Main Menu
User Menu

Kopal, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Kopal
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Kopal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.09.1882 Radkov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.10.1935 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kopal-Vaclav-t60739#218804Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kopal
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Kopal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1894-DD.09.1901 Zemská reálka, Telč
DD.10.1905-DD.06.1907 Vysoká škola technická, Brno
DD.10.1908-DD.06.1912 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1903-DD.05.1904 Škola jednoročních dobrovolníků, Jihlava
DD.02.1915-DD.09.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Brno
DD.11.1915-DD.03.1916 Důstojnický kurs, Oděssa
DD.12.1917-DD.03.1918 Důstojnický kurs, Rougon
DD.10.1922-DD.12.1922 Kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.01.1924-DD.03.1924 Kurs pro velitele vojskových těles, Milovice
DD.11.1925-DD.09.1926 Vyšší informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
11.09.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
13.03.1916 podporučík srbské armády
15.01.1917 podporučík ruské armády
01.09.1917 poručík ruské armády
15.02.1918 nadporučík legií
01.07.1918 kapitán legií
13.02.1919 major legií
01.07.1919 podplukovník pěchoty
11.08.1922 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
28.12.1931 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.03.1924-00.05.1924 Velitel : Horský prapor III
DD.03.1924-DD.11.1925 Velitel : Horský pěší pluk 1
DD.11.1926-04.05.1928 Velitel : 10. pěší brigáda
04.05.1928-DD.01.1929 Velitel : 10. pěší brigáda
05.01.1929-01.03.1929 Velitel : 5. divise
DD.02.1929-DD.06.1930 Velitel : 9. pěší brigáda
29.05.1930-15.10.1930 Velitel : 5. divise
01.04.1935-09.10.1935 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Praze

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1903-DD.11.1903 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 81, Jihlava
DD.11.1903-DD.05.1904 vojenské studium, Jihlava
DD.05.1904-DD.09.1904 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 81, Jihlava
DD.02.1915-DD.09.1915 vojenské studium, Brno
DD.09.1915-DD.10.1915 velitel pěší čety Praporu polních myslivců č. 25, východoevropské válčiště
13.10.1915-13.10.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.10.1915-DD.11.1915 ruské zajatecké tábory
DD.11.1915-DD.11.1915 dobrovolník Srbského náhradního praporu, Oděssa
DD.11.1915-DD.03.1916 vojenské studium, Oděssa
DD.03.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety 4. dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.07.1917 velitel pěší čety 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.09.1917 velitel pěší roty 4. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.12.1917 velitel roty 1. transportu dobrovolníků do Francie, přesun
DD.12.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Rougon
DD.03.1918-DD.05.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.05.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 22. československého střeleckého pluku, Jarnac a západoevropské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 33. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.11.1918-DD.02.1919 velitel praporu 32. československého střeleckého pluku, přesun a slovenské válčiště
DD.02.1919-DD.11.1919 zástupce inspektora Generálního inspektorátu, Praha
DD.11.1919-DD.01.1921 náčelník Československé vojenské mise na Sibiři, sibiřské válčiště a přesun
DD.01.1921-DD.07.1921 repatriační dovolená
DD.07.1921-DD.01.1922 zástupce přednosty 5. oddělení /školského a výcvikového/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1922-DD.10.1922 poradce ministra národní obrany, Praha
DD.10.1922-DD.12.1922 vojenské studium, Versailles
DD.12.1922-DD.01.1924 poradce ministra národní obrany, Praha
DD.01.1924-DD.03.1924 vojenské studium, Milovice
DD.03.1924-DD.11.1925 velitel Horského pěšího pluku 1, Dolný Kubín
DD.11.1925-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
DD.09.1926-DD.11.1926 velitel Horského pěšího pluku 1, Dolný Kubín
DD.11.1926-DD.01.1929 velitel Pěší brigády 10, Písek
DD.01.1929-DD.02.1929 zatímní velitel Divise 5, České Budějovice
DD.02.1929-DD.06.1930 velitel Pěší brigády 9, České Budějovice
DD.06.1930-DD.01.1931 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.01.1931-DD.11.1933 velitel Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.11.1933-DD.06.1935 podnáčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.06.1935-DD.10.1935 velitel Zemského vojenského velitelství v Praze
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1922

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1926

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1926

Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída
Order of Karageorge Star 4th Class
Орден Карађорђева звезда 4. rед
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kopal-Vaclav-t60739#385596Verze : 0
MOD