Main Menu
User Menu

Mikš, Arnošt

Arnošt Mikš


(Založeno během linkování)


Člen výsadku Zinc.
URL : https://www.valka.cz/Miks-Arnost-t61383#221332Verze : 0
Arnošt Mikš se narodil 27.7.1913 v Janově u Rakovníka.
Arnošt vychodil pět tříd obecné školy v rodné obci a tři roky měšťanky v Kounově.Vyučil se zedníkem u firmy Bitner v Rakovníku a zároveň absolvoval tři třídy pokračovací živnostenské školy.Po vyučení pracoval na stavbách v okolí bydliště a několik měsíců těžil kaolín v Kounově.
Dne 1.10.1935 nastoupil na vojnu u pěšího pluku 38 v Berouně.Od 16.11.1936 studuje na poddůstojnické škole s velmi dobrými výsledky.Na svobodníka byl povýšen 5.4.1937,na desátníka 6.12.1937 a 1.10.1938 na četaře..Do zálohy byl propuštěn 14.10.1938 a pracoval jako zedník.snažil se dostat do zahraničí a tak se spojil se svým kamarádem z vojny,budoucím parašutistou Vladimírem Hauptvoglem a 25.11.1939 odešli přes Slovensko,Maďarsko,Bělehrad ,Turecko a Bejrut a bez problému se dostali do Francie,kde byl 13.1.13940 zařazen do čs.armády u 2.ppl jako velitel minometného družstva.Účastníl se bojů ve Francii.
Po pádu Francie připlul 13.7.1940 lodí Rod el Farag do Anglie a byl přidělen ke 2.rotě 1.praporu ve funkci velitele čety.Dne 28.10.1940 byl vyznamenán čs.medailí Za chrabrost a byl povýšen na rotného.Počátkem roku 1941 byl vybrán na výcvik pro zvláštní úkoly a po svém souhlasu byl odvelen 15.8.1941 do základního sabotážního kurzu STS 26,poté absolvuje parakurz na STS 51 a kurz průmyslové sabotáže na STS 17.Dne 28.10.1941 byl povýšen na rotmistra a byl poslán na čs.výcvikovou stanici na STS 2 k pokračovacímu výcviku a byl zařazen do skupiny ZINC.
dne 27.3.1942 odletěl se skupinou do akce a seskočil poblíž Kbel na Slovensku pod falešným jménem arnošt Mikola.Po rozděleni skupiny získal pomocí bratra Františka nové doklady.Po přesunu do Prahy se spojil s npor.Opálkou.Večer 30.4.1942 odešel se svými pomocníky vyzvednout operační materiál ukrytý skupinou Boiscop a Bivouac u Požáru na Křivoklátsku.Při přestřelce s četníky byl však těžce zraněn do boku a okolo půlnoci se v bezvýchodné situaci zastřelil.


Bratři František a Antonín byli pro pomoc svému bratrovi zastřeleni na kobyliské střelnici 31.5.1942 a v listopadu 1945 byli vyznamenáni Čs.válečným křížem 1939 in memoriam.


7.3.1944 mu byla udělena Československá pamětní medaile se štítkem F-VB
22.10.1945 byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam


1.12.1945 byl povýšen na podporučíka pěchty v záloze in memoriama téhož dne povýšen na poručíka.


Svými veliteli byl hodnocen jako rozvážný,přímý a iniciativní voják.V sabotážním kurzu byl hodnocen jako typ velkého ,solidního a spolehlivého vojáka.


Zdroj:
Martin Reichl-Cesty osudu
Mikš, Arnošt - Arnošt MIKŠ

Arnošt MIKŠ
URL : https://www.valka.cz/Miks-Arnost-t61383#221513Verze : 0