Main Menu
User Menu

CZK - RD-511 Pařez (rádiomaják)

RD-511 "Pařez" - rádiomaják, skonštruovaný v roku 1948 Ing. Ženíškem vo Vojenskom výskumnom ústave Kbely. Išlo o vysielač-prijímač slúžiaci na spojenie výsadku s lietadlom na vzdialenosť do 100 km. Do roku 1954 sa v Tesle Pardubice vyrobilo 70 ks. Určený pe výsadkové jednotky.Vojak 22. výsadkového pluku z Prostějova v odeve vz.60 s prvým typom potlače (tzv. Mloky) s rádiomajákom RD-511 "Pařez" a rádiostanicou RM-33.Zdroj: IDET 2007
URL : https://www.valka.cz/CZK-RD-511-Parez-radiomajak-t61586#221810Verze : 0
MOD
Trochu lepší pohľad na Pařez.


Zdroj Electus 1999
URL : https://www.valka.cz/CZK-RD-511-Parez-radiomajak-t61586#318073Verze : 0
MOD