Main Menu
User Menu
Reklama

Armáda "Krakov" [1939-1939]

Kraków Army

Armia Kraków

     
Název:
Name:
Armáda "Krakov"
Originální název:
Original Name:
Armia "Kraków"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Armádní inspektorát Krakov [1926-1939]
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939
Nástupce:
Successor:
Armáda Piskor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-31.08.1939 Generální inspektorát branné moci [1926-1939]
01.09.1939-06.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
06.09.1939-10.09.1939 Armáda "Malopolsko"
10.09.1939-16.09.1939 Jižní front 1)
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-25.03.1939 Varšava, ? /
25.03.1939-04.09.1939 Krakov, ? /
04.09.1939-06.09.1939 Brzesko Nowe, ? /
06.09.1939-07.09.1939 Mędrzechów, ? /
07.09.1939-08.09.1939 Nowy Korczyn, klášter /
09.09.1939-09.09.1939 Stopnica / Wolica, ? /
10.09.1939-10.09.1939 Strużki, ? /
10.09.1939-11.09.1939 Suchorzów u Baranowa, ? /
11.09.1939-12.09.1939 Biłgoraj / Dąbrowica, ? /
12.09.1939-13.09.1939 Zamość, kasárny 9. legionářského pěšího pluku /
13.09.1939-13.09.1939 Zwierzyniec, poštovní úřad /
14.09.1939-16.09.1939 Smólsko Duże, ? /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-16.09.1939 Szylling, Antoni (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.03.1939-16.09.1939 Wiloch, Stanisław Franciszek (pułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
13.08.1939-03.09.1939 10. jezdecká brigáda
23.08.1939-03.09.1939 Obrněný vlak č. 51
24.08.1939-03.09.1939 1. horská střelecká brigáda
24.08.1939-04.09.1939 7. pěší divize
24.08.1939-16.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
24.08.1939-03.09.1939 Operační skupina "Bělsko"
24.08.1939-03.09.1939 Operační skupina "Slezsko"
24.08.1939-26.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 51
24.08.1939-03.09.1939 Velitelství letectva Armády „Krakov“
24.08.1939-06.09.1939 Velitelství skupiny železničního vojska č. 51
24.08.1939-26.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 52
27.08.1939-10.09.1939 6. těžký dělostřelecký pluk
27.08.1939-01.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 61
31.08.1939-03.09.1939 11. pěší divize
31.08.1939-04.09.1934 5. těžký dělostřelecký pluk
01.09.1939-10.09.1939 22. horská pěší divize
03.09.1939-07.09.1939 Operační skupina "Boruta"
03.09.1939-16.09.1939 Operační skupina "Jagmin"
03.09.1939-07.09.1939 Velitelství pozorovacího letectva Armády „Krakov“
09.09.1939-14.09.1939 Obrněný vlak č. 51
13.09.1939-16.09.1939 Operační skupina "Boruta"

Ručně vyplněné položky:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Armáda "Krakov" obdržela rozkaz o podřízení Jižnímu frontu teprve 13.09.1939 bez styku s jeho jednotkami. Byla to pouze formální podřízenost. Po neúspěšném pokusu o průlom na jih k jednotkám frontu byla 16.09.1939 podřízená veliteli Armády "Lublin", se kterou bojovala pod názvem Armáda Piskor (Armia generała Piskora) do její kapitulace.

Zdroje:
Sources:
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39, "SOWA-PRESS″, Sosnowiec 1999
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1989
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004

URL : https://www.valka.cz/Armada-Krakov-1939-1939-t63140#412815Verze : 3
MOD
Armia "Kraków"


stav 1.9.1939
pod velením generála Antonyho Szyllinga (7 pěších divizí, 1 jezdecká brigáda, 1 horská brigáda a 1 motorizovaná brigáda) se rozvinovala od Czenstochowé přes Horní Slezsko a Beskydy až po Nowy Sacz.
Tvrdě bojovala se 14. německou armádou generála Wilhelma Lista útočící z prostoru Horního Slezska, obranu prolomil až 22. motorizovaný sbor který zaútočil na styku armáda Kraków a Karpaty a rozvíjel útok na Tarnów. Polská vojska začala ustupovat a 6. září padl Krakow.
URL : https://www.valka.cz/Armada-Krakov-1939-1939-t63140#109644Verze : 0
MOD
Armia "Kraków" – związek operacyjny Wojska Polskiego utworzony 23 marca 1939 r., istniejący podczas kampanii wrześniowej 1939 r.


Dowództwo i sztab
dowódca – gen. bryg. Antoni Szylling
szef sztabu – płk dypl. Stanisław Wiloch
kwatermistrz – płk dypl. Franciszek Tomsa-Zapolski
dowódca artylerii – płk Leon Bogusławski
dowódca broni pancernych – ppłk Janusz Górecki
dowódca lotnictwa i obrony przeciwlotniczej – płk obs. Stefan Sznuk
dowódca saperów – ppłk inż. Ryszard Jaworowski
dowódca łączności – ppłk Ignacy Junosza-Drewnowski
dowódca żandarmerii – ppłk dr Alfred Wilhelm Riessner
dowódca taborów – NN
dowódca etapów – gen. bryg. Aleksander Narbut-Łuczyński
szef kolejnictwa – płk dypl. w st. spocz. inż. Marian Przybylski
szef służby uzbrojenia – ppłk Jan Kiss
szef służby intendentury – płk Szymon Miodoński
szef służby zdrowia – płk dr Stanisław Władysław Gergovich
szef służby weterynaryjnej – płk dr Tadeusz Kucz
szef służby sprawiedliwości – NN
szef duszpasterstwa – st. kapelan ks. Bolesław Cyriak Truss
komendant kwatery głównej – kpt. Józef Wiciński


Skład
* 7 Dywizja Piechoty – dowódca: gen. bryg. Janusz Gąsiorowski


* Grupa Operacyjna "Śląsk" – dowódca: gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski
** 23 Dywizja Piechoty – dowódca: płk dypl. Władysław Powierza
** 55 Rezerwowa Dywizja Piechoty – dowódca: płk Stanisław Kalabiński
** Grupa Forteczna Obszaru Warownego "Katowice" – dowódca: płk Wacław Klaczyński


* Grupa Operacyjna "Bielsko" – gen. bryg. Mieczysław Boruta-Spiechowicz
** 6 Dywizja Piechoty – dowódca: gen. bryg. Bernard Mond
** 21 Dywizja Piechoty Górskiej – dowódca: gen. bryg. Józef Kustroń
** 1 Brygada Górska – dowódca: płk dypl. Janusz Gaładyk


* 11 Karpacka Dywizja Piechoty – dowódca: płk dypl. Bronisław Prugar-Ketling (planowana do Armii "Kraków" – weszła w skład Armii "Karpaty")
* 22 Dywizja Piechoty Górskiej – dowódca: płk dypl. Leopold Endel-Ragis (planowana do Odwodu Naczelnego Wodza "Tarnów" – weszła w skład Armii "Kraków")
* 45 Dywizja Piechoty Rezerwowa – dowódca: gen. bryg. Henryk Krok-Paszkowski (nie została skoncentrowana jako związek taktyczny)
* 10 Brygada Kawalerii – dowódca: płk dypl. Stanisław Maczek (podporządkowana później Armii "Karpaty")
* Krakowska Brygada Kawalerii – dowódca: gen. bryg. Zygmunt Piasecki
* Obszar Warowny "Kraków" – dowódca: płk Roman Gwelesiani


Lotnictwo Armii "Kraków" – dowódca: płk obs. Stefan Sznuk
* III/2 Dywizjon Myśliwski
** 121 Eskadra Myśliwska
** 122 Eskadra Myśliwska
* 24 Eskadra Rozpoznawcza
* 23 Eskadra Obserwacyjna
* 26 Eskadra Obserwacyjna
* Pluton Łącznikowy nr 3Łącznie
59 batalionów piechoty
29 szwadronów kawalerii
90 czołgów
312 dział polowych
40 dział przeciwlotniczych
53 samoloty
2 pociągi pancerneŹródło: Władysław Steblik, Zarys działań wojennych Armii "Kraków" w kampanii wrześniowej 1939 roku, Londyn 1949
URL : https://www.valka.cz/Armada-Krakov-1939-1939-t63140#225427Verze : 0