Main Menu
User Menu

Stuha za účast ve Válce za Nezávislost

War of Independence Ribbon

STUHA ZA ÚČAST VE VÁLCE ZA NEZÁVISLOST


WAR OF INDEPENDENCE RIBBONUdělována


- všem příslušníkům izraelské armády (IDF) v aktivní službě, v průběhu přinejmenším 4 měsíců mezi 1. únorem 1948 a 10. březnem 1949.


- všem příslušníkům izraelské armády (IDF), které byly zabity v průběhu Války o Nezávislost. V tomto případě se stuha udělovala rodině pozůstalého.


- ostatním, kteří se účastnili bojů ve Válce o Nezávislost. Způsobilost pro udělení stužky byla rozhodnuta pro každý případ zvlášť.


- těm, kteří byli uvězněni v příhraničních osadách, po nepřetržitou dobu více jak 120 dní, v období mezi 1. únorem 1948 a 10. březnem 1949.


- oficiálním vyjednavačům ve věcech imigrací a zprostředkovatelům zbraní, v období mezi 1. únorem 1948 a 10. březnem 1949.V případě, že osoba zemřela, rodinní příslušníci (vdova, vdovec, rodiče, bratr, sestra, děti) mohou požadat o obdržení stuhy nebo o nahrazení zracené nebo obnošené stuhy.Udělování stuhy začalo v roce 1951. V roce 1955 byla stuha též udělena městům, vesnicím nebo osadám, které byly cílem pozemních útoků nebo byly odřiznuty na několik měsíců, v průběhu období mezi 1. únorem 1948 a 10. březnem 1949. V tomto případě byla stuha připojena na standartu (korouhev).
Na tuto stuhu bylo také možno připevnit odznaky


- odznak Palmach


- odznak Obránce Jeruzaléma


- řád Bojovníka za Stát


- odznak dobrovolníka z Židovské Brigády
Informace (jakož i níže uvedené obrázky) byly (jsou) čerpány z - https://www.yairmalachi.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ;
URL : https://www.valka.cz/Stuha-za-ucast-ve-Valce-za-Nezavislost-t62716#224393Verze : 0
MOD
Stuha za účast ve Válce za Nezávislost
Stuha za účast ve Válce za Nezávislost - Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s odznakem dobrovolníka Židovské Brigády a Řádem Bojovníka za Stát (představa)

Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s odznakem dobrovolníka Židovské Brigády a Řádem Bojovníka za Stát (představa)
Stuha za účast ve Válce za Nezávislost - Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s odznakem Palmach, Řádem Bojovníka za Stát a odznakem Obránce Jeruzaléma (představa)

Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s odznakem Palmach, Řádem Bojovníka za Stát a odznakem Obránce Jeruzaléma (představa)
Stuha za účast ve Válce za Nezávislost - Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s odznaky Palmach a Obránce Jeruzaléma (představa)

Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s odznaky Palmach a Obránce Jeruzaléma (představa)
Stuha za účast ve Válce za Nezávislost - Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s Řádem Bojovníka za Stát

Stuha za účast ve Válce za Nezávislost, společně s Řádem Bojovníka za Stát
Stuha za účast ve Válce za Nezávislost - Stuha za účast ve Válce za Nezávislost

Stuha za účast ve Válce za Nezávislost
URL : https://www.valka.cz/Stuha-za-ucast-ve-Valce-za-Nezavislost-t62716#224394Verze : 0
MOD