Main Menu
User Menu

14. gardová armáda [1967-1968]

14th Guards Army

14-я гвардейская армия (14 гв. А)

     
Název:
Name:
14. gardová armáda
Originální název:
Original Name:
14-я гвардейская армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.11.1967
Předchůdce:
Predecessor:
14. vševojsková armáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1968
Nástupce:
Successor:
14. gardová vševojsková armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.11.1967-01.09.1968 Oděský vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
03.11.1967-01.09.1968 Kišiněv, ? /

Velitel:
Commander:
03.11.1967-01.09.1968 Ščerbak, Grigorij Michajlovič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
03.11.1967-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
03.11.1967-17.08.1968 48. motostřelecká divize
03.11.1967-01.09.1968 86. gardová motostřelecká divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Feskov, V. I. i dr.: Sovětskaja Armija v gody „Cholodnoj vojny“ (1946-1991 gg.). Tomsk 2004
Ivlev, I.I.: Vsje obščevojskovyje armii SSSR i Rossiji 1929-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все общевойсковые армии СССР и России в 1929-2021 гг. ЛитРес: Самиздат, 2021)
ru.wikipedia.org
http://www.oa-14.narod.ru/kletu.htm
URL : https://www.valka.cz/14-gardova-armada-1967-1968-t61522#516143Verze : 10
MOD
V čase rozpadu ZSSR na prelome rokov 1992-1992 sa sily a prostriedky 14. gardovej vševojskovej armády nachádzali rozmiestnené na území Ukrajinskej a Moldavskej SSR. K 14.02.1992 sa Moldavsko a Ukrajina nepripojili k zvyšným členom Spoločenstva nezávislých štátov a nepodpísali vykonávacie dohody, podľa ktorých mali prejsť všetky útvary a zväzky Ozbrojených síl ZSSR pod velenie hlavného veliteľa Spoločných ozbrojených síl SNŠ. Súčasti armády dislokované na území Ukrajiny prešli daným dňom do štruktúry a podriadenosti Ukrajinských ozbrojených síl a súčasti dislokované na území Moldavska sa mali stať súčasťou Moldavských ozbrojených síl. Zložky dislokované v Moldavsku rozhodnutie Moldavských štátnych orgánov zväčša ignorovali a časť príslušníkov tejto armády deklarovala vernosť Ruskej federácii, alebo otvorene prešla na stranu separatistov v Podnestersku.


Formálne bol osud 14. gardovej vševojskovej armády spečatený k 01.04.1992, keď rozkazom ruského prezidenta Borisa Jeľcina č. 320 boli všetky útvary 14. armády na území Moldavska, ktoré sa nestali súčasťou Moldavských ozbrojených síl, začlenené do Ozbrojených síl Ruskej federácie (právne išlo pravdepodobne o prvý zväzok bývalej Sovietskej armády, ktorý sa stal súčasťou Ruských ozbrojených síl), nakoľko a prešli pod jej jurisdikciu. Týmto rozkazom bol zároveň generálplukovník Vladimir Magomedovič Semenov menovaný za splnomocneného zástupcu Ruskej federácie pre otázky prítomnosti vojsk na území Moldavskej republiky a mal prijať opatrenia na zamedzenie zapojenia jednotiek spadajúcich do jurisdikcie Ruskej federácie do medzietnických konfliktov v Moldavsku a zasahovania do vnútorných záležitostí Moldavskej republiky, ako aj potlačenie pokusov o zabavenie zbraní, vojenskej techniky a vojenských zariadení tejto armády.


Zdroj: archív autora
https://www.kremlin.ru/acts/bank/1114
URL : https://www.valka.cz/14-gardova-armada-1967-1968-t61522#684284Verze : 5
MOD