Main Menu
User Menu

Sherman M-50

M-50 שרמן

     
Název:
Name:
Sherman M-50
Originální název:
Original Name:
M-50 שרמן
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1956-DD.MM.19RR Israeli Ordnance Corps, Tel a Shumer
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1956-DD.MM.19RR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
+180 (konverze z M4A3 a M4A4, resp. několika M4 a M4A1)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1955
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
33000 1) kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
? 2) mm
Délka korby:
Hull Length:
5906 3) mm
Celková šířka:
Overall Width:
2616 4) mm
Celková výška:
Overall Height:
2972 5) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
432 mm
Šířka pásu:
Track Width:
421 6) mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
válcovaná / litá homogenní ocel

vychází z typu M4A3 a M4A4, resp. M4 a M4A1
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Continental R-975 C4 7)
- benzinový motor
Výkon:
Power:
343 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
- mechanická, synchronizovaná
- 5 rychlostí vpřed, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
? km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2.29 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.61 m
Brodivost:
Fording Depth:
0.91 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
75 mm kanón CN 75-50
- nábojů: 62 kusů
Vedlejší:
Secondary:
7.62 mm kulomet M1919A4 v čele korby
7.62 mm spřažený kulomet M1919A4
- nabojů: 6250 kusů

12,7 mm kulomet M2HB lafetovaný na věži
- nábojů: 600 kus

4x zadýmovací granát
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) tanky s VVSS
tanky s HVSS: 34000 kg

2) odhadovaný údaj v rozpětí 7500-7600 mm

3) tanky M4A3
tanky M4A4: 6058 mm

4) tanky s VVSS
tanky s HVSS: 2997 mm

5) tanky s VVSS
tanky s HVSS: 2972 mm

6) tanky s VVSS
tanky s HVSS: 584 mm

7) později vyměněn za dieselový motor Cummins VT-8-460Bi
Zdroje:
Sources:
http://www.israeli-weapons.com/ ; https://www.valka.cz/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.freerepublic.com/ ; http://www.waronline.org/ ; http://www.tsahal-miniature.com/ ; http://www.afvdb.50megs.com/ ; http://idf-armor.blogspot.com/
URL : https://www.valka.cz/Sherman-M-50-t62469#371602Verze : 0
MOD
SHERMAN M-50

M-50 שרמןHistorie
S příchodem sovětských tanků T-34/85 s dlouhými výkonnými kanóny ZiS-S-53 ráže 85 mm k armádám arabských států, bojová hodnota izraelských tanků M4 Sherman, a to včetně tanků M-1 se 76,2 mm kanónem, rapidně klesla. To vyústilo v požadavek Izraelského obrněného sboru o výkonnější tank s mohutnější výzbrojí. Avšak mezinárodní situace v té době byla značně protiizraelská a těch několik států, které souhlasilo s prodejem zbraní Izraeli, nedisponovalo natolik výkonnými tanky. Například Francouzi nabídli své lehké tanky AMX-13 vybavené velmi výkonným 75 mm kanónem CN 75-50 (vzniknuvší evolucí německého kanónu 7,5 cm KwK 42 L/70, jež byl výzbrojí známých PzKpfw.V Panther). Izrael jich skutečně několik zakoupil, ale z důvodů nevyhovujícího systému nabíjení je nenakoupil ve výraznějších počtech (ovšem mnoho jich ukořistil při bojích s Egyptem). Automatický systém nabíjení v tanku AMX-13 se skládá ze 2 revolverových zásobníků po 6 nábojích, avšak po vystřílení všech 12 střel musí posádka opustit tank a znovu ručně nabít automat zvenku. Řešením bylo použít výkonný francouzský kanón a přezbrojit s ním stávají izraelské tanky Sherman.

Vývoj odstartoval již v roce 1954 a za vzor posloužila britská úprava tank Sherman Firefly. I díky tomu vývoj probíhal velmi rychle. Ještě ve Francii, izraelci společně s francouzskými techniky připravili 2 prototypy. Prvním byl upravený stíhač tanků M10 (Britové jej nazývali Wolverine) a druhým byl tank Sherman M4A2 (s dieselovým motorem), oba vybavené kanónem CN 75-50. V roce 1955 byl prototyp věže i s 75 mm kanónem odeslán do Izraele. Hned poté byla zahájena sériová výroba a upravené věže s francouzským kanónem byly montovány do tanků M4A3 a M4A4, ale jsou známy i verze s podvozky z tanků verze M4 a M4A1.

První tanky M-50 byly postaveny na podvozku tanků M4A4 s odpružením VVSS a hvězdicovým benzinovým motorem Continental, celkem se jednalo o 50 kusů. U vozidel se však vyskytovali obtíže s ovladatelností a celkově s mobilitou způsobené nárustem hmotnosti. Proto bylo rozhodnuto, že další modernizované tanky budou M4A3 s odpružením HVSS a ty budou dále vybaveny novým dieselovým motorem Cummins, který nahradí původní benzinový motor Ford. Do poloviny roku 1961 tak bylo přestavěno na 300 tanků.

Tanky nemuseli na svůj bojový debut čekat dlouho. Už v roce 1956, v době vypuknutí Sinajské kampaně, měla izraelská armáda k dispozici na 180 tanků M-50. Tanky si poté zabojovaly i v Šestidenní válce (1967) a zanedlouho i ve válce Jom-Kippur (1973).

Pro svou silnější výzbroj byly opět neoficiálně nazývány SuperSherman. Tato modernizace byla přechodným řešením, protože už v 50. letech 20. století, poté co Egypt obdržel přibližně 100 tanků IS-3M, nebyly tanky M-50 je schopné zničit. To bylo posléze ještě více umocněno v letech 60., kdy byly arabským zemím dodány tanky T-54 / T-55, M48 Patton a Centurion. S těmito, v té době nejmodernějšími, tanky si již 75 mm kanóny tanků M-50 dokázali poradit jen na blízkou vzdálenost, ale v tom případě se vystavovali nemilosrdné palbě mnohem výkonějších kanónů. Tankům Sherman nikdy nebylo vylepšováno či jinak upravováno panceřování korby či věže, proto byla volena taktika střelby na velkou vzdálenost a mířeno na slaběji pancéřované boky a záď nebo na pojezdové ústrojí. Výsledkem tehdejšího stavu bylo rozhodnuto o nové modernizaci, ze které vzešla nejvýkonější verze tanku Sherman - M-51, a samozřejmě nákup modernější tanků.

Tanky M-50 s motory Continental a odpružením VVSS byly vyřazeny v první polovině 70. let 20. století, Zbylé tanky M-50 (motory Cummins a odpružení HVSS) i s tanky M-51 nadále sloužili až do 1. poloviny 80. let, kdy byly definitivně vyřazeny. M-50 byly v té době v počtu 50 kusů vyvezeny do Chile a dále byly dodány i Libanonské armádě.


Popis
Tank M-50 je izraelskou derivací amerického tanku M4 Sherman. Původní tanky byly přezbrojeny a vystrojeny tak, aby co nejlépe odpovídaly podmínkám dané doby. Posádka zůstala 5 členná a je rozmístěna stejně, jako v původních tancích řady M4 Sherman.

Korba tanku zůstala nezměněna. Nebylo aplikováno žadné dodatečné pancéřování, protože by se nadměrně zatížil jak podvozek tanku, tak i jeho pohonná soustava, v důsledku čehož by vyýrazně klesla celková pohyblivost (mobilita). Na bocích a zádi korby i věže jsou umístěny úchyty pro různé příslušenství, jako např. kanystry, rezervní pojezdová kola, články pásu nebo boxy s nářadím a drobnými náhradními díly. Prvních 50 tanků M-50 mělo odpružení VVSS (Vertical Volute Spring Suspension) a užší 420 mm pásy. Poté již byly modifikovány výhradně vozidla s odpružením HVSS (Horizontal Volute Spring Suspension) a širšími 580 mm pásy.Podvozek se na každé straně skládal ze 3 pojezdových vozíků (VVSS nebo HVSS), každý o 2 kolech, vpředu hnacího kola a vzadu kola napínacího. Tanky s HVSS mají navíc 2 podpůrné (nosné) kladky.
Podpěra hlavně, určená pro delší přesuny, je umístěna na zádi korby (věž je nutné otočit o 180° proti směru jízdy).

Pohonná soustava prvních 50 tanků M-50 se skládala z hvězdicového vzduchem chlazeného benzinového motoru Continental R975 C4 (původně šlo o letecký motor, který byl upraven pro použití v bojových vozidlech) o 460 bhp při 2.400 ot/min. a mechanické synchronizované převodovky se 5 rychlostními stupni vpřed a 1 vzad. Poté následovaly tanky s benzinovými motory Ford GAA o 500 bhp při 2.500 ot/min, záhy vyměněné za dieselové motory Cummins VT-8-460Bi o 460 bhp.

Věž tanku je původní konstrukce, užívané pro kanón M3 ráže 75 mm, ve Francii překonstruovaná pro 75 mm kanón CN 75-50 francouzské výroby (dosahující úsťové rychlosti 1.000 m/s), přičemž maska kanónu má nový klínovitý (trojúhelníkový) tvar. Z důvodu výrazného nárustu hmotnosti v přední části věže (kanón + maska), je v zadní části věže je upevněno protizávaží (věž nyní vzdáleně přípomíná modernější věž T23). S kanónem je spřažen kulomet ráže 7,62 mm Browning M1919A4. Další kulomet Browning M1919A4 stejné ráže je upevněn v čele korby. Na věži mezi poklopy velitele tanku a nabíječe je uchyceny velkorážní kulomet Browning M2HB ráže 12,7 mm. Na bocích korby jsou upevněny 4 zadýmovací granáty (2 na každé straně).Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://www.israeli-weapons.com/ ; https://www.valka.cz/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.freerepublic.com/ ; http://www.waronline.org/ ; http://www.tsahal-miniature.com/ ; http://www.afvdb.50megs.com/ ; http://www.military.cz/ ; http://www.idf-armor.blogspot.com/ ; a dále z publikace Verlinden, Francois - Peeters, Willy - Mass, Michael: Warmachine N°4 - Military Photo File: Israeli M4 Sherman and derivates (555)
URL : https://www.valka.cz/Sherman-M-50-t62469#223838Verze : 0
MOD
Tanky Sherman M-50 z výzbroje izraelské armády.
Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


URL : https://www.valka.cz/Sherman-M-50-t62469#223839Verze : 0
MOD
Památník a muzeum Obrněného sboru, Latrun vlastní foto, 2017
Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


Sherman M-50 -


URL : https://www.valka.cz/Sherman-M-50-t62469#600930Verze : 0
MOD
Diskuse
Pokud mne oči neklamou, tak:
1. obrázek ukazuje M50 na podvozku M4A4 VVSS,
2. je na M4A1 (ten vzadu vypadá na VVSS?),
3. ...
4. je asi M4A4 (HVSS)?,
5. je M4A3 po úpravě na HVSS.


Trefil jsem se?
URL : https://www.valka.cz/Sherman-M-50-t62469#371638Verze : 0

Citace - marektucan :

Pokud mne oči neklamou, tak:
1. obrázek ukazuje M50 na podvozku M4A4 VVSS,
2. je na M4A1 (ten vzadu vypadá na VVSS?),
3. ...
4. je asi M4A4 (HVSS)?,
5. je M4A3 po úpravě na HVSS.


Trefil jsem seasi ano, je to možné, ale nejsem expertem na tanky M4 Sherman, takže jestli je v tom nějaká subverze W/E? nepoznám ...


P.S.: změnil jsem to číslování, protože jsem upravil pořadí fotek
URL : https://www.valka.cz/Sherman-M-50-t62469#371901Verze : 0
MOD