Švarc, Jaroslav

Svarc, Jaroslav
     
Příjmení:
Surname:
Švarc Švarc
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Švarc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník in memoriam Lieutenant-Colonel in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.05.1914 Velký Újezd /
11.05.1914 Velký Újezd /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1942 Praha /
18.06.1942 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- padol v boji v pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Prahe, spoločne s ďalšími šiestimi parašutistami, ktorí sa podieľali na atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha - Fell in battle in the Orthodox Church of Sts. Cyril and Methodius in Resslova Street in Prague
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Reichl Martin -Cesty osudu-Svět křídel 2004
URL : https://www.valka.cz/Svarc-Jaroslav-t61188#576904 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Švarc Švarc
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Švarc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1945 nadporučík in memoriam
24.06.2002 podplukovník in memoriam
01.12.1945 First Lieutenant in memoriam
24.06.2002 Lieutenant-Colonel in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Reichl Martin -Cesty osudu-Svět křídel 2004
Martin Vaňourek: Češi se nevzdávají! Rotný Jaroslav Švarc, výsadek Tin a atentát na Heydricha, nakladatelství Edika, Brno 2022, ISBN 978-80-264-4192-2
URL : https://www.valka.cz/Svarc-Jaroslav-t61188#576905 Verze : 3
Jaroslav Švarc se narodil ve Velkém Újezdě v okresu Olomomouc 11.05.1914. Ve své obci vychodil pět tříd obecné školy a tři třídy měšťanky v Lipníku nad Bečvou. Původně se měl vyučit tesařem jako otec, ale vzhledem k jeho tehdejší slabší tělesné konstituci byl dán na učení za cukráře. V letech 1930-1933 byl jako učeň v Čejči u Hodonína u firmy Novotný. Po vyučení pracoval v oboru v Praze.

Dne 01.10.1936 nastoupil základní vojenskou službu u ppl. 23 Amerických Slováků v Trnavě. 01.11.1936 byl přeložen k ppl. 13 do Zábřehu na Moravě, kde absolvoval poddůstojnickou školu a 30.07.1937 byl povýšen na svobodníka. Další den byl převelen k hraničnímu pluku do Hlučína. 01.07.1938 byl povýšen na desátníka. Byl zde ustanoven velitelem kulometného družstva. Od 20.11.1938 prováděl strážní službu na Podkarpatské Rusi. V únoru 1939 byl převelen k ppl. 31 a zařazen u velitelské roty. K 01.03.1939 je propuštěn z činné služby.

V civilu pracoval na melioračních pracích poblíž rodné obce. S okupací se nikdy nesmířil. V říjnu se poprvé pokusil o přechod do zahraničí. Přechod do Polska se mu nezdařil. Svůj pokus opakoval 07.01.1940, tentokrát přes Slovensko a dále na jih a bez problémů se dostal do Francie, kde byl 06.03.1940 prezentován u čs. zahraniční armády. Byl zařazen k 8. rotě 1. ppl a účastnil se bojů. Šťastně unikl zajetí a 27.06.1940 odplul z přístavu Sete lodí Rod el Farag a 13.07.1940 se ocitl v Liverpoolu. V Anglii je zařazen k 1. rotě 2. pěšího praporu. Na četaře je povýšen 07.03.1941. V létě 1941, po svém souhlasu, je vybrán na výcvik pro zvláštní úkoly a postupně prodělává základní sabotážní kurz u STS 26, paravýcvik na STS 51 se čtyřmi seskoky a 28.10.1941 je povýšen na rotného. Poté je přemístěn na čs. výcvikovou základnu STS 2 v Bellasis.

Dne 23.03.1942 je zařazen do operace TIN a je vyslán do akce 28.04.1942 pod falešným jménem Jaroslav Zelinka. V 01.31 hod. seskočil na plánovanou doskokovou plochu u obce Věšín na Rožmitálsku. Po seskoku se se svými kolegy nesešel a tak sám pokračuje přes Plzeň do Prahy, kde se spojil s npor. Opálkou. V Praze si doléčoval zranění ze seskoku a hledal kontakt na svého kolegu Cupala. Koncem května se jako první ukryl v kryptě kostela Cyrila a Metoděje, kde se po boji s gestapem ve čtvrtek 18.06.1942 zastřelil.

Jaroslav Švarc byl dobrým řidičem a rád cestoval. Od mládí byl cvičitelem Sokola. Byl hodnocen jako samostatný, spolehlivý a vynalézavý voják. V sabotážním kurzu nejlépe házel granátem. Bylo zvažováno, aby mu byl přidělen samostatný úkol, po kterém sám toužil. Měl přezdívku Jaryn.

07.03.1944 mu byla udělena Československá vojenská medaile se štítkem F-VB
22.10.1945 je vyznamenán československým válečným křížem 1939 in memoriam
1949 vyznamenán Zlatou hvězdou československého vojenského řádu Za Svobodu in memoriam
1968 mu byl udělen Řád rudé zástavy in memoriam

01.12.1945 je jmenován ppor. pěchoty v záloze in memoriam a téhož dne povýšen do hodnosti poručíka a zároveň do hodnosti nadporučíka pěchoty.
24.06.2002 je jmenován do hodnosti podplukovníka pěchoty in memoriam.
Zdroje:
Reichl, M.: Cesty osudu, Svět křídel, 2004, 80-86808-04-1

Švarc, Jaroslav - Jaroslav Švarc

Jaroslav Švarc
URL : https://www.valka.cz/Svarc-Jaroslav-t61188#220392 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více