Main Menu
User Menu

Lepařík, Vítězslav

Vítězslav Lepařík
Člen výsadku Glucinium.
URL : https://www.valka.cz/Leparik-Vitezslav-t61393#221341Verze : 0
Narozený 14.8.1914 v Holici u Olomouce.

Vychodil 5 tříd obecné školy v Holicích,poté měšťanskou školu v Hodolanech.V letech 1931-35 studoval vyšší hospodářskou školu v Přerově.

1.10.1936 nastoupil vojenskou službu u 2.jezdeckého pluku v Olomouci.Od 1.2.1936 do 1.9.1937 absolvoval školu pro důstojníky jezdectva v záloze.1.9.1937 nastupuje na vojenské akademii v Hranicích,kterou ukončil 14.8.1938 v hodnsti poručíka jezdectva.

V červenci 1939 překračuje čs.-pol.hranice a je prezentován v Malých Bronovicích a 3.8.1939 odjíždí do Paříže.22.8.1939 vstupuje do cizinecké légie k 1.pluku v hodnosti seržanta.

Do čs.armády vstupuje 28.9.1939 k 2.pěšímu pluku jako velitel čety,později slouží v divizní kanónové rotě a odjíždí na frontu.

Dne 24.6.1941 je v Anglii přijat do čs.branné moci a 1.10.1941 je povýšen na nadporučíka a 7.10.1942 dostáva ČsVK 1939.V květnu 1942 je vybrán do kurzu pro zvláštní úkoly.Po absolvování všech kurzů je dne 7.7.1943 zařazen jako velitel do paraskupiny GLUCINIUM.

Byl vysazen 3.7.1944 u obce Purkarec u Č.Budějovic.Lepařík samostatně hledal úkryt v okolí Tábora,později odchází do Olomouckého kraje a v okolí Zábřehu na Moravě se napojil na skupinu odbojářů,posléze se dostává do part.skupiny na Drozdovské pile.Bývalý parašutista npor.Horák jej vylákal do prahy a vydal jej gestapu,kterému přislíbil pod pohrůžkou popravy rodičů spolupráci.Své úkoly plnil velice liknavě (chystal atentát na vedoucí činitelé gestapa).Po odhalení jeho činnosti přivedl gestapo k úkrytu parašutistů Šandery a Žižky a 20.1.1945 je odvezen do Malé Pevnosti Terezín,kde je na příkaz pražského gestapa 28.4.1945 v 7.30 zastřelen

28.10.1944 byl povýšen na kapitána pěchoty
26.10.1946 byl povýšen na štábního kapitána pěchoty in memoriam.

Ve výcviku byl hodnocen jako velmi dobrý velitel malých jednotek,odvážný,energický,rychlý v rozhodování,který jde příkladem.

zdroj:Martin Reichl-Cesty osudu
URL : https://www.valka.cz/Leparik-Vitezslav-t61393#318453Verze : 0