Main Menu
User Menu

5. tanková armáda [1942-1943]

5th Tank Army

5-я танковая армия (5 ТА) - II. формирование

     
Název:
Name:
5. tanková armáda
Originální název:
Original Name:
5-я танковая армия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
5. tanková armáda
Datum zániku:
Disbanded:
18.04.1943
Nástupce:
Successor:
12. armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.09.1942-22.09.1942 Hlavní stan nejvyššího velení
22.09.1942-29.10.1942 Brjanský front
29.10.1942-20.04.1943 Jihozápadní front
Dislokace:
Deployed:
03.09.1942-20.04.1943 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
30.08.1942-22.09.1942 Rybalko, Pavel Semjonovič (Geněral-major / Генерал-майор)
22.09.1942-27.12.1942 Romaněnko, Prokofij Logvinovič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
28.12.1942-21.01.1943 Popov, Markian Michajlovič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
21.01.1943-19.03.1943 Šľomin, Ivan Timofejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
19.03.1943-20.04.1943 Šľomin, Ivan Timofejevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
03.09.1942-01.11.1942 Drugov, Pavel Iljič (Polkovnik / Полковник)
01.11.1942-20.04.1943 Danilov, Alexej Iljič (Geněral-major / Генерал-майор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.08.1942-16.12.1942 119. střelecká divize
03.09.1942-DD.01.1943 1. tankový sbor
03.09.1942-27.11.1942 26. tankový sbor
04.11.1942-15.03.1943 402. samostatná spojovací letka
DD.11.1942-12.12.1942 3. gardový jezdecký sbor
25.12.1942-31.03.1943 1. gardový tankový sbor
DD.12.1942-10.02.1943 5. mechanizovaný sbor
15.03.1943-15.12.1943 585. samostatná armádní spojovací letka

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- v bojující armáde od 23.09.1942 do 20.04.1943
Zdroje:
Sources:
Drogovoz, Igor Grigorjevič: Tankovyj meč strany sovětov. Minsk, Charvest 2001
Feskov, Vitalij Ivanovič - Golikov, Valerij Ivanovič - Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič: Krasnaja Armija v pobědach i poraženijach 1941-1945 gg. Tomsk, ITU 2003
Fronty, floty, armii, flotilii pěrioda Vělikoj Otěčestvěnnoj vojny 1941-1945 gg. Spravočnik. Red. A. A. Kolťukov. Moskva, Kučkovo pole 2003
Ivlev, I.I.: Vsje tankovyje i mechanizirovannyje armii SSSR i Rossiji 1924-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все танковые и механизированные армии СССР и России в 1942-2021 гг., ЛитРес, Самиздат, 2021)
pamyat-naroda.ru
http://tankfront.ru/ussr/ta/ta5.html
URL : https://www.valka.cz/5-tankova-armada-1942-1943-t60940#516822Verze : 2
MOD

5. tanková armáda (druhé formovanie)

(5-я танковая армия)


5. tanková armáda bola druhý krát sformovaná 3. septembra 1942 na základe Smernice Hlavného stanu najvyššieho velenia № 994176 zo dňa 30.08.1942. Ako jej základ poslúžil štáb pôvodnej 5. tankovej armády (prvého formovania), ktorý bol ponechaný v zálohe Hlavného stanu od polovice júla 1942. Súčasťou armády sa stali 1., 22. a 26. tankový zbor, 119. strelecká divízia a ďalšie samostatné jednotky.


Dňa 22. septembra 1942 bola armáda prevelená do pôsobnosti Brjanského frontu a súčasne posilnená 154. streleckou divíziou, 105. tankovou brigádou a 8. motocyklovým plukom, ktoré dovtedy patrili do 3. tankovej armády. 29. októbra došlo k ďalšej zmene, kedy bola armáda priradená pod Juhozápadný front, v ktorého zostave sa zúčastnila Stalingradskej bitky.


Zostavu armády, v momente protiútoku sovietskych vojsk pod Stalingradom, tvorilo šesť streleckých divízií (14. gardová, 47. gardová, 119., 124., 159. a 346. strelecká divízia), dva tankové zbory (1. a 26.), 8. jazdecký zbor, 8. samostatná gardová tanková brigáda, 8. motocyklový pluk a dva plameňometné tankové prápory. Ako posilové jednotky boli k armáde z rezervy Hlavného velenia pridané: deväť delostreleckých plukov, desať stíhacích protitankových plukov, tri gardové mínometné pluky, päť plukov protilietadlového delostrelectva a ďalšie podporné jednotky. Na začiatku Stalingradskej operácie, ktorá niesla krycie meno Urán, tak mala armáda v stave vyše stotisíc vojakov a dôstojníkov, 378 tankov (70 typu KV, 153 typu T-34 a 155 ľahkých tankov T-70) a 1500 diel a mínometov. Pre vzdušnú podporu armády bolo z letectva frontu vyčlenených 444 lietadiel.


Na začiatku Stalingradskej útočnej strategickej operácie patrila 5. tanková armáda, ako súčasť Juhozápadného frontu, medzi tzv. prvosledové jednotky. Už v prvý deň operácie Urán (19.11.1942) štyri jej strelecké divízie prelomili front držaný 3. rumunskou armádou, pričom v druhej polovici dňa bola do vytvoreného prielomu vovedená mobilná armádna skupina (tankový a jazdecký zbor, motocyklový pluk). Predsunuté sily armády rýchlo postupovali pozdĺž nemecko-rumunského tyla a ráno 23. novembra dobyli mesto Kalač na Done, v oblasti ktorého sa spojili so 4. mechanizovaným zborom, ktorý k nim postupoval z juhu. Tým uzavreli obkľúčenie Stalingradského nepriateľského zoskupenia, tvoreného nemeckou 6. armádou, pod velením generála tankových vojsk Friedricha Paulusa, a hlavnými silami nemeckej 4. tankovej armády pod velením generálplukovníka Hermanna Hotha.


Od 16. decembra 1942 sa armáda zúčastnila Strednodonskej útočnej operácie (kódové označenie Malý Saturn), vykonajúc podporný útok v smere Morozovsk, Tacinskaja. V tejto operácii bola prelomená obrana Talianskej armády v Rusku, pričom tankový zbor postúpil v priebehu ôsmich dní o 100–200 kilometrov. Na konci operácie bol pre ostrý konflikt s veliteľom frontu N. F. Vatutinom odvolaný 27.12.1942 z funkcie veliteľa armády generálporučík Romanenko a veliteľom armády bol menovaný generálporučík M. M. Popov.


V nasledujúcej Millerovo-Vorošilovgradskej útočnej operácii v mesiacoch január až február 1943, postupujúc v smere na Donbas, sa armádne jednotky podieľali na oslobodzovaní miest Morozovsk (5. januára), Tacinskaja (15. januára), Kamensk-Šachtinskij (13. februára) a Krasnyj Sulin (14. február). Do konca februára armádne jednotky postúpili k rieke Mius v oblasti mesta Krasnyj Luč, kde prešli do defenzívy. Koncom februára 1943 nepriateľ sériou protiútokov zatlačil silne oslabené jednotky armády vo viacerých smeroch.


Armáda bola rozformovaná 20. apríla 1943, jej štáb bol reorganizovaný na štáb novoformovanej 12. armády (štvrtého formovania).


Ivlev, I.I.: Vsje tankovyje i mechanizirovannyje armii SSSR i Rossiji 1924-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все танковые и механизированные армии СССР и России в 1942-2021 гг., ЛитРес, Самиздат, 2021)
pamyat-naroda.ru
http://tankfront.ru/ussr/ta/ta5.html
ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/5-tankova-armada-1942-1943-t60940#708597Verze : 17
MOD