Main Menu
User Menu

Köppl, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Köppl
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Köppl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.07.1870 Bzí /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.11.1951 Tatranské Matliare /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Koeppl-Josef-t60740#218805Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Köppl
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Köppl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1885-DD.08.1889 Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.08.1889-DD.08.1892 Tereziánská vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.10.1896-DD.10.1898 Válečná škola, Wien
DD.11.1924-DD.09.1925 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.10.1926-DD.12.1926 Kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1892 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1901 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
17.10.1919 plukovník generálního štábu
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 Division General
01.01.1932 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
17.10.1919-28.10.1919 Velitel : Pěší pluk 91
28.10.1919-01.01.1920 Velitel : 4. pěší brigáda
05.02.1920-16.12.1921 Velitel : 4. pěší brigáda
16.12.1921-29.01.1923 Velitel : 4. pěší brigáda
01.12.1922-01.11.1923 Velitel : 3. pěší brigáda
15.09.1925-04.05.1928 Velitel : 11. divise
04.05.1928-DD.12.1931 Velitel : 11. divise

Ručně vyplněné položky:
18.08.1885-18.08.1892 vojenské studium, Hranice a Wiener Neustadt
18.08.1892-01.05.1894 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Praha
01.05.1894-01.10.1896 praporní pobočník Pěšího pluku č. 35, Praha a Plzeň
01.10.1896-01.10.1898 vojenské studium, Wien
01.10.1898-DD.05.1901 důstojník štábu Pěší divise č. 29, Terezín
DD.05.1901-DD.09.1905 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 45, Przemysl
DD.09.1905-DD.09.1910 profesor Kadetní školy pěchoty, Praha
DD.09.1910-DD.11.1910 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.11.1910-DD.08.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 35, Kalinovik a východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.11.1918 velitel Pěšího pluku č. 35, východoevropské a italské válčiště
04.11.1918-04.11.1918 zajetí na italském válčišti
04.11.1918-DD.08.1919 italské zajatecké tábory
DD.08.1919-DD.10.1919 mimo službu
DD.10.1919-DD.10.1919 velitel Pěšího pluku č. 91, Krupina
DD.10.1919-01.01.1920 velitel Pěší brigády č. 4, Banská Štiavnica
01.01.1920-DD.01.1923 velitel Pěší brigády 4, Banská Štiavnice a Cheb
DD.01.1923-DD.10.1923 velitel Pěší brigády 3, Plzeň
DD.10.1923-DD.11.1924 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.11.1924-DD.09.1925 vojenské studium, Praha
DD.09.1925-DD.10.1926 velitel Divise 11, Košice
DD.10.1926-DD.12.1926 vojenské studium Versailles
DD.12.1926-DD.12.1931 velitel Divise 11, Košice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13
Commemorative Mobilisation Cross 1912/13
Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)
-

DD.MM.RRRR

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda rytíř
Order of Leopold Knight
Leopold-Orden Ritter
-

MM.DD.RRRR

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob

Ranglisten des Kaiselichen und Königlichen Heeres 1918
URL : https://www.valka.cz/Koeppl-Josef-t60740#385597Verze : 0
MOD