Main Menu
User Menu

Hergovič, Mojmír

     
Příjmení:
Surname:
Hergovič
Jméno:
Given Name:
Mojmír
Jméno v originále:
Original Name:
Mojmír Hergovič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík (3. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.07.1942 Bratislava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.02.2007 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa 1. armády (1980-1984)
náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR (1993-2004)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Hergovic-Mojmir-t60783#410728Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hergovič
Jméno:
Given Name:
Mojmír
Jméno v originále:
Original Name:
Mojmír Hergovič
Všeobecné vzdělání:
General Education:

Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1953-DD.MM.1959 Vojenská škola J. Žižku z Trocnova, Moravská Třebová
DD.09.1960-DD.07.1962 Ženijné technické učilište, Bratislava
DD.MM.1971-DD.MM.1975 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.09.1978-DD.06.1980 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.10.1986-DD.11.1986 Vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.07.1962 poručík
01.05.1965 nadporučík
01.05.1969 kapitán
01.06.1973 major
01.05.1978 podplukovník
01.05.1982 plukovník
01.10.1986 generálmajor
01.05.1993 generálporučík
30.09.2004 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1980-01.05.1982 Velitel : Týl 1. armády
01.05.1982-DD.10.1984 Velitel : Týl 1. armády
DD.10.1984-02.10.1986 Velitel : Štáb tyla
02.10.1986-DD.10.1987 Velitel : Štáb tyla
DD.01.1988-DD.MM.1990 Velitel : Vojenský týl
DD.10.1990-01.05.1992 Velitel : Posádková správa Bratislava
01.05.1992-DD.12.1992 Velitel : Posádkové velitelství Bratislava
18.03.1993-01.05.1993 Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky
01.05.1993-01.10.2004 Velitel : Vojenská kancelář prezidenta Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1959-DD.09.1960 školská jednotka 1. ženijnej brigády
28.07.1962-DD.09.1962 veliteľ čaty, 1. ženijná brigáda
DD.08.1966-DD.MM.1967 veliteľ školskej roty, 109. ženijný prápor
DD.06.1967-DD.MM.1971 veliteľ roty / náčelník štábu práporu, 6. ženijný pluk
DD.08.1975-DD.MM.1976 zástupca veliteľa 8. motostreleckého pluku
DD.11.1976-DD.MM.1978 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
DD.11.1980-DD.MM.1984 zástupca veliteľa 1. armády
DD.10.1984-DD.MM.RRRR náčelník štábu tyla Západného vojenského okruhu
DD.10.1987-DD.MM.1990 zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu
DD.10.1990-DD.12.1992 veliteľ posádky Bratislava
DD.01.1993-17.03.1993 riaditeľ sekcie výstavby a ekonomiky MOSR
18.03.1993-30.09.2004 náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1972

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1976

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1983

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1988

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

DD.MM.1990

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2002

Medaile prezidenta Slovenské republiky (3. stupeň)
Medal of the President of the Slovak Republic
Medaila prezidenta Slovenskej republiky (3. stupeň)
-

DD.MM.2003

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2004

Kříž prezidenta Slovenské republiky - 2. stupeň
Cross of the President of the Slovak Republic - 2nd Class
Kríž prezidenta Slovenskej republiky - 2. stupeň
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Hergovic-Mojmir-t60783#410729Verze : 6
MOD
Generálporučík v.v. Ing. Mojmír Hergovič


nar.: 23.7.1942, Bratislava
zomr.: 4.2.2007, Bratislava- náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR /1993-2004/Mojmír Hergovič sa narodil v rodine, v ktorej mu od malička bola vštepovaná samostatnosť, pracovitosť spojená s disciplínou a zmysel pre sociálnu spravodlivosť. Jeho kariéra v armáde sa začala vo veku 11(!) rokov, keďže už v roku 1953 nastúpil na štúdium na Vojenskú školu Jána Žižku v Moravskej Třebovej. Po jej úspešnom absolvovaní a vykonaní maturitných skúšok pokračoval v štúdiu na Ženijnom technickom učilišti v Bratislave, ktoré úspešne zakončil v roku 1962.


Počas svojej vojenskej kariéry prešiel rôznymi veliteľskými funkciami. Od veliteľa ženijného práporu, zástupcu veliteľa pluku, náčelníka tyla divízie, náčelníka tyla 1. armády, náčelníka štábu tyla Západného vojenského okruhu až po náčelníka tyla Východného vojenského okruhu.


Medzitým si postupne zvyšoval svoje vzdelanie. V roku 1975 absolvoval Vojenskú akadémiu AZ v Brne (odbor vševojskové tylo, smer organizátorsko-ekonomický), v roku 1980 Vojenskú akadémiu Generálneho štábu ozbrojených síl v Moskve (odbor veliteľsko-štábny, operačno-strategický) a svoje vojenské vzdelanie zavŕšil Vyšším akademickým kurzom, taktiež v Moskve. Po jeho absolvovaní bol rozkazom prezidenta ČSSR vymenovaný dňom 1.10.1986 do hodnosti generálmajora.


V rokoch 1990-1992 velil bratislavskej posádke, odkiaľ bol povolaný na Ministerstvo obrany SR, kde od decembra 1992 vykonával funkciu riaditeľa sekcie výstavby a ekonomiky. V máji 1993 bol prezidentom Slovenskej republiky povýšený do hodnosti generálporučíka.


Dňa 18. marca 1993 bol menovaný náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta SR, ktorú funkciu vykonával až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2004.


Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe vo Vojenskej nemocnici v Bratislave v nedožitom 65 roku svojho života.


Generálporučík Hergovič bol ženatý, má 2 dcéry.

zdroje:
mesačník MO SR Obrana, č. 3/2007
www.vojenstvi.cz
www.mosr.sk


URL : https://www.valka.cz/Hergovic-Mojmir-t60783#218904Verze : 0
MOD