Main Menu
User Menu

43. gardová tanková brigáda [1943-1944]

43rd Guards Tank Brigade / 43-я гвардейская танковая бригада

     
Název:
Name:
43. gardová tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
43-я гвардейская танковая бригада
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
145. tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1944
Nástupce:
Successor:
43. gardová těžká tanková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.04.1943-DD.08.1943 11. gardová armáda
DD.08.1943-01.10.1943 10. armáda
01.10.1943-01.01.1944 33. armáda
01.01.1944-01.04.1944 Západní front
01.04.1944-01.07.1944 33. armáda
01.07.1944-01.12.1944 2. běloruský front
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
10.04.1943-30.11.1944 Lukašev, Michail Pavlovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.04.1943-DD.11.1943 Ivanov, Vladimir Ivanovič (Major / Mайор)
DD.11.1943-01.12.1944 Muraško, Anatolij Petrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://tankfront.ru/ussr/tbr/gvtbr43.html
https://goo.gl/7Q00L6
URL : https://www.valka.cz/43-gardova-tankova-brigada-1943-1944-t61996#524809Verze : 0
MOD