Main Menu
User Menu

348. střelecká divize [1941-1946]

348th Rifle Division / 348-я стрелковая дивизия

     
Název:
Name:
348. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
348-я стрелковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Povolžský vojenský okruh
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 60. záložní armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 30. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 31. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 30. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kalininský front
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 39. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. úderná armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 53. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. záložní armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 40. střelecký sbor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 35. střelecký sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
15.08.1941-21.09.1942 Ljuchtikov, Anisim Stěfanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
22.09.1942-21.04.1943 Iljičov, Ivan Afanasjevič (Polkovnik / Полковник)
25.04.1943-26.05.1943 Mochin, Ivan Vasiljevič (Geněral-major / Генерал-майор)
27.05.1943-20.06.1944 Grigorjevskij, Ivan Fjodorovič (Geněral-major / Генерал-майор)
21.06.1944-30.08.1944 Nikitin, Nikolaj Alexandrovič (Geněral-major / Генерал-майор)
31.08.1944-09.05.1945 Grekov, Michail Andrejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/dWsklF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1416689
URL : https://www.valka.cz/348-strelecka-divize-1941-1946-t61799#525463Verze : 0
MOD