3. výsadkový sbor [1941-1941]

3rd Airborne Corps
3. výsadkový zbor - 1. formovanie
3-й воздушно-десантный корпус (3 вдк) - I. формирование
     
Název:
Name:
3. výsadkový sbor 3rd Airborne Corps
Originální název:
Original Name:
3-й воздушно-десантный корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
06.11.1941
Nástupce:
Successor:
87. střelecká divize 87th Rifle Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1941-21.06.1941 Oděský vojenský okruh
10.08.1941-06.11.1941 37. armáda
01.06.1941-21.06.1941 Odessa Military District
10.08.1941-06.11.1941 37th Army
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1941-22.06.1941 Pervomajsk, ? /
22.06.1941-06.11.1941 východoevropské válčiště, ?
Velitel:
Commander:
23.06.1941-29.08.1941 Glazunov, Vasilij Afanasjevič (Geněral-major / Генерал-майор)
29.08.1941-19.11.1941 Zatěvachin, Ivan Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.06.1941-09.08.1941 Kosseňuk, Alexandr Filimonovič (Podpolkovnik / Подполковник)
10.08.1941-DD.09.1941 Sokolov, Vasilij Pavlovič (Kapitan / Kапитан)
DD.09.1941-06.11.1941 Sokolov, Vasilij Pavlovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde od 11.07.1941 do 17.11.1941 in the Army in the Field from 11.07.1941 to 17.11.1941
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
http://rkkawwii.ru/division/3vdkf1
URL : https://www.valka.cz/3-vysadkovy-sbor-1941-1941-t61073#554512 Verze : 4

3. výsadkový zbor (1. formovanie)

3-й воздушно-десантный корпус - I. формирование


3. výsadkový zbor (1. formovania) sa začal formovať v máji 1941 na základe výnosu Ústredného výboru komunistickej strany a Rady ľudových komisárov ZSSR č. 1112-459ss z 23. apríla 1941 v Odeskom vojenskom okruhu. Zbor bol vytvorený s celkovým počtom 8.020 mužov, do zboru patrila existujúca 212., ako aj novovytvorené 5. a 6. výsadková brigáda. Rota obrnených vozidiel 307. samostatného prieskumného práporu 234. streleckej divízie bola premenovaná na 4. samostatný tankový prápor. Velenie zboru a novovytvorené jednotky boli dislokované v meste Pervomajsk, 212. výsadková brigáda v meste Voznesensk.18. júna 1941, teda štyri dni pred napadnutím ZSSR vojskami hitlerovskej koalície, veliteľ zboru general-major Vasilij Afanasjevič Glazunov uskutočnil taktické cvičenie s veliteľmi a štábmi 6. výsadkovej brigády a 212. výsadkovej brigády na tému: "Dobytie dôležitého objektu v tyle nepriateľa a jeho udržanie do príchodu hlavných síl", velitelia a štáby týchto brigád boli vysadení s padákmi pri meste Džankoj.

So začiatkom bojov na sovietsko-nemeckom fronte bola elitná výsadková formácia najprv v tyle, ale čoskoro bola kvôli prudkému zhoršeniu situácie a veľkému nedostatku rezerv vyslaná do prvej línie ako pešia jednotka. Na posilnenie kyjevského smeru STAVKA 9. júla 1941 presunula zbor na Juhozápadný front (do priestoru Brovary, 20 km východne od Kyjeva), kam mal zbor do 15. - 16. júla doraziť po železnici.

Dňa 14. júla dostalo velenie 3. výsadkového zboru rozkaz, aby sa sústredil v oblasti Borispolu a Brovary s úlohou zabrániť vylodeniu nepriateľských výsadkových jednotiek. Zároveň bolo zboru oznámené, aby bol v pohotovosti konať v prípade potreby pri obrane Kyjeva. 5. výsadková brigáda sa sústredila v Bortniči; 6. výsadková brigáda v lese severozápadne od Brovar a 212. výsadková brigáda v oblasti Dudarkova. Do augusta zbor zaujímal obrannú líniu v Svjatošinsko-holosejevskom lese. Neskôr zbor ako súčasť 37. armády prešiel na líniu Jurovka-Gatnoje-Hotiv-Lesniki, odkiaľ 8. augusta 1941 začal sériu protiútokov s cieľom zahnať nepriateľa od Kyjeva.

Začiatkom septembra 1941 dostal 3. výsadkový zbor úlohu sústrediť sa v oblasti ukrajinského mesta Konotop a byť v pohotovosti na zaujatie obrany pozdĺž rieky Seim. V tejto súvislosti bol zbor do priestoru Sachnyj, Popovka, Konotop presunutý zrýchleným pochodom na vozidlách. Na základe rozkazu veliteľa frontu veliteľstvo zboru vypracovalo bojový rozkaz, podľa ktorého jednotky zboru zaujali obranu nasledovne: 6. výsadková brigáda - v priestore Chyžki, Novoselye-Mutino, Volčik; 212. - v priestore Novoselye-Mutino, Hnilica; 5. pripravovala obranu v priestore železničného mosta severne od Konotopu, pričom hlavné úsilie sústredila v osade Lizogubovskoje. Obsadením obrany pozdĺž rieky Seim sa 3. výsadkový zbor stal súčasťou 40. armády. Dňa 4.9.1941 zbor zaujal obranu pozdĺž južného brehu rieky Seim v pásme Melnya-Chižki, pričom odrazil početné útoky nepriateľa.

Vo štvrtok 4. septembra Nemci po sústredení síl 3. a 4. tankovej divízie na úzkom fronte prelomili obranu 40. armády úderom na Krolevec. Sovietske jednotky ustúpili ku Gluchovu na východ a hlavné sily k rieke Seim. 3. výsadkový zbor neudržal postavenia a Nemci po obsadení mosta 7. septembra 1941 začali prepravovať tanky 3. a 4. tankovej divízie, aby udreli na Bachmač a Konotop. Pod tlakom nepriateľa sa armáda stiahla k rieke Seim a bránila sa pozdĺž jej južného brehu. Od 8. septembra zbor zvádzal ťažké obranné boje s nepriateľom, ktorý prenikol od Mosty, Baturinu, Mitčenki, Melny a prišiel k železnici Konotop - Bachmač. K 13. septembru jednotky zboru disponovali už len cca. 1600 vojakmi. Dňa 17. septembra bol zbor pri ústupe od rieky Seim obkľúčený v priestore pri Nečajeve (južne od Putivla), ale na druhý deň sa s menšími stratami úspešne stiahol z nepriateľského obkľúčenia smerom na stanicu Vorožba. Následne jednotky zboru ustupovali s bojmi smerom na Kursk, no dostali sa opäť do obkľúčenia. Po prerazení obkľúčenia bojovali v oblasti mesta Tim (80 km juhovýchodne od Kurska).

V októbri 1941 podľa rozkazu Hlavného veliteľstva č. 66 zo 4. septembra 1941 "O nasadení vzdušných výsadkových vojsk" mal byť 3. výsadkový zbor, ktorý mal v tom čase nízky početný stav, stiahnutý na doplnenie stavov do Severokaukazského vojenského okruhu s termínom bojovej pohotovosti 10. januára 1942. Avšak vzhľadom na to, že zbor v tom čase uviazol v bojoch pri mestečku Tim v Kurskej oblasti, bola 20. novembra 1941 z 5. výsadkovej brigády (1. formovania) vytvorená 87. strelecká divízia. Veliteľom divízie sa stal polkovnik A. I. Rodimcev. Zostávajúce dve výsadkové brigády poslúžili ako základ pre novoformovaný 3. výsadkový zbor (2. formovania).

zdroje:
https://rkkawwii.ru/division/3vdkf2
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/3-vysadkovy-sbor-1941-1941-t61073#752824 Verze : 17
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více