Main Menu
User Menu

Mikš, Arnošt

Miks, Arnost

     
Příjmení:
Surname:
Mikš
Jméno:
Given Name:
Arnošt
Jméno v originále:
Original Name:
Arnošt Mikš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík pěchoty in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.07.1913 Janov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.04.1942 Požáry1) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- člen výsadku Zinc
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- spáchal samovraždu v bezvýchodiskovej situácii
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Martin Reichl-Cesty osudu
www.extrastory.cz
www.indiannet.eu
URL : https://www.valka.cz/Miks-Arnost-t61383#647383Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mikš
Jméno:
Given Name:
Arnošt
Jméno v originále:
Original Name:
Arnošt Mikš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Měšťanská škola, Kounov /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Živnostenská škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1945 podporučík pěchoty in memoriam
01.12.1945 poručík pěchoty in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.10.1935-14.10.1938 Pěší pluk 38
13.01.1940-DD.06.1940 velitel minometného družstva, 2. čs. pěší pluk
15.08.1941-DD.MM.1941 základní sabotážní kurz - STS 26
DD.MM.1941-DD.MM.1941 parakurz - STS 51
DD.MM.1941-DD.MM.1941 kurz průmyslové sabotáže - STS 17
28.10.1941-DD.MM.RRRR československá výcviková stanice - STS 2
Vyznamenání:
Awards:

28.10.1940

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

in memoriam, se štítkem F - VB / with clasps F - VB

22.10.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

Poznámka:
Note:
1) Miestna časť obce Městečko
Zdroje:
Sources:
Martin Reichl-Cesty osudu
www.extrastory.cz
www.indiannet.eu
URL : https://www.valka.cz/Miks-Arnost-t61383#647385Verze : 0
MOD
Arnošt Mikš se narodil 27.7.1913 v Janově u Rakovníka.

Arnošt vychodil pět tříd obecné školy v rodné obci a tři roky měšťanky v Kounově. Vyučil se zedníkem u firmy Bitner v Rakovníku a zároveň absolvoval tři třídy pokračovací živnostenské školy. Po vyučení pracoval na stavbách v okolí bydliště a několik měsíců těžil kaolín v Kounově.

Dne 01.10.1935 nastoupil na vojnu u pěšího pluku 38 v Berouně. Od 16.11.1936 studuje na poddůstojnické škole s velmi dobrými výsledky. Na svobodníka byl povýšen dne 05.04.1937, na desátníka 06.12.1937 a na četaře 01.10.1938. Do zálohy byl propuštěn 14.10.1938 a pracoval jako zedník. Snažil se dostat do zahraničí a tak se spojil se svým kamarádem z vojny, budoucím parašutistou Vladimírem Hauptvoglem a dne 25.11.1939 odešli přes Slovensko, Maďarsko, Bělehrad, Turecko a Bejrút a bez problému se dostali do Francie, kde byl 13.01.1940 zařazen do československé armády u 2. československého pěšího pluku jako velitel minometného družstva. Účastnil se bojů ve Francii.
Po pádu Francie připlul 13.07.1940 lodí Rod el Farag do Anglie a byl přidělen ke 2. rotě 1. praporu ve funkci velitele čety. Dne 28.10.1940 byl vyznamenán československou medailí Za chrabrost před nepřítelem a byl povýšen na rotného.
Počátkem roku 1941 byl vybrán na výcvik pro zvláštní úkoly a po svém souhlasu byl odvelen 15.08.1941 do základního sabotážního kurzu STS 26, poté absolvuje parakurz na STS 51 a kurz průmyslové sabotáže na STS 17. Dne 28.10.1941 byl povýšen na rotmistra a byl poslán na československou výcvikovou stanici na STS 2 k pokračovacímu výcviku a byl zařazen do skupiny ZINC.

Dne 27.3.1942 odletěl se skupinou do akce a seskočil poblíž Gbelů na Slovensku pod falešným jménem Arnošt Mikola. Po rozděleni skupiny získal pomocí svého bratra Františka nové doklady. Po přesunu do Prahy se spojil s npor. Adolfem Opálkou. Večer 30.04.1942 odešel se svými pomocníky vyzvednout operační materiál ukrytý skupinou Bioscop a Bivouac u osady Požáry (obec Městečko) na Křivoklátsku. Úkryt byl ale střežen četnickou hlídkou na příkaz Gestapa. Při přestřelce s četníky byl Arnošt Mikš těžce zraněn do boku a okolo půlnoci se v bezvýchodné situaci zastřelil.

Bratři František a Antonín byli pro pomoc svému bratrovi zastřeleni na kobyliské střelnici dne 31.05.1942 a v listopadu 1945 byli vyznamenáni Československým válečným křížem 1939 in memoriam.

Arnoštovi Mikšovi byla dne 07.03.1944 udělena Pamětní medaile Československé armády v zahraničí se štítkem F-VB. Dne 22.10.1945 byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.

Dne 01.12.1945 byl povýšen na podporučíka pěchoty v záloze in memoriam a téhož dne povýšen na poručíka pěchoty v záloze in memoriam.

Svými veliteli byl hodnocen jako rozvážný, přímý a iniciativní voják. V sabotážním kurzu byl hodnocen jako typ velkého, solidního a spolehlivého vojáka.

Zdroj:
Martin Reichl-Cesty osudu
https://www.vets.cz/vpm/1497-pomnik-arnost-miks/

Mikš, Arnošt - Mrtvý Arnošt Mikš

Mrtvý Arnošt Mikš
Mikš, Arnošt - Zleva Vladimír Hauptvogel a Arnošt Mikš, 1940

Zleva Vladimír Hauptvogel a Arnošt Mikš, 1940
Mikš, Arnošt - Arnošt MIKŠ

Arnošt MIKŠ
URL : https://www.valka.cz/Miks-Arnost-t61383#221513Verze : 7