Main Menu
User Menu

Machačík, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Machačík
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Machačík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.09.1888 Loukov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.06.1943 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Machacik-Alois-t60749#218814Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Machačík
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Machačík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.07.1908 Státní gymnasium, Valašské Meziříčí
DD.10.1908-DD.07.1909 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1910-DD.07.1913 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1909-DD.05.1910 Škola jednoročních dobrovolníků, Pula
DD.01.1917-DD.02.1917 Důstojnický kulometný kurs, Oděssa
DD.06.1921-DD.08.1921 Kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.09.1921-DD.08.1922 Vojenská dělostřelecká škola, Fontainebleau
DD.04.1923-DD.06.1923 Středisko pro studium dělostřelecké taktiky, Metz
DD.04.1926-DD.08.1926 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1931-DD.08.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
22.07.1916 podporučík srbské armády
23.02.1917 poručík srbské armády
04.03.1918 poručík legií
22.08.1918 kapitán legií
20.11.1918 major legií
23.10.1919 major pěchoty
02.12.1921 podplukovník pěchoty
01.11.1923 podplukovník dělostřelectva
04.05.1928 plukovník dělostřelectva
21.02.1933 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-DD.09.1921 Velitel : Pěší pluk 14
DD.02.1926-DD.04.1926 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.08.1926-DD.10.1926 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.02.1927-04.05.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
04.05.1928-DD.02.1929 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
DD.02.1929-DD.09.1931 Velitel : Dělostřelecké učiliště
DD.09.1931-DD.09.1935 Velitel : 4. polní dělostřelecká brigáda
01.09.1935-15.10.1935 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-15.09.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva I. sboru
15.09.1938-24.09.1938 Velitel : Velitelství 13. divise
27.09.1938-14.10.1938 Velitel : 13. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1909-DD.11.1909 jednoroční dobrovolník Železničního a telegrafního pluku, Korneuburg
DD.11.1909-DD.05.1910 vojenské studium, Pula
DD.05.1910-DD.09.1910 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 4, Pula
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel dělostřelecké čety pevnosti Przemysl, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.03.1915 velitel těžké dělostřelecké baterie pevnosti Przemysl, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.09.1916 dobrovolník Srbského náhradního dobrovolnického praporu, Oděssa
DD.09.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety 8. srbského dobrovolnického pluku, Oděssa
DD.01.1917-DD.02.1917 vojenské studium, Oděssa
DD.02.1917-DD.11.1917 velitel kulometného oddílu 8. srbského dobrovolnického pluku, Oděssa a přesun
DD.11.1917-DD.01.1918 velitel pěší roty 2. pěšího pluku, balkánské válčiště
DD.01.1918-DD.03.1918 přesun do Francie
DD.03.1918-DD.04.1918 velitel pěší čety 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.04.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 22. československého střeleckého pluku, Jarnac a západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.11.1918 velitel praporu 22. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.10.1919 velitel praporu 23. československého střeleckého pluku, Cognac, přesun a slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.10.1920 velitel Pěšího pluku č. 67, Petržalka a Košice
DD.10.1920-DD.06.1921 velitel Pěšího pluku 14, Košice
DD.06.1921-DD.07.1923 vojenské studium, Praha, Fontainebleau a Metz
DD.07.1923-DD.11.1923 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 1, Praha
DD.11.1923-DD.11.1925 velitel kursu Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.11.1925-DD.02.1926 zástupce velitele Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.02.1926-DD.04.1926 velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.04.1926-DD.08.1926 vojenské studium, Praha
DD.08.1926-DD.10.1926 velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.10.1926-DD.02.1928 profesor Kursu pro velitele vojskových těles, Praha
DD.02.1928-DD.02.1929 velitel Dělostřeleckého pluku 1, Ruzyně
DD.02.1929-DD.01.1931 velitel Dělostřeleckého učiliště, Olomouc
DD.01.1931-DD.08.1931 vojenské studium, Praha
DD.08.1931-DD.09.1933 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.09.1933-DD.09.1935 velitel Polní dělostřelecké brigády 4, Hradec Králové
DD.09.1935-DD.10.1935 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.10.1935-DD.09.1938 velitel dělostřelectva Sboru I, Praha
DD.09.1938-DD.07.1939 velitel Divise 13, Kolín a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Medaile za vojenské zásluhy
Military Merit Medal
Медаља за Војничке врлине
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Machacik-Alois-t60749#375409Verze : 0
MOD