Main Menu
User Menu
Reklama

SIA.7B

     
Název:
Name:
SIA.7B2
Originální název:
Original Name:
SIA.7B2
Kategorie:
Category:
průzkumný/pozorovací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1917-DD.MM.1918 Società Italiana Aviazione, Torino /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1917-DD.MM.1918
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
501 verze B.1 a 71 verze B.2 (podle jiných zdrojů 72 verze B.2)
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1917 leto 1917 prototyp SIA.7B.1
konec roku 1917 prototyp SIA.7B.2
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
750 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
1100 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
13,32 m
Délka:
Length:
9,06 m
Výška:
Height:
3,0 m
Plocha křídla:
Wing Area:
40,00 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
FIAT A.12 (191 kW / 260 k) (S.I.A. 7B.1)
FIAT A.12bis (220 kW / 300 k) (S.I.A. 7B.2)
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
200 km/h v 0 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
24 min do 5000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
7000 m
Dolet:
Range:
550 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
1x nesynchronizovaný pevný 6,5 mm kulomet FIAT-Revelli nad střední částí horního křídla
1x 6,5 mm pohyblivý kulomet FIAT-Revelli pozorovatele
60 kg pum
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Verze 7B.2:
Vytrvalost 3,5 hod.


Odlišné údaje verze 7B.1:
Rychlost ve výšce 2000m - 177 km/h
Výstup do 2000 m - 8 min.
Dostup 6750 m


Dodávky verze B.2 byly zahájeny v květnu 1918. Z důvodu nepevnosti křídel byly letouny obou verzí v červenci 1918 předčasně vyřazeny.


Typ sloužil u squadriglií (letek) č. 24., 31.,32., 35., 37., 38., 39., 40. a 114.
Zdroje:
Sources:
www.aerei-italiani.net
www.theaerodrome.com
Hornát, Jiří: Letadla 14-18: Società Italiana Aviazione SIA-7B, 1990 / 10

SIA.7B - http://www.theaerodrome.com/aircraft/italy/sia_7b1.php

www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/SIA-7B-t63059#225222Verze : 0
MOD
Reklama