Main Menu
User Menu

Ochranná policie

Schutzpolizei

Schutzpolizei (Schupo)
Ochranná policie
Ochranná policie (Schutzpolizei) byla součástí pořádkové policie (Ordnungspolizei). Zajišťovala především běžný výkon policejní služby ve městech. Administrativně se dále dělila na říšskou ochrannou policii (Schutzpolizei des Reiches) a na obecní ochranou policii (Schutzpolizei der Gemeinde).
URL : https://www.valka.cz/Ochranna-policie-t61427#221437Verze : 0
Schutzpolizei des Reiches
Říšská ochranná policie
Říšská ochranná policie (Schutzpolizei des Reiches) existovala v těch městech, v nichž byla zřízena státní policejní správa.


Říšská ochranná policie se dělila na další součásti. Byla to obvodní policie (Revierdienst / Einzeldienst / Revierpolizei), kasernovaná policie (Kasernierte Polizei), dopravní policie (Verkehrspolizei), vodní ochranná policie (Wasserschutzpolizei), policejní spojovací odřady (Polizei Nachrichtenstaffeln), policejní jezdecké odřady (Polizei Reiterstaffeln), policejní letka (Polizei Fliegerstaffel) a další menší služby.Zdroje:
Die Deutsche Polizei
Gordon WILLIAMSON: German Security and Police Soldier 1939-1945, Osprey Publishing, Oxford, 2002
Gordon WILLIAMSON: World War II German Police Units, Osprey Publishing, Oxford, 2006
URL : https://www.valka.cz/Ochranna-policie-t61427#239776Verze : 0
MOD
Schutzpolizei der Gemeinde
Obecní ochranná policieObecní ochranná policie existovala v sídlech, jejichž počet obyvatel byl vyšší než 2 000, nicméně nebyla dostatečně velká na to, aby se vyplatilo zřídit v nich říšskou ochrannou policii. Číslo rozhodující o existenci buď obecní ochranné policie, nebo četnictva se mělo zvednout na 5 000. Začalo tak zmenšování rozsahu obecní ochranné policie, avšak tento proces probíhal relativně pomalu.


Obecní ochranná policie působila zhruba v třinácti stovkách sídel. Formálně spadala tato oddělení do pravomoc BdO dané oblasti, avšak při běžném denním výkonu služby byly k dispozici starostům měst, v nichž sídlily. Příslušníci obecní ochranné policie mohli být snadno převeleni k říšské ochranné policie. Ostatně rozdíl mezi těmito dvěma složkami ochranné policie byl především administrativní.zdroje: stejné jako u předchozího příspěvku
URL : https://www.valka.cz/Ochranna-policie-t61427#274888Verze : 0
MOD
V sídlech s méně než dvěma tisíci obyvatel a na venkově existovala další složka pořádkové policie - četnictvo (Gendarmerie).
URL : https://www.valka.cz/Ochranna-policie-t61427#275204Verze : 0
MOD
Hodnosti Schutzpolizei des Reiches:


Unterwachtmeister
Rottwachtmeister
Wachtmeister
Oberwachtmeister
Revier-Oberwachtmeister und Zugwachtmeister
Hauptwachtmeister und Oberjunker
Meister
Leutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant
Oberst
Generalmajor der Polizei
Generalleutnant der Polizei
General der PolizeiHodnosti Schutzpolizei der Gemeinde:


Unterwachtmeister
Rottwachtmeister
Wachtmeister
Oberwachtmeister
Revier-Oberwachtmeister und Zugwachtmeister
Hauptwachtmeister und Oberjunker
Meister
Leutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant
Oberst
Generalmajor der PolizeiZdroj: www.uniforminsignia.net
www.uniforminsignia.net
URL : https://www.valka.cz/Ochranna-policie-t61427#288455Verze : 0