Main Menu
User Menu

Býček, Tomáš

Tomáš Býček

* 10.05.1910, Holkovice (okr. Strakonice)
+ 29.11.1988, Londýn

Člen výsadku Barium.
URL : https://www.valka.cz/Bycek-Tomas-t61335#221204Verze : 0
Měl 3 sestry

Otec vlastnil mlýn

1918 stěhují se do Týna nad Vltavou kde otec koupil větší hospodářství

Absolvoval obecnou školu, 3 třídy měšťanské školy, 1 rok zemědělské a nakonec ještě 2 roky mlynářské školy v Břeclavi.

Do roku 1930 pracuje v otcově mlýně

1.10.1930 nastupuje vojenskou službu u 11.polního pluku v Písku

10.3.1932 odchod do civilu v hodnosti svobodníka

Po návratu opět pracuje v rodinném podniku, ovšem pro hospodářskou situaci dochází k jeho postupnému úpadku.

1938 část majetku prodána v dražbě, umírá matka

1939 umírá otec

Duben 1939 odjíždí za prací do Mnichova v Německu, pracuje u stavitelské firmy a poté u zasilatelské v Insbruku

11.5.1940 ilegálně překračuje Švýcarské hranice

4.6.1940 presentován u Čs. vojska v ADGE, zařazen k 1. polnímu pluku se kterým se účastnil bojů na frontě

13.7.1940 připlouvá na lodi Rod el Farag do Anglie, zařazen k 1. polnímu praporu

28.10.1940 udělena Medaile za chrabrost za boje ve Francii

1.1.1940 převelen k velitelské rotě 1. praporu

2.6.1941 povýšen na desátníka

1943 začátkem roku se dobrovolně hlásí k plnění zlváštních úkolů v ČR

20.2.1943 přeřazen k SIS v Londýně, zařazen do operační skupiny BARIUM jako zástupce velitele výsadku a šifrant

21.-27.3.1943 abolvuje paravýcvik STS-52

2.4.1943 povýšen do hodnosti četař

29.4.1943 tělovýchovný kurz Hendon

16.-21.5.1943 parakurz Ringway

24.5.-21.7.1943 speciální kurzy spojovací, fotokurz a kurz mikrofilmařský

21.7.1943 na STS-1

25.8.-3.9.1943 konspirační cvičení

24.9.-30.9.1943 konspirační cvičení spojovací

1.10.1943 Stanhope Terrace SIS

29.10.1943 přelet do Itálie na základnu Bari k vysazení

19.1.1944 tabulkově přeřazen k MNO II. odbor Zvláštních Úkolů

7.3.1944 udělena Pamětní medaile Československé armády v zahraničí se štítky F a VB

3.4.1944 v noci na 4.4. vysazen jako člen výsadku BARIUM. Jsou přepravováni letadlem Handley Page Halifax s polskou posádkou. Skupina přistává ve 23.15 u Vysoké nad Labem. Úkolem skupiny je oživení domácího odboje, navázaní radiového spojení a hlavně příprava ozbrojeného povstání proti nacistům

10.6.1944 udělen Čskoslovenský válečný kříž 1939

15.6.1944 povýšen na podporučíka

Do září 1944 výsadek i přes problémy plní své úkoly včetně spojení s Anglií

Říjen 1944 začíná velká akce Gestapa proti činnosti skupiny podporující výsadek, skupina se rozděluje, T. Býček v té době tvoří odbojovou skupinu na Turnovsku a Semilsku

16.1.1945 zatčeni ostatní členové výsadku ( toto datum je v některých materiálech uváděno jako datum úmrtí T. Býčka )

Březen 1945 u Tanvaldu se přidává k partyzánům - sovětský výsadek Chan a v jejich řadách se dočká konce války

11.10.1945 povýšen na poručíka

1947 zúčastňuje se odhalení pomníku zavražděným spolupracovníkům výsadku BARIUM na popravišti nad Vysokou nad Labem

1948 po nástupu komunismu vyslýchán STB, prozatím ovšem ponechán na svobodě

Květen 1948 podařilo se mu tak uprchnout zpět do Anglie

1948 po útěku pracoval pro CIC v Regensburku ve skupině plukovníka Charlese Kateka. Působil také jako agent chodec, byl poslán nejméně 1x přes hranice se zpravodajskými úkoly do Prahy

29.11.1988 umírá v Londýně


Zdroj: www.lovecpokladu.cz
http://www.synkov-slemeno.cz/foto05.htm
www.tyden.cz
http://www.lib.cas.cz/parasut/bycek.htm
www.karelpacner.cz
URL : https://www.valka.cz/Bycek-Tomas-t61335#311318Verze : 0