Main Menu
User Menu

Švarc, Jaroslav

Svarc, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Švarc
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Švarc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.05.1914 Velký Újezd /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1942 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- padol v boji v pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Prahe, spoločne s ďalšími šiestimi parašutistami, ktorí sa podieľali na atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Reichl Martin -Cesty osudu-Svět křídel 2004
URL : https://www.valka.cz/Svarc-Jaroslav-t61188#576904Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Švarc
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Švarc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1945 nadporučík in memoriam
24.06.2002 podplukovník in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

07.03.1943

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

22.10.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1949

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.1968

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Reichl Martin -Cesty osudu-Svět křídel 2004
URL : https://www.valka.cz/Svarc-Jaroslav-t61188#576905Verze : 3
MOD
Jaroslav Švarc se narodil ve Velkém Újezdě v okresu Olomomouc 11.05.1914. Ve své obci vychodil pět tříd Obecné školy a tři třídy měšťanky v Lipníku nad Bečvou. Původně se měl vyučit tesařem jako otec, ale vzhledem k jeho tehdejší slabší tělesné konstituci byl dán na učení za cukráře. V letech 1930-33 byl jako učeň v Čejči u Hodonína u fy Novotný. Po vyučení pracoval v oboru v Praze.

Dne 01.10.1936 nastoupil základní vojenskou službu u ppl. 23 Amerických Slováků v Trnavě. 01.11.1936 byl přeložen k ppl.13 do Zábřehu na Moravě, kde absolvoval poddůstojnickou školu a 30.07.1937 byl povýšen na svobodníka. Další den byl převelen k hraničnímu pluku do Hlučína. 01.07.1938 byl povýšen na desátníka. Byl zde ustanoven velitelem kulometného družstva. Od 20.11.1938 prováděl strážní službu na Podkarpatské Rusi. V únoru 1939 byl převelen k ppl. 31 a zařazen u velitelské roty. K 01.03.1939 je propuštěn z činné služby.

V civilu pracoval na melioračních prácích poblíž rodné obce. S okupací se nikdy nesmířil. V říjnu se poprvé pokusil o přechod do zahraničí. Přechod do Polska se mu nezdařil. Svůj pokus opakoval 07.01.1940, tentokrát přes Slovensko a dále na jih a bez problému se dostal do Francie, kde byl 06.03.1940 prezentován u čs. zahraniční armády. Byl zařazen k 8. rotě 1. ppl a účastnil se bojů. Šťastně unikl zajetí a 27.06.1940 odplul z přístavu Sete lodí Rod el Farag a 13.07.1940 se ocitl v Liverpoolu. V Anglii je zařazen k 1. rotě 2. pěšího praporu. Na četaře je povýšen 07.03.1941. V létě 1941, po svém souhlasu, je vybrán na výcvik pro zvláštní úkoly a postupně prodělává základní sabotážní kurz u STS 26, paravýcvik na STS 51 se čtyřmi seskoky a 28.10.1941 je povýšen na rotného. Poté je přemístěn na čs. výcvikovou základnu STS 2 v Bellasis.

Dne 23.03.1942 je zařazen do operace TIN a je vyslán do akce 28.04.1942 pod falešným jménem Jaroslav Zelinka. V 01.31 hod seskočil na plánovanou doskokovou plochu u obce Věšín na Rožmitálsku. Po seskoku se se svými kolegy nesešel a tak sám pokračuje přes Plzeň do Prahy, kde se spojil s npor. Opálkou. V Praze si doléčoval zranění ze seskoku a hledal kontakt na svého kolegu Cupala. Koncem května se jako první ukryl v kryptě kostela Cyrila a Metoděje, kde se po boji s gestapem ve čtvrtek 18.06.1942 zastřelil.

Jaroslav Švarc byl dobrým řidičem a rád cestoval. Od mládí byl cvičitelem Sokola. Byl hodnocen jako samostatný, spolehlivý a vynalézavý voják. V sabotážním kurzu nejlépe házel granátem. Bylo zvažováno, aby mu byl přidělen samostatný úkol, po kterém sám toužil. Měl přezdívku Jaryn.

7.3.1943 mu byla udělena Československá vojenská medaile se štítkem F-VB
22.10.1945 je vyznamenán československým válečným křížem 1939 in memoriam
1949 vyznamenán Zlatou hvězdou českoslovenkého vojenského řádu Za Svobodu in memoriam
1968 mu byl udělen Řád rudé zástavy in memoriam

1.12.1945 je jmenován ppor. pěchoty v záloze in memoriam a téhož dne povýšen do hodnosti poručíka a zároveň do hodnosti nadporučíka pěchoty.
24.6.2002 je jmenován do hodnosti podplukovníka pěchoty in memoriam


Reichl, M.: Cesty osudu, Svět křídel, 2004, 80-86808-04-1

Švarc, Jaroslav - Jaroslav Švarc

Jaroslav Švarc
URL : https://www.valka.cz/Svarc-Jaroslav-t61188#220392Verze : 3