Main Menu
User Menu

Hrubý, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Hrubý
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Hrubý
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.03.1915 Kunovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.06.1942 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- príslušník výsadku Bioscop
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- padol v boji v pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Prahe, spoločne s ďalšími šiestimi parašutistami, ktorí sa podieľali na atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.lib.cas.cz/parasut/hruby.htm
Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt (1941 - 1943), Praha, Laguna, 2003. ISBN 80-86274-40-3
Reichl, M.: Cesty osudu. Cheb : Svět křídel, 2004, ISBN 80-86808-04-1
URL : https://www.valka.cz/Hruby-Jan-t61184#576903Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hrubý
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Hrubý
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1945 podporučík in memoriam
01.12.1945 poručík in memoriam
17.06.1948 nadporučík in memoriam
DD.MM.2002 plukovník in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

28.10.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

so štítkom F-VB

18.11.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

27.04.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1968

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lib.cas.cz/parasut/hruby.htm
Čvančara, J.: Někomu život, někomu smrt (1941 - 1943), Praha, Laguna, 2003. ISBN 80-86274-40-3
Reichl, M.: Cesty osudu. Cheb : Svět křídel, 2004, ISBN 80-86808-04-1
URL : https://www.valka.cz/Hruby-Jan-t61184#576908Verze : 0
MOD
Jan Hrubý se narodil 04.03.1915 v Kunovicích v dělnícké rodině.V rodné obci navštěvoval pět tříd obecné a tři třídy měšťanské školy. Byl výborným žákem, ale vhledem k finanční situaci rodiny nastoupil do učení na číšníka v hotelu Městská záložna ve Zlíně a dokončil jej v hotelu Zlatá Hvězda. Po vyučení pracoval ve Zlíně jako vrchní číšník.


Dne 01.10.1937 nastoupil vojenskou prezenční službu k hraničářskému praporu č. 10 v Trebišově. Dne 01.10.1938 je povýšen na svobodníka a po dalším roce na desátníka. Po okupaci je 01.04.1939 propuštěn z armády na trvalou dovolenou.


Dne 8.5.1939 se hlásí na prácí v Říši, avšak s úmyslem dostat se do čs. zahraniční armády. V Německu pracuje 6 měsíců při stavbě přístavu v Kielu a neúspěšně hledá cestu k útěku. V prosinci 1939 je na dovolené a před jejím koncem 02.01.1940 vstupuje na Slovenké území a dostává se do Maďarska, kde je chycen a vrácen zpět. Ještě v lednu se o přechod pokouší znovu, tentokrát úspěšně. Složitou cestou přes Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút se dostal do Francie, kde byl 04.06.1940 zařazen jako desátník k 3. rotě 1. ppl. S touto jednotkou se účastní bojů. Po ústupu se dostává lodí Rod el Farag 13.07.1940 do Anglie a je zařazen u 1. roty 1. praporu. Dne 28.10.1940 je povýšen na četaře a vybrán do výcviku pro zvláštní úkoly.


15.8.1941 je vyslán do základního sabotážního kurzu na STS 26, poté na paravýcvik na STS 51, kde absolvuje 4 seskoky. Prošel kurzem průmyslové sabotáže na STS 17 v Hatfieldu a 08.11.1941 je přidělen na čs. výcvikovou stanici STS 2 v Bellasis.


Dne 27.04.1942 odletěl do akce v rámci operace BIOSCOP pod falešnou identitou Jan Daněk a je vysazen u obce Požáry u Křivoklátu. Po vysazení se s Josefem Bublíkem pohyboval po rodném kraji, později se ukrýval v Praze. Po Heydrichiádě se skrýval s ostatními parašutisty v kryptě kostela v Resslově ulici, kde po marném boji s gestapem spáchal sebevraždu.


Jan Hrubý hovořil perfektně německy. Veliteli byl hodnocen jako energetický, naprosto spolehlivý poddůstojník. Byl náruživým sportovním fanouškem. Rád zpíval, byl velmi společenský, živé a temperamentní povahy.


Kupodivu z jeho rodiny nebyl nikdo postižen odvetou.


28.10.1940-udělen čs.válečný kříž 1939
7.3.1944 mu je udělana Československá pamětní medaile se štítkem F-VB
10.11.1945 dostává druhý válečný kříž in memoriam
27.4.1946 dostává třetí válečný kříž in memoriam
v roce 1949 byl vyznamenán Zlatou hvězdou Československého vojenského řádu Za Svobodu
1968 mu je udělen Řád rudé zástavy.


1.12.1945 byl jmenován podporučíkem pěchoty v záloze in memoriam a povýšen na poručíka pěchoty in memoriam
17.6.1948 povýšen do hodnosti nadporučík pěchty in memoriam
30.6.2002 povýšen na podplukovníka pěchty in memoriam


Reichl, M.: Cesty osudu, Svět křídel, 2004, 80-86808-04-1

Hrubý, Jan - Jan Hrubý

Jan Hrubý
URL : https://www.valka.cz/Hruby-Jan-t61184#220374Verze : 4