Banfield, Gottfried von

     
Příjmení:
Surname:
von Banfield von Banfield
Jméno:
Given Name:
Gottfried Freiherr Gottfried Freiherr
Jméno v originále:
Original Name:
Gottfried Freiherr von Banfield
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Kapitán řadové lodi Linienschiffskapitän
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
svobodný pán Baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.02.1890 Castel Nuovo (Boka Kotorska) /
06.02.1890 Castel Nuovo (Bay of Kotor) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.09.1986 Terst
23.09.1986 Trieste
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel námořní-letecké základny v Terstu v První světové válce - Comander navy-air base in Trieste in First World War
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nejúspěšnější Rakousko-Uherský námořní letec v První světové válce s 9 sestřelenými letadly a balony, dalších 11 má nepotvrzených
- držiteľ Rytierského kríža Vojenského rádu Márie Terézie
- Austria-Hungary's most successful naval aviator in First World War, with 9 victories aircraft and balloons and the other 11 is unconfirmed
- Recipient of Knights' Cross of Military Maria Theresa Order.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
CHANT, Christopher: Austro-Hungarian Aces of World War 1, Osprey Publishing 2002, ISBN 1-84176-376-4
Museum Collins Barracks, Ireland, Dublin
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Banfield-Gottfried-von-t61735#347221 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
von Banfield von Banfield
Jméno:
Given Name:
Gottfried Gottfried
Jméno v originále:
Original Name:
Gottfried Freiherr von Banfield
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vojenská škola, Sankt Pölten
DD.MM.1905-DD.MM.1909 námořní akademie, Fiume
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military secondary-school, Sankt Pölten
DD.MM.1905-DD.MM.1909 Naval academy, Fiume
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1909 námořní kadet
01.05.1912 fregatní poručík
01.05.1916 poručík řadové lodi
DD.MM.RRRR kapitán řadové lodi
01.07.1909 Seekadett
01.05.1912 Fregattenleutnant
01.05.1916 Linienschiffsleutnant
DD.MM.RRRR Linienschiffskapitän
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR SMS Zrínyi
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR námořní základna Pula (testovací pilot a instruktor)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1918 námořní základna Pula (velitel)
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR SMS Zrínyi
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR navy base Pula (test pilot and instructor)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1918 navy base Pula (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
CHANT, Christopher: Austro-Hungarian Aces of World War 1, Osprey Publishing 2002, ISBN 1-84176-376-4
Museum Collins Barracks, Ireland, Dublin
en.wikipedia.org
https://www.valka.cz/topic/view/82474#308985
hu.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Banfield-Gottfried-von-t61735#655804 Verze : 1
Linienschiffsleutnant Gottfried Freiherr von Banfield


* 06. 02. 1890, Castel Nuovo
+ 23. 09. 1986, Terst


- Rakousko-uherské námořní stíhací eso s 9 sestřely a 11 nepotvrzenými sestřely.
- Pilot K. u. K. Seefliegerkorps
- Nejúspěšnější rakousko-uherský námořní letec v první světové válce, přezdívalo se mu "Orel Terstu".


Gottfried von Banfield se narodil v roce 1890 v Castel Nuovo v tehdejší Boce Kotorské. Jeho rodina pocházela z Irska, matka byla dcerou barona z Mumb Mühlheimu. Absolvoval vojenskou školu v St. Pölten a v 15 letech začíná studovat námořní akademii v Fiume (dnes Rijeka). Dne 17. června 1909 úspěšně složil důstojnické zkoušky. V roce 1912 je povýšen na Fregattenleutnant. V létě stejného roku absolvoval pilotní výcvik v letecké škole ve Wiener Neustadt a obdržel leteckou licenci, stejně jako jeho starší bratr, který se již stal známým letcem. Na podzim s několika piloty z rakousko-uherského námořnictva byl vybrán do pilotní školy při firmě Donnet-Leveque ve Francii. Zde jako učitel létání sloužil námořní poručík Jean-Louis Conneau, který vyhrál mnoho leteckých závodů pod pseudonymem Beaumont. Poté na námořní základně Pola, na ostrově Svatá Kateřina byl přeškolen na hydroplány. Po nouzovém přistání v roce 1913 měl zlomenou pravou nohu. Do služby se vrací až začátkem 1. světové války.


Na začátku první světové války byl přidělen na bitevní loď SMS Zrínyi, aby pilotoval dvoumístný hydroplán Lohner E.21. Zúčastnil se první letecké akce proti Černé hoře. V následujícím období působil jako testovací pilot a instruktor na letišti námořní základny Pula na ostrově Svatá Kateřina. Po vstupu Italů do války byla vybudována námořní letecká základna pro hydroplány nedaleko Terstu. Tato námořní letecká základna byla pojmenována po svém veliteli Banfieldova základna a tak to bylo ponecháno až do konce války.


Svůj první letecký souboj vyhrál v měsíci červnu 1915, kdy sestřelil italský balon. Byl raněn v leteckém souboji v roce 1918.


Celkem sestřelil 9 letadel a balonů, dalších 11 má nepotvrzených (některé zdroje uvádí 15). Provedl více jak 400 bojových vzletů. Řadí se k nejúspěšnějším rakousko-uherským leteckým stíhací esům. Je nejlepší rakousko-uherský námořní letec. Za své válečné zásluhy mu byl udělen dne 17. srpna 1917 Vojenský Rytířský řád Marie Terezie. Byl i posledním žijícím rytířem tohoto řádu.

Po první světové válce připadlo město Terst Itálii. Gottfried von Banfield byl zde nějakou dobu vězněn. V roce 1920 emigroval do Anglie i s manželkou komtesou Marií Tripcovich z Terstu, kde získali britské občanství.


V roce 1922 se jim narodil syn Raphael Douglas, známější je jako skladatel pod jménem Raffaello de Banfield Tripcovich. V roce 1926 získal von Banfield italské občanství a vrátil se do Terstu, aby se stal ředitelem Diodato Tripcovich a společnosti Terst-Company, zabývající se námořní dopravou, kterou převzal od svého tchána. Stal se významným představitelem města Terst. Je nazýván "Náš Baron - El nostro Barone". V roce 1977 mu Francie uděluje Řád Čestné legie. Orel Terstu zemřel v Terstu v roce 1986, ve věku 96 let.


Prameny:
CHANT, Christopher: Austro-Hungarian Aces of World War 1, Osprey Publishing 2002, ISBN 1-84176-376-4
Museum Collins Barracks, Ireland, Dublin
www.theaerodrome.com
en.wikipedia.org
foto: https://www.kuk-kriegsmarine.at/banfield.htm
URL : https://www.valka.cz/Banfield-Gottfried-von-t61735#314090 Verze : 5
Linienschiffsleutnant Gottfried von Banfield


Seznam vítězství:

Pořadí Datum sestřelu / Čas Jednotka Na letounu Nepřítel Místo sestřelu
1. 27. 06. 1915 Námořní základna Terst Lohner T (L-47) (1 pozorovací balón Villa Vicentina
Pravděpodobně sestřelil 01. 09. 1915 Námořní základna Terst Lohner T (L-47) (1 italský létací člun východně od Grado
Pravděpodobně sestřelil 01. 09. 1915 Námořní základna Terst Lohner T (L-47) (1 italský létací člun přístav Grado
Pravděpodobně sestřelil 17. 04. 1916 / 16:15 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) hydroplán Golametto
Pravděpodobně sestřelil 17. 04. 1916 / 17:15 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) hydroplán Golametto
2. 23. 06. 1916 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) FBA Terst
3. 24. 06. 1916 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) Macchi L.1 záliv Terst
4. 01. 08. 1916 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) Caproni Ca.I Volosca
5. 06. 08.1916 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) Caproni Ca.1 severovýchodně Sistiana
6. 15. 08. 1916 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) FBA Golametto
7. 15. 08. 1916 Námořní základna Terst Lohner M (L-16) FBA poblíž Miramare
Pravděpodobně sestřelil 13. 09. 1916 Námořní základna Terst Albatros FB (K-150) průzkumný Nieuport Miramare
Pravděpodobně sestřelil 13. 09. 1916 Námořní základna Terst Hansa-Brandenburg CC (A-12) Farman ústí řeky Sdobba
Pravděpodobně sestřelil 31. 10. 1916 / 14:50 Námořní základna Terst průzkumný Albatros (A-3) Caproni ústí řeky Sdobba
8. 03. 13. 1916 Námořní základna Terst Hansa-Brandenburg CC (A-12) (2 Caproni Ca.1 východně od Mavhinje
9.31. 05. 1917 / 22:30 Námořní základna Terst Oeffag H (A-11) hydroplán ústí řeky Primero
Pravděpodobně sestřelil 04. 08. 1917 / 01:15 Námořní základna Terst Oeffag H (A-11) Caproni Salvore
Pravděpodobně sestřelil 02. 09. 1917 Námořní základna Terst Oeffag H (A-11) (3 hydroplánzáliv Terst
Pravděpodobně sestřelil 21. 09. 1917 Námořní základna Terst Oeffag H (A-11) (3hydroplán Golametto
Pravděpodobně sestřelil 23. 09. 1917 Námořní základna Terst Oeffag H (A-11) (4hydroplán severovýchodně od Golametto
Pořadí Datum sestřelu / Čas Jednotka Na letounu Nepřítel Místo sestřeluPoznámky:
1. Pozorovatel Seekdt H Strobl
2. Ve spolupráci s Godwin Brumowski
3. Ve spolupráci s Seekdt Franz Pichl & Ferrucio Maria Vio (A-46)
4. Ve spolupráci s Franz Puchl (A-24)Zdroje:
www.theaerodrome.com
Christopher Chant, Austro-Hungarian Aces of World War 1, Osprey Publishing 2002, ISBN 1-84176-376-4
URL : https://www.valka.cz/Banfield-Gottfried-von-t61735#316719 Verze : 0
Dovolím si vložit obrázek tohoto statečného pilota v tak zvané bílé uniformě. Není to sice moc kvalitní fotografie, ale na druhou stranu tyto obrázky v tak zvané bílé uniformě jsou vzácné. Na uniformě se pěkně vyjímá Železný kříž I. třídy 1914. Na hrudi má řádovou sponu. I zde je zajímavé, že obsahuje jen to nejlepší a nejvzácnější z řádu , které obdržel. Obrázek je před udělením MMTO.
URL : https://www.valka.cz/Banfield-Gottfried-von-t61735#324078 Verze : 0

Diskuse

Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více