazily
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380651 Verze : 0
Někde to tušim mám, jen musíš vydržet.

To bude vyžadovat hluboký ponor do archívu Very Happy
URL : https://www.valka.cz/SOV-SA-75-Dvina-S-75-Desna-S-75M-Volchov-S-75M-Volha-kod-NATO-SA-2-Guideline-t631#380670 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více