Main Menu
User Menu

Stuha Hagana

STUHA HAGANAUdělována


- těm, kteří byli členy organizace Hagana, po dobu delší než 6 měsíců, v období mezi rokem 1920 až do Dne Nezávislosti Izraele (14. května 1948).


- všem členům organizace Hagana, kteří byli zabiti, zraněni, zatčeni (uvězněni) nebo se účastnili operací.Udělováni proběhlo v roce 1958. V případě, že osoba zemřela, rodinní příslušníci (vdova, vdovec, rodiče, bratr, sestra, děti) mohou požadat o obdržení stuhy nebo o nahrazení zracené nebo obnošené stuhy.
Informace (jakož i níže uvedené obrázky) byly (jsou) čerpány z - https://www.yairmalachi.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ;
URL : https://www.valka.cz/Stuha-Hagana-t62740#224447Verze : 0
MOD
Stuha Hagana
Stuha Hagana - Certifikát opravňující držení Stuhy Hagana

Certifikát opravňující držení Stuhy Hagana
Stuha Hagana - Stuha Hagana

Stuha Hagana
URL : https://www.valka.cz/Stuha-Hagana-t62740#224448Verze : 0
MOD