Main Menu
User Menu

Čoupek, Jindřich

Jindřich Čoupek


(Založeno během linkování)


Člen výsadku Bivouac.
URL : https://www.valka.cz/Coupek-Jindrich-t61351#221269Verze : 0
Jindřich Čoupek se narodil 2.2.1918 v Brně-Komíně.
Jindřich vychodil pět tříd obecné školy a tři třídy měšťanky v rodné obci.Vyučil se obchodním příručím v železářství u firmy Vichr.dne 1.3.1939nastoupil základní vojenskou službu u pěšího pluku č.10 v Brně a byl zařazen u 10.roty. 23.3.1939 byl propuštěn na trvalou dovolenou.
V polovině června 1939 přešel v prostoru Morávky hranice do Polska,kde v Malých Bronovicích vstoupil do čs.zahraniční armády a podepsal závazek do Fr.cizinecké légie a odplul lodí Crobry do Francie.U 1.pluku cizinecké légie v Sidi bel Abbes byl prezentován 2.8.1939.Po vypuknutí války byl převelen do čs.branné moci a vtělen do 1.ppl k 4.rotě a 11.11.1939 povýšen na svobodníka,1.1.1940 na desátníka a 1.4.1940 na četaře.Účastní se bojů ve Francii.


Po porážce odplouvá 27.6.1940 z přístavu Seté lodí Rod el Farag a 13.7.1940 připlul do Anglie a byl zařazen ke 4 rotě 1.pěšího praporu.Na jaře 1941 absolvoval kurz pro poddůstojníky pěchoty


Dne 15.8.1941 je odvelen do základního sabotážního kurzu na STS 26,dále absolvuje parakurz se 4 seskoky na STS 51 a na STS 17 prodělal kurz průmyslové sabotáže.Dne 28.10.1941 je povýšen na rotného.Na čs.výcvikové základně STS 2 absolvuje doškolovací kurz a je zařazen jako pomocník velitele do skopiny BIVOUAC.


Do akce byl poslán v noci 27.4.1942 pod jménem Jindřich Staněk a 28.4. seskočil poblíž Požáru u Křivoklátu.Skupina se přesunula do Brna k jeho příbuzným,kde byl Jindřich Čoupek zatčen Gestapem 3.5.1942.Byl vězněn v sídle Gestapa na pravnické fakultě v Brně a poté v Kounicových kolejích.V záři 1942 byl převezen do KT Mauthausen,kde byl bez soudu popraven 22.9.1942.


Rodina byla těžce postižena.Otec Ondřej byl popraven v Osvětimi v záři 1942,bratranci Ludvík a Tomáš Čoupkovi a nevlastní bratr Ladislav Staněk byli popraveni v Kounicových kolejích 1.6.1942


7.3.1944 mu byla udělena Československá pamětní medaile se štítkem F-VB
12.11.1945 byl vyznamenán čs.válečným křížem 1939 in memoriam


1.12.1945byl jmenován podporučíkem pěchotyv záloze in memoriam a zároveň povýšen na poručíka.


Uměl výborně německy a anglicky,částečně rusky.Byl spotovec a cvičitel Sokola,závodně plaval a skákal do vody.
Veliteli v poddůstojnické škole byl hodnocen jako snaživý poddůstojník,stejně tak jako v sabotážním kurzu.Byl dobrý a spolehlivý spolupracovník jiných.


Zdroj:
Martin Reichl-Cesty osudu
Čoupek, Jindřich - Jindřich Čoupek

Jindřich Čoupek
URL : https://www.valka.cz/Coupek-Jindrich-t61351#221518Verze : 0