Main Menu
User Menu

Grajzel, Ján

Ján Grajzel

* 03.02.1920 Zvolen

Člen výsadku Embassy.
URL : https://www.valka.cz/Grajzel-Jan-t61381#221330Verze : 0
Narozen 3.2.1920 Zvolen


Ve Zvoleně absolvoval obecnou školu a 2 třídy měšťanské školy, poté se začal učit pokrývačem, ale před ukončením se přestěhoval s rodiči na ostravsko.


Jan pracoval jako dělník v Karlově Huti


1941 dostal výzvu ze slovenské armády k nástupu, ovšem nereagoval na ni


1942 byl zapojen do odboje a když začalo zatýkání jeho spolupracovníků rozhodl se skrýt ve slovenské armádě


1.10.1942 odveden ke slovenské armádě a zařazen k základnímu výcviku k 11. dělostřeleckému pluku


16.11.1942 odeslán do spojovacího kurzu a cvičen jako radista dělostřelectva


Březen 1943 vrací se zpět ke svému útvaru a s ní odjíždí do Itálie k technickým pracím do prostoru Capandocia


6.3.1944 zběhlze slovenské armády, dostává se až do čs. sběrného tábora u Neapole, hlásí se do čs. armády


Do prosince 1944 získán do zpravodajské skupiny určené k vyslání do okupovaného československa, školen jako radista, zařazen do skupiny EMBASSY, prodělal speciální diverzní kurzy, para kurz, zpravodajské kurzy


21.12.1944 byl vysazen se skupinou EMBASSY u Prostějoviček v okrese Prostějov. Úkolem skupiny bylo zpravodajsky působit v oblasti východní moravy, skupina se po seskoku rozdělila a Grajzel postupoval směrem na Hranice na Moravě sám


22.12.1944 v Prostějově oslovil četníka a žádal pomoc, byl jím však prozrazen a v Olomouci zatknut Gestapem


Konec 1944 byl vězněn v Olomouci a Brně, poté převezen do Koncentračního tábora Dachau a poté Flossenburg


Květen 1945 v rámci repatriace se vrací z KT zpět do vlasti


1.6.1945 - 7.1.1946 radista instrukčního praporu


8.1.1946 přeložen do zálohyZdroj: https://www.bojovnici.cz/?page=aktuality
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Embassy
https://www.lib.cas.cz/parasut/grajzel.htm
URL : https://www.valka.cz/Grajzel-Jan-t61381#315178Verze : 0