Main Menu
User Menu
Reklama

Kolembus, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Kolembus
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Kolembus
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.09.1913 Nozdrovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.07.1989 ? /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ, 3. letka 1. československého stíhacieho pluku
dočasný veliteľ, 2. letecký pluk
veliteľ, Letecký pluk 5
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
v roku 1950 zdegradovaný a väznený, rehabilitovaný v roku 1969
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Mikula, L.: Dvakrát zdegradovaný, Apológia 11/97, str. 26
slovakaf.kpmzilina.sk
URL : https://www.valka.cz/Kolembus-Jozef-t61200#537351Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kolembus
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Kolembus
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1935-01.08.1937 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1937 poručík
01.01.1940 nadporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1949-DD.10.1949 Velitel : Letecký pluk 5

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

07.03.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

13.04.1945

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

18.08.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

20.09.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mikula, L.: Dvakrát zdegradovaný, Apológia 11/97, str. 26
slovakaf.kpmzilina.sk
URL : https://www.valka.cz/Kolembus-Jozef-t61200#537352Verze : 0
MOD
Plukovník letectva Jozef Kolembus

Jozef Kolembus sa narodil 23. 9. 1913 v Nozdroviciach. Po ukončení ľudovej školy v Košeci pokračoval v štúdiu na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Po maturite nastúpil v roku 1934 na vojenskú základnú službu, po skončení ktorej absolvoval v Trenčíne a v Bratislave školu pre dôstojníkov pechoty v zálohe. 3. 1. 1936 začal študovať na vojenskej leteckej akadémii v Hraniciach na Morave, ktorú ukončil o rok neskôr v hodnosti poručíka.

1. 8. 1937 bol pridelený do 74. letky perute č. II/6 v Chrudimi a v priebehu roku 1938 absolvoval v Prostějove aplikačný letecký kurz, po ktorom nasledovala služba v 1. leteckom pluku v Hradci Králové. Po zániku ČSR bol v marci 1939 pridelený k 12. letke, ktorá sídlila v Spišskej Novej Vsi. 1. 1. 1940 bol povýšený na nadporučíka a 8. 5. bol prevelený k 11. stíhacej letke v Piešťanoch, kde so svojim priateľom a spolubojovníkom npor. Ľudovítom Kukorellim začali pripravovať ilegálny odlet letcov a mechanikov do Juhoslávie, ktorý však kvôli jej obsadeniu Nemeckom neuskutočnil.

Pre podozrenie z plánovania ilegálneho odletu bol počas leta 1941 odvelený na východný front, kde sa však dlho nezdržal, lebo začiatkom augusta bol odvolaný späť do Piešťan, kde bol 20. 8. 1941 zatknutý. Bol odsúdený na 9 mesiacov ťažkého väzenia a zdegradovaný na vojaka. Trest si odpykával v Bratislave a na slobodu sa dostal až na základe všeobecnej amnestie 14. 3. 1942, deväť týždňov pred jeho ukončením.

Po prepustení pracoval pri výstavbe Vážskych hydroelektrární v Ilave a v Dubnici nad Váhom, ale v ilegálnej činnosti pokračoval aj naďalej. Aby bol bližšie k centrám odboja, zamestnal sa v roku 1943 v stavebnej firme Klimeš v Liptovskom Hrádku, odkiaľ sa 29. 8. 1944 okamžite zapojil do Slovenského národného povstania.

Na letisku Mokraď sa hlásil u kpt. Daniela Kunica a už počas prvého dňa SNP začal vykonávať prieskumné lety. Po ústupu z Mokrade začitkom septembra bol z väčšiny jeho personálu vytvorený prápor, ktorý pod velením kpt. Kunica pomáhal v obrane povstaleckého územia. V tejto jednotke bojoval až do polovice októbra, keď bol na palube Lisunovu Li-2 evakuovaný do ZSSR.

Po preškolení na bitevné lietadlá Iljušin Il-2 bol 28. 1. 1945 povýšený na kapitána a bol vymenovaný za veliteľa 3. letky 1. československého stíhacieho pluku. Po zimnom výcviku bol 7. 3. bol povýšený na štábneho kapitána a v apríli sa zúčastnil bojov o vstup do Moravskej brány.

Po skončení vojny bol 1. 8. 1945 povýšený na majora, 24. 9. sa stal dočasným veliteľom 2. leteckého pluku a 1. 10. bol opäť povýšený na podplukovníka. 1. 6. 1948 bol vymenovaný za dočasného veliteľa 4. leteckého pluku a 1. 4. 1949 prevzal velenie 5. leteckého pluku. Za svoju bojovú činnosť postupne obdržal Československú pamätnú medailu zahraničnej armády, Československú medailu Za chrabrosť, Československú medailu Za zásluhy II. stupňa a Rád SNP.

V lete 1950 bol kvôli nesúhlasu s komunistickou politikou druhýkrát zdegradovaný na vojaka a po 16 dňoch strávených vo vojenskej väznici v Bratislave bol síce prepustený, ale pracovať mohol iba manuálne. Podarilo sa mu zamestnať sa v Českosloveských stavebných závodoch v Trenčíne a od mája 1952 pracoval pri výstavbe panelákov ako zamestnanec Pozemných stavieb v Považskej Bystrici. Rehabilitovaný bol až v roku 1969, keď dostal späť svoju pôvodnu hodnosť podplukovníka letectva a o rok neskôr, 1. 5. 1970 odišiel do dôchodku.

Jozef Kolembus zomrel náhle 11. 7. 1989 počas tragickej autonehody spôsobenej zlyhaním srdca. O rok neskôr bol posmrtne povýšený do hodnosti plukovníka letectva in memoriam.

Zdroje: Mikula, L.: Dvakrát zdegradovaný, Apológia 11/97, str. 26
URL : https://www.valka.cz/Kolembus-Jozef-t61200#220456Verze : 2
MOD
Diskuse
Po preškolení na bitevné lietadlá Iljušin Il-2 bol 28. 1. 1945 povýšený na kapitána a bol vymenovaný za veliteľa 3. letky 1. československého stíhacieho pluku.


???
URL : https://www.valka.cz/Kolembus-Jozef-t61200#627526Verze : 0
Čo je zvláštne na tom, že dôstojník je po povýšení ustanovený na veliteľskú funkciu, ktorá nie celkom súvisí s jeho predchádzajúcim výcvikom? Aj keď v tomto prípade je to myslím v poriadku - Kolembus bol pilot (v Slovenskej armáde slúžil v stíhacej letke) a ako taký velil leteckej jednotke. Aj keď to boli stíhacie La-5FN, v boji zabezpečovali vzdušné krytie bitevným Il-2m3, takže určité vedomosti získané v kurze na tieto bitevníky mohol využiť aj ako veliteľ stíhacej jendotky (poznať možnosti toho, čo mám brániť umožňujú lepšie plánovať spôsob obrany). Príslušné zdroje ktoré skutočne potvrdzujú že Kolembus bol ustanovený na danú funkciu sú v téme 1. československý stíhací letecký pluk.

Alebo ste narazili na zdroj, ktorý tvrdí niečo iné?
URL : https://www.valka.cz/Kolembus-Jozef-t61200#627554Verze : 4
MOD
ne, jen se zas snazi najit chybu za kazdou cenu ...
URL : https://www.valka.cz/Kolembus-Jozef-t61200#627556Verze : 0
MOD