Main Menu
User Menu
Reklama

Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 [1946]

Scout Cross "For the Fatherland" 1939-1945

Junácky kríž "Za vlasť" 1939-1945

Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945

     
Název:
Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945
Název v originále:
Original Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. stupeň (Zlatý kříž )
II. stupeň (Stříbrný kříž )
III. stupeň (Bronzový kříž)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
www.vhu.cz
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#734657Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 1. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#734658Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 2. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#734659Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 3. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#734660Verze : 0
MOD
Název
Name
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 1. stupeň
Scout Cross "For the Fatherland" 1939-1945 - 1st Class
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 1. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.10.1945 Svoboda, Jindřich
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#734661Verze : 0
MOD
Název
Name
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 2. stupeň
Scout Cross "For the Fatherland" 1939-1945 - 2nd Class
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 2. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#734662Verze : 0
MOD
Název
Name
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 3. stupeň
Scout Cross "For the Fatherland" 1939-1945 - 3rd Class
Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945 - 3. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#734663Verze : 0
MOD

Junácký kříž "Za vlast" 1939-1945


The Junáks Cross "For Fatherland" 1939-1945


Mládežnická organizace JUNÁK má své kořeny již v roce 1911, tedy v Rakousku-Uhersku. Název Junák se začal používat v roce 1914, ale profesor A. B. Svojsík s mladými lidmi začíná pracovat již v roce 1911 a zcela vychází z myšlenek a ideálu zakladatele skautingu sira Baden-Powela.


V popřevratové době roku 1918 to byli právě mladí Junáci, kteří spolu se Sokolem zabezpečovali klidný průběh převzetí moci, ale také aktivně pracovali v pomocných službách nově zřizované československé armády, která nastupovala do bojů na hranicích s Polskem i v bojích proti bolševikům na Slovensku.


V době Protektorátu opět mladí Junáci své ideály nezradili. V československé armádě na všech frontách bychom našli statečné vojáky, kteří prošli školou Junáka, jejich statečnost vysoko vyzvedli jejich velitelé gen. Ludvík Svoboda, gen. Karel Klapálek, gen. Sergej Ingr a další.


Byli to Němci, kteří již v roce 1940 tuto organizaci zakázali. Funkcionáři Junáka, ale i mladí lidé se ocitají v koncentračních táborech. Mnozí položili život za svoji vlast.
Po skončení války, návratů z fronty i hrůz koncentračních táborů se ukazuje, že je dobré a nutné zřídit viditelnou odměnu pro ty statečné členy organizace, kteří na domácím bojišti byli zapojeni do zpravodajských organizací nebo v květnových dnech roku 1945 s puškou v ruce bojovali proti okupantům.


V roce 1946 a to z rozhodnutí Ústřední rady Československého Junáka, které bylo zveřejněno v časopise Činovník (6. číslo) dochází ke zřízení viditelné dekorace, kterou se stává:
Pamětní vyznamenání československého Junáka - Junácký kříž Za vlast 1939-45.


K prvnímu udělení dochází dne 05.05.1946, tedy ve výroční den Pražského povstání. Další udělení bylo realizováno dne 28.10.1946. I zde toto datum bylo připomínkou svobodného státu Československého.


Je celkem pravděpodobné, že kříž měl mít jen dva stupně či třídy, ale již 09.09.1946 dochází ke schválení statutu určeného pro III. stupeň. Konečné dělení kříže je následující:

  • Junácký kříž Za vlast 1939-45, I.stupeň (Zlatý kříž)
  • Junácký kříž Za vlast 1939-45, II. stupeň (Stříbrný kříž)
  • Junácký kříž Za vlast 1939-45, III. stupeň (Bronzový kříž)Letopočet 1939–1945 a meče zcela jednoznačně hovoří o statečném odporu příslušníků Junáka. Tvar kříže, který je tvořen lipovými listy svým zakončením hrotů připomíná československý Válečný kříž 1939. Podmínky pro udělení kříže jsou opět podobné statutu Válečného kříže 1939.


Mezi sběrateli se traduje se, že kříž I. stupně byl určen k vyznamenání in memoriam lidem, kteří v boji proti okupantům padli. Kříž II. a III. stupně všem těm, kteří měli to štěstí, že v bojích přežili. Při udělování kříže, tak jak o tom hovoří stanovy, je potřebné přihlédnout k udělení Válečného kříže 1939.


Stuha, která vychází ze stanov Junáka je jasně červená s dvěma středními bílými pruhy (viz obrázek). Stuha je jednotná pro všechny tří stupně. Přesto se však několik křížů I. stupně objevuje s jedním pruhem. Je možné, ale není to možno prokázat, že původní myšlenka byla založit kříž I. stupně se stuhou obdobnou tak jak ji známe u Revoluční medaile a kříž II. st. (stříbrný) s dvěma pruhy.


Další falerista pan Dušek však uvádí, že pro kříž III. stupně byla předepsaná právě tato odlišná stuha (Revoluční medaile). Osobně se domnívám, že právě pan Dušek svým tvrzením potvrdil to, že pro I. stupeň kříže byla v první etapě udělování zvolena právě tato stuha Revoluční medaile. Zlacení po delší době ztrácí lesk a tak I. stupeň mohl být omylem zaměněn za stupeň III. bronzový.


Osobně jsem ve starých sbírkách (Netrval, Řezníček, Patejdl) měl možnost vidět kříž I. stupně na staré původní stuze, která byla identická se stuhou medaile Revoluční.


Pan Dušek uvádí: "Organizačním odborem Junáckého výboru bylo nařízeno, že při nošení samotné stužky II. stupně (stříbrný kříž) na malou stužku, do středu umisťuje malá hvězdička" (obdoba např. u malé stužky Medaile Za zásluhy I. st.). V tomto případě by však nedocházelo k rozlišení I. a III. stupně. Je tedy možné, že se:

  1. I. stupeň opravdu uděloval jen posmrtně a potom nebylo nutno rozlišit stupeň kříže na oděvu.
  2. I. stupeň měl opravdu odlišnou stuhu, která byla identická se stuhou Revoluční medaile 1914-1918.
  3. Kříž III. stupně se uděloval na stuze Revoluční medaile?K této problematice se jistě časem vrátíme, případně snad může být ve vaší sbírce uložen obdobný kříž 1. stupně.


Autorem výtvarného návrhu byl profesor Jindřich Severa.
Obrazová dokumentace ze sbírek přátel a kolegů.
Poděkování: Dr. R. Jedličkovi a Ing. A. Klábníkovi.
Jaroslav FOGLAR byl vyznamenán křížem II. stupně, který obdržel 28.10.1946 .
Václav Měřička: Československá vyznamenání VI. Část II. Národní odboj
Tomáš R. Dušek: Junácký kříž Za vlast 1939-1945

Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - Dekret ke kříži poskytl Mgr. K.G.

Dekret ke kříži poskytl Mgr. K.G.
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#324564Verze : 6
Skautský kříž - stříbrný


foto: archív autora
Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - Skautský kříž - stříbrný - rub

Skautský kříž - stříbrný - rub
Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - Skautský kříž - stříbrný - líc

Skautský kříž - stříbrný - líc
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#218833Verze : 0
MOD
Skautský kříž - zlatý


foto: archív autora
Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - Skautský kříž - zlatý - rub

Skautský kříž - zlatý - rub
Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - Skautský kříž - zlatý - líc

Skautský kříž - zlatý - líc
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#218834Verze : 0
MOD
Detaily Skautského kříže 1.stupně - 2.stupně - 3.stupně se stuhou
RUB + LÍC

Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - stříbrný

stříbrný
Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - bronzový

bronzový
Junácký kříž Za vlast 1939-1945 [1946] - zlatý

zlatý
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#487005Verze : 1
Stříbrný junácký kříž, který byl udělen Šušlíkovu oddílu "Padesátka"


Lubor Šušlík (1928)


aktualne.centrum.cz
URL : https://www.valka.cz/Junacky-kriz-Za-vlast-1939-1945-1946-t60722#487006Verze : 1