Main Menu
User Menu

>> Karonáda

Karonáda (carronade)


Typ námořního děla používaný v 18. a 19. století. Jeho označení je odvozeno od názvu společnosti, která je vyráběla – manufaktury Carron Iron Company ze skotského Falkirku. Zbraň zkonstruoval v roce 1759 generál Robert Melville. Jeho konstrukci později zdokonalil Charles Gascoigne, ředitel Carron Company v letech 1769 - 1779. Proto se také těmto dělům zpočátku říkalo „melvilády“ a „gasconády“ ("gasconade" a "melvillade"). Nový typ děla Carron Company představila roku 1778 a o rok později byla tato zbraň přijata do výzbroje anglického královského námořnictva.


Šlo o železné lité dělo s krátkou hlavní. Právě krátká hlaveň byla nejvýznamnejší změnou oproti klasickému námořnímu dělu. Krátká hlaveň byla mnohem lehčí, což umožnilo též použít mnohem lehčí lafetu. Celková hmotnost karonády proto byla přibližně poloviční proti klasickému dělu téže ráže. Také dávka prachu byla až čtyřikrát menší. Karonády se vyráběly v té době v běžných rážích 12, 18, 24 a 32 liber, avšak existovaly též v méně obvyklých rážích např. 6 liber či 68 liber.


Odlišný způsob lafetace umožnil velký stranový odměr a pro přesnější nastavování náměru byl místo tehdy obvyklého primitivního klínu, jímž se podkládal konec hlavně, použit vertikální šroub. Hlaveň děla byla umístěna na loži, které spočívalo na rámové lafetě, uchycené svojí přední částí na čepu. Kolem tohoto čepu se mohla lafeta otáčet, přičemž stranový pohyb umožňovala kolečka v zadní části lafety, která byla umístěna příčně ke hlavni, nikoliv podélně jak bylo tehdy obvyklé. To dávalo rozsah odměru až 180°. Karonáda umístěná na horní palubě tak, aby střílela přes obrubnici, mohla tedy pálit v širokém úhlu kolem lodi.


Karonády měly proti klasickým dělům celou řadu výhod. Nižší hmotnost umožnila vyzbrojit loď větším počtem karonád místo běžných děl, či menším počtem karonád velké ráže. Také bylo možno umisťovat karonády velkých ráží na horní paluby, takže bylo možno snadněji zasáhnout citlivé části nepřátelské lodi se zničující silou. U běžných děl takové umístění nebylo možné, protože velká hmotnost děl soustředěná příliš vysoko nad hladinou moře by způsobovala labilitu kolem podélné osy, loď by se kymácela, byla příliš vratká a hrozilo jí převrácení. Také obsluha měla menší počet členů a díky odlišné konstrukci lafety byl kratší i zákluz, což šetřilo místo na palubách.


Díky kratší hlavni měla koule vypálená z karonády menší počáteční rychlost. Paradoxně to způsobovalo větší účinek při střelbě na lodi, protože koule z klasického děla, letící větší rychlostí, do dřevěného trupu lodi “prosekla” relativně čistý průstřel, zatímco pomalejší koule z karonády “probourala” mnohem větší otvor. Navíc docházelo k popraskání a dalšímu porušení dřevěné lodní konstrukce v širokém okolí zásahu. Současně došlo při úderu koule do dřevěné struktury lodi ke vzniku velkého množství dřevěných třísek, působících jako smrtící střepiny. Kvůli této ohromné síle se karonádám přezdívalo “drtič” (smasher). Také při střelbě kartáčem na krátkou vzdálenost, měly karonády velkých ráží umístěné na horních palubách ohromný účinek.


Na druhou stranu kratší hlaveň též způsobovala menší přesnost a maximální dostřel byl do 300 metrů, tedy méně než polovina dostřelu děl s dlouhou hlavní. Praxe rychle prokázala, že loď vyzbrojená pouze karonádami může být rozstřílena plavidly disponujícími děly s dlouhou hlavní na vzdálenost, kdy je sama prakticky bezbranná. Počáteční euforii z drtivé palebné síly karonád tedy rychle vystřídalo pečlivé rozvažování, kolik karonád na lodě umístit. Karonády se často stávaly výzbrojí obchodních lodí, které čelily spíše hrozbě zajetí a musely se většinou bránit na nejkratší vzdálenosti. I válečné lodi v bitvách často bojovaly “na dostřel pistole”, proto, ačkoli se nikdy karonády nestaly hlavní dělostřeleckou zbraní a ani se mezi ně nepočítaly (nebyly zahrnovány do celkového počtu děl udávaného k dané lodi), byly nedílnou součástí námořní výzbroje a silou, s níž bylo třeba počítat.


Společnost Carron proto vyrobila mnoho tisíc těchto děl pro zákazníky po celém světě. Karonády se též používaly jako pevnostní děla pobřežních baterií. Výroba byla zastavena roku 1850, avšak karonády se používaly ještě během americké občanské války v letech 1861-1865.


Zdroje:
http://www.feudum.cz/view.php?cisloclanku=280
http://www.hms.org.uk/nelsonsnavycarronade.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Carronade
URL : https://www.valka.cz/Karonada-t61191#220431Verze : 0
MOD