Main Menu
User Menu

1. horská střelecká brigáda [1939-1939]

1st Mountain Rifle Brigade

1 Brygada Strzelców Górskich

     
Název:
Name:
1. horská střelecká brigáda 1)
Originální název:
Original Name:
1 Brygada Strzelców Górskich 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Obranný podúsek č. 1 „Żywiec“
Datum zániku:
Disbanded:
04.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda „Krakov“
03.09.1939-06.09.1939 Operační skupina „Boruta“
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Żywiec /? /
DD.08.1939-02.09.1939 Sucha/? /
03.09.1939 Budzów-Stronie-Myślenice/prostor /
04.09.1939 Myślenice/? /
05.09.1939 Wiśnicz Nowy/prostor /
06.09.1939 Bochnia/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-06.09.1939 Gaładyk, Jan Franciszek (pułkownik dyplomowany piechoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-06.09.1939 Zieliński, Bohdan (kapitan dyplomowany artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.08.1939-03.09.1939 151. pevnostní rota "Węgierska Górka"
03.09.1939-07.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 61

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Přesný název zněl Brygada Górska Strzelców nr 1. Tento název byl určen rozkazem I. oddělení Hlavního štábu L.3343/mob.39 ze dne 17.07.1939. V polské historiografii uváděná jako 1. horská brigáda Sboru ochrany pohraničí (1 Brygada Górska Korpusu Ochrony Pogranicza) nebo 1. horská střelecká brigáda (1 Brygada Strzelców Górskich), nebo pouze 1. horská brigáda (1 Brygada Górska). Dnem 25.08.1939 bylo velitelství brigády rozkazem Ministerstva vojenských záležitostí L.8940 zařazeno do stavu Sboru ochrany pohraničí.
Zdroje:
Sources:
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/1-horska-strelecka-brigada-1939-1939-t62292#458363Verze : 1
MOD
1 Brygada Górska – związek taktyczny Wojska Polskiego utworzony 7 lipca 1939 r.


Dowództwo i sztab
dowódca – płk dypl. Janusz Gaładyk
szef sztabu – kpt. dypl. Bohdan Zieliński
kwatermistrz – mjr Antoni Karol Michalik
dowódca saperów – kpt. inż. Edward Sarosiek
dowódca łączności – kpt. Jan Feliks Schlarb


Oddziały i pododdziały
1 Pułk Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) – dowódca ppłk Wojciech Wójcik
* 1 Batalion KOP "Snów 1" – dowódca ppłk Jan Kazanowski
* 2 Batalion KOP "Snów 2" – dowódca mjr Czesław Jakub Jamka
2 Pułk Piechoty KOP – dowódca ppłk Jan Rogowski
* 1 Batalion KOP "Berezwecz" – dowódca mjr Kazimierz Władysław Czarkowski
* 2 Batalion KOP "Wilejka" – dowódca mjr Wacław Kuferski
* 3 Batalion KOP "Wołożyn" – dowódca mjr Mieczysław Sokołowski
Batalion Obrony Narodowej "Żywiec" – dowódca kpt. Julian Szczerbaniewicz
Batalion Obrony Narodowej "Zakopane" – dowódca mjr Edward Roth
151 Kompania Forteczna "Węgierska Górka" – dowódca kpt. Tadeusz Semik
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Wędrowiec″: dowódca kpt. Tadeusz Semik, zastępca – sierż. Stanisław Raczyński. Załoga: 3 podoficerów i 15 szeregowców. Uzbrojenie: 1 armata przeciwpancerna kalibru 37 mm wz. 36 Bofors, 3 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning (dwa w strzelnicach, jeden używany na górze schronu)
* ciężki betonowy schron bojowy typu D – jednokondygnacyjny tradytor artyleryjski „Waligóra″: dowódca por. Leopold Galocz. Załoga: 3 podoficerów oraz 11 szeregowców i kanonierów. Uzbrojenie: 2 armaty polowe kalibru 76,2 mm w pancernych strzelnicach ustawione na ruchomych platformach, 1 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning w strzelnicy w ścianie schronu
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Włóczęga″: dowódca ppor. rez. Marian Małkowski. Załoga: 3 podoficerów i 13 szeregowców.. Uzbrojenie: 1 armata przeciwpancerna kalibru 37 mm wz. 36 Bofors, 3 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning (dwa w strzelnicach, jeden używany na górze schronu)
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Wąwóz″: dowódca ppor. rez. Antoni Chudziński. Załoga 4 podoficerów i 13 szeregowców. Uzbrojenie: 1 armata przeciwpancerna kalibru 37 mm Bofors, 4 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning (dwa w strzelnicach, jeden używany na górze schronu)
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Wyrwidąb″ wybudowany w lipcu–sierpniu 1939 – nieobsadzony. Docelowe uzbrojenie: 3 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning
152 Kompania Forteczna "Jeleśnia" – dowódca por. Bronisław Lepczak
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Boruta″: dowódca por. Bronisław Lepczak. Załoga 13 podoficerów i szeregowców. Uzbrojenie: 3 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning i 1 rkm kalibru 7,92 mm wz. 28
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Kustroń″ – niewykończony. Planowana załoga: 1 oficer, 17 podoficerów i szeregowców. Docelowe uzbrojenie: 4 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning i 1 rkm kalibru 7,92 mm wz. 28
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Szyling″ – niewykończony. Planowana załoga: 1 oficer, 19 podoficerów i szeregowców. Docelowe uzbrojenie: 1 armata przeciwpancerna kalibru 37 mm wz. 38 Bofors, 4 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning i 1 rkm kalibru 7,92 mm wz. 28;
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Bernard″ – niewykończony. Planowana załoga: 1 oficer, 17 podoficerów i szeregowców. Docelowe uzbrojenie: 1 armata przeciwpancerna kalibru 37 mm wz. 38 Bofors, 3 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning i 1 rkm kalibru 7,92 mm wz. 28
* ciężki betonowy schron bojowy typu D „Rydz-Śmigły″ – niewykończony. Planowana załoga: 1 oficer, 18 podoficerów i szeregowców. Docelowe uzbrojenie: 4 ckm kalibru 7,92 mm wz. 30 Browning i 1 rkm kalibru 7,92 mm wz. 28
3 Dywizjon 65 Pułku Artylerii Lekkiej – dowódca mjr Józef Kozieł
151 Bateria Artylerii Górskiej (kal. 65 mm) – dowódca kpt. Aleksander Dunin-Żuchowski
152 Bateria Artylerii Górskiej (kal. 65 mm) – dowódca kpt. Stanisław Jan Sacha
55 Pluton Artylerii Pozycyjnej – NN
56 Pluton Artylerii Pozycyjnej – NN
1 Pluton Telefoniczny – NN
2 Pluton Telefoniczny – ppor. rez. inż. Józef Mieczysław Fusek
1 Pluton Telegraficzny – NN


Źródło: T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1985, z. 16.
URL : https://www.valka.cz/1-horska-strelecka-brigada-1939-1939-t62292#223565Verze : 0