Main Menu
User Menu

Kobzík, František

Narozen 22.3.1914 Břeclav
Zemřel 7.5.1944 Rudice u Uherského Brodu


Po obecné škole absolvoval 4 třídy měšťanské školy a poté se ještě vyučil soustružníkem kovu a zámečníkem. Byl aktivním sportovcem, závodně se věnoval veslování.


19.7.1936 byl členem osmiveslice která v Roudnici nad Labem vyhrála mistrovství republiky


1936 s osmou se zúčastnil olympijsých her v Berlíně


1.12.1936 nastoupil na vojenskou službu k 12. rotě, 40. pěšího pluku


15.1.1937 přemístěn k 8.rotě 10.pluku, kde absolvoval poddůstojnickou školu


1.7.1937 svobodník


1.1.1938 desátník


9.10.1938 propuštěn z vojenské služby


V květnu 1939 přešel do Polska a presentoval se u čs. jednotky


V červnu 1939 po podepsání závazku v cizinecké legii odplouvá na lodi Chrobry do Francie


30.6.1939 presentován u cizinecké legie a přemístěn k výcviku do afrického Siddi Bel Abbes


V září 1939 propuštěn z legie a přemístěn k čs. jednotce v Agde


26.9.1939 v hodnosti četaře zařazen k VKPL u 2. pěšího pluku čs. jednotky ve Francii


16.11.1939 přemístěn k RDZ u 1. pěšího pluku


1.1.1940 u 8.roty 2. pěšího pluku


1.2.1940 rotný


V červenci 1940 po pádu Francie odplouvá na lodi Rod El Farag do Anglie


13.7.1940 zařazen k 2. praporu 1. čs. brigády v Anglii


1.1.1941 u 4. roty 2. praporu


3.11.1941 přihlásil se dobrovolně k plnění zvláštních úkolů a byl přeřazen k 2. odboru MNO, zařazen do výsadku Carbon


4.2.1942 kurz těžkých kulometů


21.2.-20.3.1942 sabotážní kurz na STS - 26 ve Skotsku


21.3.-27.3.1942 na STS - 51 kurz vzdušného výcviku


27.7.1942 ve výcvikovém středisku STS - 46 Chichiley Hall


3.8.-5.9.1942 kurz průmyslové špionáže STS - 17


6.9.-13.9.1942 dokončovací kurz konspirativního boje STS - 31


29.12.1942 - 19.1.1943 opětovný kurz konspirativního boje na STS - 31


3.5.1943 výcvik v zaměstnání mechanika ve Slough


5.6.1943 - 6.7.1943 konspirativní cvičení


12.7.1943 spojovací výcvik na STS - 1 Londýn


13.9.-30.9.1943 spojovací výcvik Skotsko


1.10.-10.10.1943 vyčkávací stanice Oxford


11.10.-23.10.1943 vyčkávací stanice STS - 19


24.10.1943 odjezd lodí na základnu do Itálie


7.3.1944 udělena Československá vojenská pamětní medaile se štítky F a VB


13.4.1944 vysazen u obce Vacenovice na Slovácku s výsadkem Carbon, společně s kpt. Bogatajem, čet.asp. Šperlem a rtn, Vancem. Skupina se po dopadu nesešla a tak Kobzík postupoval společně s Vancem směrem k Uh. Brodu kde měli určené záchytné adresy


V dubnu až květnu 1944 jim na záchytných adresách nebyla poskatnuta pomoc, pobývali tedy v lesích a snažili se o navázání kontaktu s odbojem.


6.5.1944 se potají schovali na půdě domu č.p. 89 v Rudicích jehož majitelem byl bývalý legionář Fr. Lukáš. Ten nezvané hosty zpozoroval a díky jejich zanedbanému vzhledu se domníval že jde o tuláky či zloděje a vše ohlásil na četnické stanici


7.5.1944 během několika nočních hodin byl domek obklíčen a dvojice parašutistů po přestřelce v bezvýchodné situaci volila poslušna rozkazu smrt před zajetím


20.10.1945 udělen Čs. válečný kříž 1939 in memoriam


1.12.1945 poručík in memoriamZdroj: J.Šolc - Bylo málo mužů
http://www.lib.cas.cz/parasut/kobzik.htm
URL : https://www.valka.cz/Kobzik-Frantisek-t61367#318589Verze : 0
Diskuse
František Kobzík


(Založeno během linkování)


Člen výsadku Carbon.
URL : https://www.valka.cz/Kobzik-Frantisek-t61367#221308Verze : 0