Main Menu
User Menu

Ward, Horatia Nelson

Horatia Nelsonová Wardová


dcera vikomta Horatia Nelsona a lady Emmy Hamiltonové


Narodila se v noci z 29. na 30. leden 1801. Po narození byla pokřtěna jako Horatie Nelsonová Thompsonová a dána do výchovy za úplatu paní Gibsonové, jakési londýnské chuďasce, což byl v případě nemanželských dětí bohatých lidí běžný postup.


Své rané dětství pak trávila střídavě u paní Gibsonové a v Mertonu, domě jejího otce, kam ji často přiváželi. Nelson ji velmi miloval, bohužel zahynul když jí ještě nebylo ani pět let.


Po jeho smrti ji „adoptovala“ lady Hamiltonová a Horatie s ní žila ještě dalších téměř deset let po smrti jejího otce. Bylo to těžké období, neboť král Jiří III. zcela ignoroval závěť vikomta Nelsona, který v ní lady Hamiltonovou i Horatii poručil „do péče svého krále a vlasti“. Obě ženy nedostaly žádné peníze a jejich finanční situace byla zcela neutěšená.


Lady Hamiltonová zemřela roku 1815 v Calais ve Francii a nezanechala po sobě vůbec žádný majetek. Horatie neměla dost peněz ani na pohřeb.
V den jejích čtrnáctých narozenin byla Horatia s pomocí anglického konzula v Calais odeslána přes kanál La Manche a v Doveru se setkala s Nelsonovými příbuznými. Potom žila pod ochranou Nelsonových sester.


Autoři životopisů ji v té době popisují jako vysokou, inteligentní ženu, která překvapivě dobře četla a měla přirozený talent na jazyky (její matka ji naučila francouzsky, italsky a německy). Měla též hudební nadání a byla milovnicí zvířat. Vyznačovala se živou povahou a nebála se říci své názory, které byly ovšem na tehdejší dobu poměrně smělé, neboť byla zastánkyní ženské emancipace.


Těsně po svých 21. narozeninách se Horatia provdala. Stalo se tak 19. února 1822 a jejím vyvoleným se stal duchovní anglikánské církve reverend Philip Ward. Ward působil jako vikář v kostele v Burnham Westgate na severu Norfolku. Byl to učený muž (později dokázal své děti sám vzdělat dříve než šly na univerzitu) a básník asi o šest roků starší než Horatia. Manželé byli popisováni jako inteligentní a hezký pár.


Horatia se všech sil plnila veškeré povinnosti vyplývající z jejího postavení manželky správce farnosti. Současníci ji popisovali jako odvážnou a schopnou ženu se silnou osobností, velmi dobrými organizačními schopnostmi a zaznamenali její příjemné chování a pochopení pro farníky.


Bohužel Ward nijak neoplýval penězi. Období finanční krize však rodina překonávala důstojně a nikdy nehledala soucit okolí. Do roku 1830 se Horatii narodilo šest dětí. V témže roce se z důvodu vyššího příjmu Ward rozhodl, že přijme místo vikáře v Tenterdenu, hrabství Kent. Pro Horatii to nebyla snadná volba, tehdy byli lidé vázáni na jedno místo podstatně více než dnes, přesto souhlasila, že opustí přátele i příbuzné a bude i s dětmi manžela následovat na nové působiště.


Zde se opět stala veřejnou postavou, často manžela zastupovala v různých jednáních s farníky. Její situace však byla ztížena jejím původem jediného dítěte populárního národního hrdiny. Veřejnost měla neustálé připomínky k faktu, že nemanželská dcera se stala ženou duchovního. Přes všechny těžkosti však dokázala nejen plnit povinnosti veřejných funkcí, ale také se vzorně starat o své děti. V letech 1831 – 1836 se jí narodily další čtyři.


Celkem měla tedy deset dětí, sedm chlapců a tři dívky, bohužel však šest z nich zemřelo ještě za jejího života.


Horatia byla po celý život zapálenou bojovnicí za očištění památky svých rodičů. Nikdy například nepřipustila, že by lady Hamiltonová byla její matka, přesto k ní po celý život zachovávala neuvěřitelnou loajalitu, ačkoli jí bylo necelých čtrnáct, když lady Hamiltonová zemřela. Sama lady Hamiltonová také nikdy nepřiznala, že by Horatia byla její dcera, vždy se stavěla do pozice její poručnice. Horatia dokázala zachovat tajemství až do smrti. Teprve potom se důkaz o jejím původu nakonec našel v jejích listinách.


Velmi aktivní byla v otázce památky svého otce. Během jejího života vyšla řada publikací o veřejném i soukromém životě admirála Nelsona. Mnohé z nich obsahovaly nepřesnosti či přímo výmysly, zejména ohledně Nelsonova vztahu k lady Hamiltonové.


Aby tomuto zkreslování zabránila, podílela se Horatia aktivně na přípravách k vydání dopisů svého otce. Nelsonovy dopisy nakonec vyšly v sedmi svazcích v letech 1844 – 1846. Také vedla kampaň za získaní osobních věcí svého otce, které byly po jeho smrti odcizeny jako suvenýry. Například se zasadila o zakoupení jeho uniformy, která se díky ní dnes nachází v královském námořním muzeu.


Dva týdny před Horatiinými 58. narozeninami (přesněji 16. 1. 1859) náhle umírá její muž Philip Ward. Po smrti svého muže se musela odstěhovat z domu kde žila třicet let, k jednomu ze svých synů. Zemřela 6. března 1881 ve věku požehnaných 80 let.
Zdroje: Vladimír Truchanovskij: Osud admirála Nelsona, MF 1992
http://members.aol.com/huddnp/horatia.htm
URL : https://www.valka.cz/Ward-Horatia-Nelson-t63197#225646Verze : 0
MOD