Main Menu
User Menu

2. československá dělostřelecká brigáda [RRRR-1919]

2nd Czechoslovak Artillery Brigade

     
Název:
Name:
2. československá dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
2. československá dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovenska-delostrelecka-brigada-RRRR-1919-t61197#220451Verze : 0
Přikládám fotografii velitelského sboru patrně 2. lehkého dělostřeleckého pluku, jenž byl vyčleněn z 2. dělostřelecké brigády koncem dubna 1919. https://www.valka.cz/galerie/albums/userpics/16095/RL.jpg Všimněte si na hodnostních nášivkách na levých rukávech uniforem francouzského vzoru číslice 2 .na pravých rukávech prýmků za odsloužený počet let v legiích, (což bylo zavedeno počátkem roku 1919) a tři důstojníci jsou již dekorováni Řádem Sokola - 1x s meči a 2x bez mečů zavedeným Štefánikem počátkem roku 1919, Velícím důstojníkem uprostřed spodní řady je s velkou pravděpodobností plukovník dělostřelectva Václav Melichar Dr. Za I. SV příslušník 3. pevnostního dělostřelectva RU armády. Zajat v hodnosti poručíka 22.3.1915 v Přemyšlu. Do ruských legií vstoupil 9.10.1917 v Kurmyš Simbirské gubernii a byl zařazen nejprve v hodnosti vojína do 1.dělostřelecké brigády . Později převelen v hodnosti majora k 2. lehkému dělostřeleckému pluku jemuž velel od dubna 1919 do září 1920. Kromě již zmíněné dekorace Řádem Sokola s meči, jsou na jeho uniformě dekorace Československý válečný kříž 1918-1919
, francouzský Válečný kříž s palmovou ratolestí na stuze a italský Kříž za válečné zásluhy (?) .
Křížkem je dále označený legionář Václav Vach nar. 21.12. 1893 v Horním Poříčí, okres Strakonice. Za I. SV příslušník 3. pevnostního dělostřelectva RU armády. Zajat v hodnosti desátníka 22.3.1915 v Přemyšlu. Do ruských legií vstoupil 27.7.1917 v Permské gubernii a byl zařazen do 2. lehké dělostřelecké brigády. Po návratu do vlasti je vyřazen z legií dne 20.6.1920 a převelen k další aktivní službě v ČSA jako poručík do 7.lehkého dělostřeleckého pluku. Svou kariéru skončil jako plukovník u útvaru v Hodoníně. Vzhledem k hodnosti plukovníka výše jmenovaného velitele Václava Melichara, jeho uděleným vyznamenáním a známým datem vyřazení legionáře Václava Vacha z legií, se lze přiklonit k období vzniku fotografie až po návratu do vlasti, snad někdy před červnem roku 1920 ( poslední fotografie na památku ?)


Pozn. Text upraven po konzultaci s kolegou Jiřím Fidlerem.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovenska-delostrelecka-brigada-RRRR-1919-t61197#232021Verze : 0