Main Menu
User Menu

Bulhary

okr. Břeclav

     
Název:
Name:
Bulhary
Originální název:
Original Name:
Bulhary
Další názvy:
Other Names:
Pulgary, Pulgarn
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Breclav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°49'53.281"N 16°44'55.46"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1244
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel Sv. Jiljí
Nejdecké hradiště
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.bulhary.cz/
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Bulhary-t61865#302144Verze : 0
Rondel - kultura s moravskou malovanou keramikou IIa


Tento rondel se nachází asi 2 100 m JV od kostela v obci Bulhary, na trati „Podyjí“. Zjištěn byl v roce 1977, při záchranném archeologickém výzkumu provedeném AÚ ČSAV v Brně pod vedením Z. Měřínského a S. Stuchlíka. Zbytek plochy, která nebyla poškozena nebo zničena, byla podrobena geofyzikální magnetometrické prospekci.
V areálu jsou registrovány nálezy z MMK, ZP, ÚK, Větéřovské skupiny, velatické a podolské fáze kultury středodunajských popelnicových polí, střední fáze horákovské kultury, halštatsko-laténské, laténské, římské a mladohradištní, našly se i hrobové nálezy únětické.
Zbytky zachyceného rondelu patří do MMK IIa. Vzhledem k poškození na jz a sv části, nelze přesně určit např. polohu jednotlivých vstupů a tím pádem i případnou astronomickou orientaci. Nicméně dá se přibližně určit průměr rondelu, který činí asi 70 m. V JV části vnitřního areálu se s největší pravděpodobností nacházela nadzemní stavba kůlové konstrukce. Dále bylo zjištěno pět zahloubených objektů – zásobních a obilních jam, ve čtyřech z nich materiál bezesporu patřil k MMK IIa. Je možné, že k rondelu náležel vnější příkop vzdálený 25 metrů, ale to nelze s jistotou potvrdit. Jednalo by se tedy spolu s Křepicemi o druhý zjištěný dvojitý rondel na jižní Moravě. Důležitá je také existence kůlové stavby v prostoru rondelu – jestli je správné její datování do MMK IIa, tak jde o první známý případ kruhové architektury z mladšího stupně MMK.


Literatura:
Podborský, V. a kol., Pravěká sociokultovní architektura na Moravě : Primeval socio-ritual architecture in Moravia. Brno, 1999. ISBN 80-210-2194-2.
URL : https://www.valka.cz/Bulhary-t61865#222644Verze : 1