Main Menu
User Menu

Bogataj, František

     
Příjmení:
Surname:
Bogataj
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bogataj
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor ve výslužbě
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.03.1913 Uherský Ostroh /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.02.1999 St. Germain, Wisconsin
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ paraskupiny Carbon
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
archive.vaclavhavel-library.org
http://www.lib.cas.cz/parasut/bogataj.htm
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Bogataj-Frantisek-t61364#511871Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bogataj
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bogataj
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.09.1993 generálmajor ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem "F-VB"

28.08.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

28.08.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

28.08.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

05.06.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

15.11.1947

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archive.vaclavhavel-library.org
http://www.lib.cas.cz/parasut/bogataj.htm
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Bogataj-Frantisek-t61364#511872Verze : 0
MOD
Generálmajor in memoriam František Bogataj


* 21.03.1913, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradište,
+ 02.04.1999, Saint Germain, USA
Člen výsadku Carbon.1933 - nastúpil na vojenskú službu pri pešom pluku 27 v Rimavskej Sobote,
február 1934 - premiestnený k hraničnému práporu 9 v Rimavskej Sobote,
august 1934 - júl 1936 - absolvoval Vojenskú Akadémiu v Hranicích,
01.08.1936 - veliteľ čaty hraničný prápor 5 v Chebe, povýšený na poručíka,
apríl - september 1938 - veliteľ čaty 4. roty v Ostrove pri Karlových Varoch,


Po okupácií zapojil sa do činnosti Obrany Národa, - veliteľ úseku Uherský Ostroh,
Po zatknutí jeho nadriadeného podplukovníka Vladimíra Šterby odišiel cez Slovensko, Maďarsko, Juhosláviu, Sýriu do Francúzska.
01.01.1940 - prihlásil sa do exilovej armády,
17.06.1940 - evakuovaný do Veľkej Británie,
do 1942 - veliteľ čaty brigádnej guľometnej roty, neskôr absolvoval parašutistický výcvik,


12.04.1944 - vysadený na južnej Morave ako veliteľ paraskupiny Carbon, úlohov skupiny bolo kontaktovať sa na domáci odboj, spravodajská činnosť, pripravovať ozbrojené povstanie,
Iba časti skupiny sa podarilo nadviazať súčinnosť s Obranov Národa a zapojiť sa do odboja,
Paraskupina Carbon patrí svojimi výsledkami medzi najúspešnejšie výsadky,
27.04.1945 - zúčastnil sa oslobodenia Popovic pred príchodom Červenej armády,
Po vojne absolvoval Vysokú školu vojnovú a bol vymenovaný za prednostu II. spravodajského odboru v Banskej Bystrici,


01.05.1948 - nútená dovolenka,
Následne emigroval do USA,
V USA pracoval ako bankový úradník, neskôr bol viceprezident "American National Bank" v Chicagu.


Vyznamenania:
Československá vojenská pamätná medaila so štítkom F-VB, 3x Československý vojnový kríž 1939, Československá vojenská medaila Za zásluhy I. stupňa, Československá medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Rad Milana Rastislava Štefánika III. triedy, Victoria Medal, Defence Medal.


Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Bogataj-Frantisek-t61364#257728Verze : 0