Main Menu
User Menu

7. gardová tanková brigáda [1942-1945]

7th Guards Tank Brigade / 7-я гвардейская танковая бригада

     
Název:
Name:
7. gardová tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
7-я гвардейская танковая бригада
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.02.1942
Předchůdce:
Predecessor:
46. tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
12.02.1945
Nástupce:
Successor:
7. gardová těžká tanková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.02.1942-10.03.1942 4. armáda
10.03.1942-07.04.1942 2. úderná armáda
07.04.1942-15.05.1942 59. armáda
28.05.1942-30.08.1942 4. armáda
11.02.1943-25.02.1943 59. armáda
06.10.1943-01.01.1944 54. armáda
15.01.1944-11.02.1944 7. střelecký sbor
11.02.1944-09.05.1944 Leningradský front
09.05.1944-13.06.1944 3. pobaltský front
13.06.1944-10.09.1944 7. armáda
10.09.1944-01.10.1944 26. armáda
01.10.1944-14.11.1945 14. armáda
15.11.1944-12.02.1945 14. samostatná armáda
Dislokace:
Deployed:
16.02.1942-12.02.1945 východoevropské válčiště
Velitel:
Commander:
16.02.1942-21.05.1942 Kopcov, Vasilij Alexejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
25.05.1942-07.04.1944 Šnějděr, Boris Ivanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
08.04.1944-12.02.1945 Jurenkov, Nikolaj Nikolajevič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
16.02.1942-25.05.1942 Šnějděr, Boris Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
25.05.1942-12.10.1942 Levin, Fjodor Ivanovič (Major / Mайор)
12.10.1942-07.12.1943 Jurenkov, Nikolaj Nikolajevič (Podpolkovnik / Подполковник)
07.12.1943-29.08.1944 Burdanov, Alexandr Vasiljevič (Podpolkovnik / Подполковник)
29.08.1944-12.02.1945 Nazarenko, Nikolaj Nikolajevič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/y9KQxF
https://tankfront.ru/ussr/tbr/gvtbr07.html
URL : https://www.valka.cz/7-gardova-tankova-brigada-1942-1945-t61958#524784Verze : 0
MOD
Jednotka vznikla k 16.02.1942 podľa rozkazu NKO No 38, ktorým bola 46. tanková brigáda
premenovaná na 7. gardovú tankovú brigádu.


V decembri 1944 boli tankové prápory prezbrojené na ťažké tanky IS-2 a boli preformované
na tankové pluky. Brigáda potom niesla názov 7. gardová ťažká tanková brigáda. Jej súčasťou
boli:


velenie brigády
veliteľská rota
prieskumná rota
104. gardový ťažký tankový pluk
105. gardový ťažký tankový pluk
106. gardový ťažký tankový pluk
motorizovaný samopalnícky prápor
rota technického zabezpečenia
protilietadlová guľometná rota
zdravotnícka čataVelitelia brigády:
16.02.1943 – 07.04.1944 – plukovník Šnejder, Boris Ivanovič – od 10.09.1943 generálmajor
08.04.1944 – do konca vojny – plukovník Jurenkov, Nikolaj Nikolajevič


Stav techniky v júli 1944:
V tomto čase jednotka pôsobila na Karelskom fronte a celkom mala 75 tankov. Z toho:
23 kusov T-34/76
42 kusov T-34/85
10 kusov Valentine Mk.IX


Brigáda obdržala čestné názvy:
Novgorodská
Berlínska


Vyznamenania:
Rad Červenej zástavy
Rad Suvorova
Rad Červenej hviezdy


Zdroj:
rkka.ru
URL : https://www.valka.cz/7-gardova-tankova-brigada-1942-1945-t61958#249514Verze : 0