Main Menu
User Menu
Reklama

Wünsche, Kazimierz

Porucznik, Flight Lieutenant Kazimierz Wünsche


RAF No. P793443 (NCO); P2096 (Officer)


Narodil se 5. června 1919 v Jarosławi, kde také navštěvoval střední školu.


V roce 1936 vstoupil do letectva a prošel Szkołu Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, která se během jeho studií přestěhovala z Bydgoszcze do Krosna a kterou ukončil v roce 1939 jako stíhač. Poté byl poslán k 111. stíhací letce, která byla vyzbrojena standardními stíhačkami PZL P.11c a zodpovídala i za obranu Varšavy.


Poté co Německo napadlo Polsko zapojil se Kazimierz do hektické bojové činnosti. Nepřátelská převaha však byla značná a již 6. září se letka stáhla ze svého letiště Zieolonka u Varšavy na letiště Kierz u Lublinu a začal tak svůj ústup. Dne 8. září si Wünsche připsal podíl na nepotvrzeném vítězství nad pozorovacím Hs 126, ale letka stále střídala jedno letiště za druhým. Nakonec byla 16. září rozpuštěna a její piloti se evakuovali do Rumunska. Wünsche do té doby stihl 16 bojových letů.


Z Rumunska se Wünsche dostal přes Maltu do Francie, kam dorazil 11. listopadu 1939. Zde prodělal přeškolení a byl poslán k GC II/8, která byla vyzbrojeny stíhačkami Bloch MB.152. U jednotky se hlásil 19. května 1940 společně se dvěma dalšími polskými letci, kteří tak u jednotky vytvořili polský roj. Přestože se Wünsche zapojil do bojových letů, kterých dokonce vykonal 14, žádný úspěch ve vzdušném boji nezískal. A se zhoršující se situací nastalo to, co již dobře znal z Polska – ústup z jedné základny na druhou. Wünsche se nakonec dostal do přístavu La Rochelle, odkud 19. (jiné prameny uvádějí 23.) června odplul do Velké Británie.


Následovalo opět přeškolení, tentokrát na stíhačky Hurricane a poté byl 2. srpna 1940 v hodnosti Sergant poslán k 303. polské peruti, se kterou zasáhl do Bitvy o Británii a během které získal první potvrzená vítězství nad nepřátelským letounem. A stalo se tak hned během prvního bojového nasazení perutě.


Dne 31. srpna odstartoval třistatrojka na poplach proti nepříteli a východně od Londýna polští stíhači narazili na formaci stodevítek od I.(J) a II.(Sch)/LG 2, která se vracela z náletu na letiště Croydon. Poláci se na nepřítele vrhli bez slitování, bez vlastních ztrát nahlásili šest sestřelených Messerschmittů a jasně tak ukázali, proč bude jejich jednotka na konci Bitvy nejúspěšnější stíhací perutí RAF. Wünsche nárokoval jeden z těchto šesti Messerschmittů.


Shodou okolností se stíhací stodevítky staly jedinými oběťmi kulek jeho kulometů během Bitvy o Británii. Druhou si na účet připsal 5. září u Thameshaeven a další hned následující den.


Ten den kolem 9.00 se třistatrojka utkala s početnou formací bombardovacích Do 17 a He 111 se silným doprovodem Bf 109. Nad Sevenoaks se Polákům podařilo dostat k bombardérům a dva sestřelit. Pak se na ně ale vrhly stíhačky a začal boj o život, bohužel pro piloty Luftwaffe, to byli opět Poláci, kdo tahal za delší konec nitě. Během zuřivého souboje ohlásili 5-2-1 vítězství nad obávanými stodevítkami a jejich jedinou ztrátou byl poškozený Hurricane R4175 českého příslušníka jednotky Sgt. Josefa Františka, který ho však dotáhl domů do Northoltu a ještě hlásil jeden zničený Bf 109. Stejný nárok vznesl i Wünsche, který navíc druhou stíhačku sestřelil pravděpodobně.


Bitva o Británii pro Wünscheho skončila 9. září. Peruť ten den odstartovala z Northoltu v 17. 25 a mířila na jih. Nad Beach Headem narazila na asi čtyřicet bombardérů s doprovodem a jak bylo jejím zvykem, okamžitě zaútočila, i když ještě nenabrala potřebnou výšku. Toho využili němečtí stíhači a vrhli se na Hurricany. Poláci po boji sice ohlásili 4-1-1 vítězství, jeden Hurricane se však na letiště nevrátil. A byl to právě Wünscheho letoun P3700. Jednomu z německých pilotů se podařilo jeho letoun zapálit a Wünsche ho musel nad Hove opustit na padáku. V plamenech však utrpěl mladý Polák popáleniny a nějaká další, lehčí zranění a skončil v nemocnici.


Po vyléčení (z pramenů není jasné, jak dlouho trvalo) se Wünsche vrátil k 303. peruti a pokračoval v bojové činnosti. Zároveň se dočkal ocenění svých úspěchů, když mu byl v prosinci 1940 udělen Virtuti Militari (5. třídy).


Třistatrojka se počátkem roku 1941, již přezbrojená na Spitfiry Mk.II, zapojila do útočných operací RAF nad okupovaným kontinentem. A během jedné z těchto akcí získal Wünsche další vítězství.


Dne 23. června 1941 se jeho jednotka zúčastnila dvou operací. Nejprve se odpoledne zapojila do akce Circus No. 19, jejímž cílem byl Choques a ze které si přinesla 1-1-0 vítězství. Navečer se pak podílela na krytí bombardérů, které útočily na letiště Desvers (Circus No. 20). Poláci si opět vedli výborně a ohlásili 8-2-0 vítězství bez vlastních ztrát. Wünsche rozšířil svůj účet o jeden Bf 109 F.


V říjnu 1941 se peruť přezbrojila na Spitfiry Mk.VB a na tomto stroji získal Wünsche své poslední vítězství proti nepřátelskému letounu. Stalo se tak 3. července 1942 během odpočinku v Kirton-in-Lindsey.


Toho dne večer držela čtveřice pilotů perutě pohotovost, když byl vyhlášen poplach. Radary totiž zachytily dvojici nepřátelských letounů, která se snažila využít ubývajícího světla k proniknutí do britského vzdušného prostoru. Kolem půl deváté je Poláci u Lincolnu objevili, rozdělili se na dva páry a nedali jim šanci k úniku. Bombardéry pocházely od 2./KüFlGr 106 a ani jeden se na svou základnu nevrátil. Ju 88 A-4 (W.Nr. 140017, M2+KK) nouzově přistál v Odlings Farm a celá osádka padla do zajetí, Ju 88 A-4 (W. Nr. 140016, M2+BK) havaroval u Baumberu a celá osádka Fw. H. Majera přišla o život*.


Wünscheho operační túra skončila 6. září 1942, kdy byl poslán jako instruktor k 58. OTU. Zde mu byl také v říjnu podruhé udělen Krzyż Walecznych, když ten první obdržel již v září 1941. Toto vyznamenání pak dostane ještě dvakrát a to v prosinci 1943 a v prosinci 1944. Britové mu pak 15. listopadu 1942 udělili DFM.


Wünsche během odpočinku prodělal též důstojnický kurz a v březnu 1943 se vrátil do služby a opět k 303. peruti. Druhá operační túra mu skončila v říjnu a on poté sloužil u RAF Depot v Blackpoolu.


Svou třetí a polední bojovou túru zahájil v dubnu 1944, tentokrát však u 315. perutě, která se právě přezbrojovala na vynikající americké stíhačky Mustang Mk.III. Wünsche se s jednotkou zapojil do podpory invaze, ale žádné další letadlo již nesestřelil. Poslední vítězství si tak připsal v době, kdy byla jeho peruť stažena k boji s létajícími pumami V-1. Na sestřelení jedné z nich se podílel 4. srpna, třistapatnáctka jich celkem zničila 53.


V říjnu 1944 mu Britové udělili DFC a v prosinci se stal velitelem letky u jednotky, u které zůstal až do srpna 1945, kdy byl poslán do štábní funkce na letišti Coltishall. Od prosince 1945 působil jako navigační důstojník u 309. perutě a to až do jejího rozpuštění v lednu 1947.


Během války podnikl Wünsche celkem 265 bojových letů, získal 4+1-1-0 vítězství, podíl na dalším sestřelu mu nebyl potvrzen a kromě již zmíněných vyznamenání obdržel též francouzský Croix de Guerre.


Po propuštění z RAF se Wünsche vrátil do Polska, kde pokračoval v kariéře vojenského letce. Stal se instruktorem v Oficerska Szkoła Lotnicza v Dublinu, ale v roce 1952 byl z politických důvodů propuštěn. Od roku 1956 působil jako pilot letecké záchranné služby, kde létal nejen s letouny ale též s vrtulníky. Za zásluhy během záchrany životů mu byl udělen Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


V roce 1970 prodělal infarkt a musel záchrannou službu opustit.


Kazimierz Wünsche zemřel 10. července 1980 ve Varšavě.Poznámka * někdy jsou tyto dva letouny připsány všem čtyřem pilotům společně (každý by si tak připsal 2x ¼ vítězství)


Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
Foreman J.: Fighter Comand war diaries, part 2, Air Research Publication, Walton-on-Thames, 1998
Foreman J.: Fighter Comand war diaries, part 3, Air Research Publication, Walton-on-Thames, 2004
Foreman J.: RAF Fighter Comand war victory claims of WW 2, part 1, Red Kite, Walton-on-Thames, 2003
Foreman J.: RAF Fighter Comand war victory claims of WW 2, part 2, Red Kite, Walton-on-Thames, 2005
Franks N.: RAF Fighter Comand Losses of the Second World War, volume 1, Midland Publishing, Leicester, 2000
Rajlich, J.: Na nebi hrdého Albionu, 1.část, Ares, Praha 1999
polishairforce.biskupin.wroc.pl
www.psr.netfriend.org
Belcarz, B. - Kopański, TJ.,: PZL P.11c, Mushroom pub., Sandomierz, 2003

URL : https://www.valka.cz/Wuensche-Kazimierz-t63005#225015Verze : 0
MOD
Přehled vítězství


Datum
Čas
Jednotka
Typ letounu
Nepřítel
Místo
8.9.1939

111.Esk
PZL P.11c
1/3 Hs 126 nepotvrzený

31.8.1940
18.25
303. peruť
Hurricane Mk.I V7244/RF-C
Bf 109 E zn.
V Biggin Hill
5.9.1940
15.05
303. peruť
Hurricane Mk.I V7289/RF-S
Bf 109 E zn.
Thameshaven
6.9.1940
9.00
303. peruť
Hurricane Mk.I V7289/RF-S
Bf 109 E pr.
Sevenoaks

9.30


Bf 109 E zn.
Sevenoaks
23.6.1941
20:30
303. peruť
Spitfire Mk.II P8325/RF-B
Bf 109 F zn.
okolí Desvers
3.7.1942
20.25
303. peruť
Spitfire Mk.VB AB151
1/2 Ju 88 A zn.
V Lincoln
4.8.1944

315. peruť
Mustang Mk.III PK-K
½ V-1
.
URL : https://www.valka.cz/Wuensche-Kazimierz-t63005#225039Verze : 0
MOD
Dovolují si připojit k fotografii mladého Kazimierze Wünscheho v polské uniformě, ještě jednu fotografii. Tentokrát již v hodnosti RAF - Flight Lieutenant.
URL : https://www.valka.cz/Wuensche-Kazimierz-t63005#225114Verze : 0
MOD