Main Menu
User Menu

Martínek, Bohumír

Bohumír Martínek


(Založeno během linkování)


Člen výsadku Bronse.
URL : https://www.valka.cz/Martinek-Bohumir-t61356#221273Verze : 0
Narozen 21.3.1916 Prostějov
Zemřel 15.3.1943 Mnichov


Po obecné škole nastoupil ke studiu na Reálné gymnázium, na studiu se věnoval hudbě a lehké atletice.

1935 maturuje na reálném gymnáziu

1.10.1935 natupuje k 2. baterii 108. dělostřeleckého pluku Hranice na Moravě

1.2.1936 svobodník aspirant

1.9.1936 desátník asp.

15.9.1936 četař asp.

15.1.1937 přemístěn k spojovací baterii 108.děl. pluku

1.4.1937 podporučík

29.9.1937 přijat ke studiu na Vojenské akademii Hranice

14.8.1938 absolvoval studium, povýšen na poručíka 108. děl. pluku

1.4.1939 propuštěn z armády

do února 1940 zastával úřednické profese

9.2.1940 přešel hranici protektorátu a tzv. balkánskou cestou, přes slovensko, maďarsko a Bejrút se dostal do Francie

30.3.1940 presentován k čs. vojsku v Agde, přidělen k 3. baterii 1. děl. pluku

7.7.1940 přepraven na lodi Viceroy of India da Anglie, zařazen k 1. dělostřeleckému oddílu

1.1.1941 u 1.baterie 1. oddílu

15.2.1940 spojovací důstojník 4. baterie

25.10.1041 nadporučík

červen 1942 vybrán pro Zvláštní operace, postupně absolvoval speciální kurzy, ustanoven velitelem skupiny Bronze s působností v prostoru Jedovnic na moravě

18.6.1942 sabotážní kurz STS - 2 Bellasis u Dorkingu

12.7.1942 parakurz STS- 51 Ringway

27.7.1942 výcviková stanice STS - 46 Chicheley Hall

24.9.1942 spojovací kurz anglické manipulace Londýn

27.9.1942 operován se zánětem slepého střeva

6.11.1942 přemístěn do podřízenosti MNO, STS - 46 Londýn

konec 1942 odeslán na poopeační doléčení do zotavovny v Bridgnorth

14.3.1943 skupina odletěla k vysazení, podařilo se jim doletět nad prostor čech, ale z důvodu špatného počasí se otočili k návratu. Vybaven legitimací na jméno Bohumír Mrázek

15.3.1943 ve vzdušném prostoru Augsburgu u Mnichova bylo letadlo sestřeleno, B. Martínek zahynul v troskách letadla

1.12.1945 kapitán im memoriam

do r. 1948 štábní kapitán im memoriam


Vyznamenání:

Pamětní medaile Čs. armády v zahraničí se štítky F a VB
Čs. válečný kříž 1939 i.m.Zdroj: K.Černý - Nejmladší parašutista
https://www.lib.cas.cz/parasut/martinek.htm
URL : https://www.valka.cz/Martinek-Bohumir-t61356#323744Verze : 0