Main Menu
User Menu

Miklík, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Miklík
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Miklík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.02.1892 Kunovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.04.1965 Turnov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Miklik-Miroslav-t60753#218818Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Miklík
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Miklík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1903-DD.07.1911 Reálné gymnasium, Uherské Hradiště
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1914-DD.03.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Kroměříž
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.11.1922-DD.09.1924 Válečná škola, Praha
DD.11.1934-DD.10.1935 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.03.1915 praporčík rakousko-uherské armády
DD.05.1916 podporučík srbské armády
DD.01.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
DD.MM.1918 poručík legií
DD.MM.1919 kapitán legií
DD.MM.RRRR kapitán pěchoty
DD.MM.RRRR major pěchoty
DD.09.1924 major generálního štábu
DD.MM.RRRR podplukovník generálního štábu
DD.MM.RRRR plukovník generálního štábu
30.07.1936 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
02.10.1945 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1933-DD.11.1934 Velitel : Pěší pluk 11
00.12.1936-DD.12.1937 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
01.06.1945-02.10.1945 Velitel : Posádkové velitelství Velká Praha
02.10.1945-01.10.1947 Velitel : Posádkové velitelství Velká Praha

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.03.1915 vojenské studium, Kroměříž
DD.03.1915-DD.05.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.05.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.05.1915-DD.01.1916 ruské zajatecké tábory
DD.01.1916-DD.05.1916 dobrovolník srbského 1. dobrovolnického pluku, Oděssa
DD.05.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety srbského 1. dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.03.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.08.1917 velitel pěší čety 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.05.1918 velitel pěší čety 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště a přesun
DD.05.1918-DD.03.1919 velitel pěší roty 3. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.03.1919-DD.01.1920 velitel praporu 3. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.01.1920-DD.11.1922 přednosta oddělení štábu Divise 9, Trnava
DD.11.1922-DD.09.1924 vojenské studium, Praha
DD.09.1924-DD.09.1925 důstojník štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.10.1926 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.10.1926-DD.09.1928 profesor Válečné školy, Praha
DD.09.1928-DD.03.1929 velitel Instrukčního praporu, Milovice
DD.03.1929-DD.11.1933 profesor Válečné školy, Praha
DD.11.1933-DD.11.1934 velitel Pěšího pluku 11, Písek
DD.11.1934-DD.10.1935 vojenské studium, Praha
DD.10.1935-DD.12.1937 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.12.1937-DD.09.1938 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 podnáčelník štábu Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Sávy 4. třída
Order of St. Sava 4th Class
Орден Светог Саве 4. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Miklik-Miroslav-t60753#386578Verze : 0
MOD