Main Menu
User Menu
Reklama

Fournier, Pierre Victor

     
Příjmení:
Surname:
Fournier
Jméno:
Given Name:
Pierre Victor
Jméno v originále:
Original Name:
Pierre Victor Fournier
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.01.1867 Loudun
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.03.1945 Paříž
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fournier-Pierre-Victor-t60801#218966Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Fournier
Jméno:
Given Name:
Pierre Victor
Jméno v originále:
Original Name:
Pierre Victor Fournier
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.10.1884-DD.10.1886 Vysoká polytechnická škola, Paris
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1886-DD.09.1888 Aplikační škola dělostřelectva, Fontainebleau
DD.11.1895-DD.02.1898 Vysoká vojenská škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1886 poručík francouzské armády
11.09.1890 nadporučík francouzské armády
23.03.1895 kapitán francouzské armády
23.06.1907 major francouzské armády
23.12.1912 podplukovník francouzské armády
25.12.1914 plukovník francouzské armády
26.06.1917 brigádní generál francouzské armády
10.07.1919 generálmajor
01.10.1919 generál V. hodnostní třídy
22.05.1921 divisní generál francouzské armády
16.01.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1919-01.01.1920 Velitel : 11. divise
01.01.1920-DD.01.1921 Velitel : 10. divise
00.12.1920-27.10.1921 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
27.10.1921-10.11.1921 Velitel : Západoslovenská skupina
10.11.1921-DD.07.1923 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Slovensko

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1886-DD.09.1888 vojenské studium, Fontainebleau
DD.09.1888-DD.09.1890 velitel dělostřelecké čety 26. dělostřeleckého pluku, Châlons-sur-Marne
DD.09.1890-DD.03.1892 velitel pevnůstky 12. pevnostního dělostřeleckého praporu? Neufchâtel
DD.03.1892-DD.03.1895 zástupce velitele dělostřelecké baterie 2. dělostřeleckého pluku, Grenoble
DD.03.1895-DD.11.1895 důstojník Dělostřeleckého ředitelství, Grenoble
DD.11.1895-DD.02.1898 vojenské studium, Paris
DD.02.1898-DD.04.1898 důstojník organizačního oddělení Hlavního štábu, Paris
DD.04.1898-DD.02.1900 velitel dělostřelecké baterie 22. dělostřeleckého pluku, Angoulème
DD.02.1900-DD.12.1903 důstojník zpravodajského oddělení Hlavního štábu, Paris
DD.12.1903-DD.10.1908 důstojník Úřadu vojenského přidělence Francouzské republiky, Washington
DD.10.1908-DD.03.1910 velitel oddílu 25. dělostřeleckého pluku, Thionville
DD.03.1910-DD.06.1912 velitel oddílu 46. dělostřeleckého pluku, Saint-Mihiel
DD.06.1912-DD.08.1914 důstojník Úřadu vojenského přidělence Francouzské republiky, Bucuresti
DD.08.1914-DD.02.1916 člen Francouzské vojenské mise v Srbském království, balkánské válčiště
DD.02.1916-DD.04.1916 zdravotní dovolená
DD.04.1916-DD.12.1916 velitel dělostřelectva 37. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.12.1916-DD.01.1917 velitel dělostřelectva 34. armádního sboru, západoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.07.1917 velitel dělostřelectva 17. armádního sboru, západoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.01.1918 velitel dělostřelectva 16. armádního sboru, západoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.05.1919 velitel dělostřelectva 1. armády, západoevropské válčiště
DD.05.1919-DD.07.1919 velitel 93. pěší brigády
DD.07.1919-DD.07.1921 člen Francouzské vojenské mise v Republice Československé, Praha
DD.07.1919-DD.01.1920 velitel Divise č. 11, slovenské válčiště a Banská Bystrica
DD.01.1920-DD.12.1920 velitel Divise 10, Banská Bystrica
DD.12.1920-DD.07.1921 velitel Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.07.1921-DD.09.1921 velitel 8. pěší divise, Le Mans
DD.09.1921-DD.10.1924 velitel 128. pěší divise, Mainz
DD.10.1924-DD.01.1929 velitel 8. armádního sboru, Bourges
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1912

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1915

Řád Hvězdy Karadjordevičů 3. třída s meči
Order of Karageorge Star 3rd Class with Swords
Орден Карађорђева звезда 3. rед са мечевима
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1917

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1917

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Řád Leopolda 3. třída
Order of Leopold 3rd Class
Ordre de Leopold Commandeur
-

DD.MM.1918

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.191R

Řád bílého orla 3. třída s meči
Order of White Eagle 3rd Class with Swords
Орден белог орла 3. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1920

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1920

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1921

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.1924

Řád koruny 3. třída - komander
Order of Crown 3rd Class - commander
Ordre de la Couronne 3 classe
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

10.10.1925

Řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]
Order of White Lion Military Division 2nd class
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fournier-Pierre-Victor-t60801#381108Verze : 2
MOD